Umberto Eco.
Fuko švytuoklė


(tekstai ir komentarai)

Turinys

U.Eco biografija

Recencija

Filosofija

Skaitiniai

Fantastika

NSO
 
 
Ankstesni puslapiai:

Gebura

Rodanti kelią

Nežinoma žemė

Bafometas ir templieriai

Asasinai ir tamplieriai

Alchemija

Grafas Kaliostro

Papildomi puslapiai:

Apie sinarchiją

Paslaptingos ertmės

Pilkieji ir sinarchija


Ateiviai iš Žemės

Požemių pasaulis

Šeiveris ir „Slėpiniai“

Tuneliai po Andais

Plazma įrankiai ir požemiai

Apie telūrines sroves

R.E.Byrd'o dienoraštis

Kiti puslapiai:


Dropa skrituliai

Šventieji akmenys

R.Moore. Sapnai

Slidi sąmokslo teorija

Atlantai tebėra gyvi?

Austrų ekonominė teorija ir plokščios žemės teorija

R. Guenon. Rytai-Vakarai

Gnostikai;žvaigždžiavaikiai

Kvantinė mechanika

Azijos širdis
3  Bina, 20

Skaitykite: >>>> Apie sinarchiją
>>>> Ateiviai iš planetos Žemė
>>>> Paslaptingosios ertmės

- Dabar – trečiasis etapas, Slėptuvė. Tai Tibetas.
- Bet kodėl Tibetas?
- Todėl, kad Ešenbachas teigia, kad tamplieriai palieka Europą ir perveža Gralį į Indiją – arijų šeimos lopšį. Prieglobstį jie randa Agartoje. Jie buvo girdėję apie Agartą – Pasaulio karaliaus sostą, iš kurio Pasaulio Viešpačiai valdo žmonijos istoriją. Tamplieriai įkūrė vieną iš savo slaptųjų centrų ten, prie pačių savo dvasingumo ištakų. Jiems žinomas ryšys tarp Agartos karalystės ir Sinarchijos…
- Bet tai ne…
- Juo geriau, yra paslapčių, kurios žudo. Nenukrypkime. Visi žino, kad Agarta įkurta prieš 6000 metų, Kali Juga epochos pradžioje, epochos, kurioje mes vis dar gyvename. Riterių ordinų užduotis buvo palaikyti ryšį su šiuo slaptuoju centru – Rytų ir Vakarų išminčių aktyvaus bendravimo vieta.

5  Gebura, 53

Todėl, kad godotinas Čeruelonė Kabalistas nori tau kažką pasakyti, nemanyk, jog sako tau lengvabūdiškus, vulgarius, banalius dalykus - jis byloja didžiąją paslaptį, didžiają pranašystę...
Thomaso Garzoni „Įvairių ir skirtingų pasaulietinių protų teatras“, Venezia, Zanfretti, 1583, XXXVI pokalbis)

... Vokiečių muziejuje taip pat gali sužinoti viską apie darbą kasyklose: nulipi laiptais ir patenki į kasyklą - su galerijomis, keltuvais žmonėms ir arkliams, tuneliais, kuriais šliaužiojo sulysę išnaudojami vaikai (tikiuosi, vaškiniai). Gali eiti nesibaigiančiais tamsiais koridoriais, sustoti ties bedugniais šuliniais, šaltis persmelkia tavo kaulus ir beveik pajunti sprogstamo dujų ir oro mišinio kvapą. Mastelis vienas su vienu.

Slampinėjau šonine galerija, praradęs viltį vėl išvysti dienos šviesą, kasi staiga prie bedugnės krašto pastebėjau žmogų, kuris man atrodė pažįstamas... Tai buvo ponas Salonas. ...

- Įdomu, - tarė tiesdamas man ranką, - gyvename greta jau kuris laikas, o susipažįstame tik dabar, čia, žemės gelmėse, už tūkstančio kilometrų. ...

- Nepasitikiu požemiais, tačiau norėčiau juos suprasti. O galimybių ne tiek jau daug. Sakysit, Romos katakombos. Ten nėra jokios paslapties, jose pilna turistų ir viską prižiūri bažnyčia. Paryžiuje yra kanalizacijos tuneliai... Buvote? Juos galima apžiūrėti pirmadieniais, trečiadieniais ir keikvieno mėnesio paskutinį šeštadienį, įeinama ir Almos tilto pusės. Irgi turistų keliai. Aišku, Paryžiuje taip pat yra katakombų ir požemių. Jau nekalbu apie metro. Ar teko lankytis Lafajeto gatvės 145-tame name?

- ... Žmonės eina pro šalį ir nieko nežino.
- Nežino ko?
- Kad namo nėra. Kad tai - tik fasadas, apvalkalas be stogo ir vidaus. Tuščias. Tik traukos vamzdžio anga metro vėdinti ir garams išleisti. Supratęs tai, pasijunti tarsi ties pragaro vartais. Jei tik pajėgtum atsidurti anapus sienos - tau atsivertų požeminis Paryžius. Man yra tekę valandų valandas stovėti ties tomis durimis, slepiančiomis įėjimą į stotį, iš kurios išvykstama į kelionę po žemės gelmes. Kodėl jį pastatė?

... Paklausiau, kodėl gi požemiai jam kelia tokį įtarimą.

- Tidėl, kad jei jau yra Pasaulio Viešpačiai, jie tegali būti po žeme, šią tiesą visi žino, bet tik nedaugelis drįsta pareikšti. Gal vienintelis, išdrįsęs ją aiškiai išsakyti, buvo Sent Ivas d'Alvėdra. Pažįstate jį?

- ... Tai tas pats, kuris mums pasakė apie Agartą, požeminę Pasaulio Karaliaus būstinę, slaptąjį Sinarchijos centrą, - paaiškino Salonas. - Jis nebijojo, jautėsi saugus. Tačiau visi, kurie viešai bandė jį sekti, buvo pašalinti, nes per daug žinojo.

- ... Ar niekada jums nekilo klausimas, kodėl praėjusiame šimtmetyje visose didžiosiose metropolijose suskubta statyti metro?
- Norint išspręsti susisiekimo problemas. Juk taip?
- Kai dar nebuvo automobilių, vien tik ekipažai? ...

5  Gebura, 76

Reikia mokėti skirti okultizmą nuo ezoterizmo. Ezoterizmas – tai mokslo, išreikšto profanams nesuprantamais simboliais, studijos. Tuo tarpu okultizmas, paplitęs 19 a., tėra ledkalnio viršūnė, nedidelė iškilusi ezoterinės paslapties dalis. Tamplieriai buvo įšventintieji, to įrodymas – kankinami jie pasirenka mirtį, kad išsaugotų savo paslaptį. O ta jėga, su kuria jie tą paslaptį saugojo, rodo juos tikrai buvus įšventintuosius ir ištikimus savajam žinojimui. Okultistas yra ekshibicionistas. Kaip sakydavo Peladanas, atskleista įšventintųjų paslaptis niekam nereikalinga. Nelaimė, nebuvo įšventintasis, o okultistas. 19 a. – viešumo amžius. Visi stengiasi paskelbti magijos, telurgijos, Kabalos, būrimo kortomis paslaptis. O gal net jomis tiki.

 
Komentarai

Čeruelonė Kabalistas

Tiksliai nepavyko nustatyti šios teksto vietos prasmę (originale itališkai "Ceruellone Cabalista"). Į kitas kalbas verčiama Didysis kabalistas (angl.) ar Kabalistinis protas (rus.). Kai kurie požymiai leidžia spėti, kad versti reiktų "Kabalistas iš Ceruellone", nes kadaise (apie X a.) buvo toks Ispanijos miestelis (dabar Cervello). Tačiau ir tada dar neaišku, apie kurį kabalistą kalbama.

Santa Coloma de Cervello yra Katalonijos miestas, esantis Baix Llobregat. Per 7 tūkst. gyventojų. Miesto simbolis yra balandis (kataloniškai colomba), kuris yra ir miesto vėliavoje (žydras balandis geltoname fone).

 
Papildymai

Čia surinkti ir kiek aptvarkyti teksto fragmentėliai, likę nepanaudoti ruošiant kitus šios tematikos puslapius. Buvo nuspręsta, kad ir nevientisus ir kiek eklrktiškus, juos pateikti. Atteityje kai kurios juose esančios užuominos galės virsti atskirais puslapiais.

Vidinė Žemė

Egipto žyniai, gal būt, garbino ne Saulę danguje, o Saulę vidinėje žemėje - tobulumo ir dieviškumo saulę.

Įvairių šalių mitologijose vieta, kur dievai sukūrė žmogų nusakoma taip - pasaulio viduryje. Vokiečių mitologija: "Tada Bor sūnūs Pasaulio viduryje pastatė miestą Asgard, kur gyveno dievai ir jų numylėtiniai ir iš čia jie darė daug nuostabių dalykų tiek Žemėje, tiek danguje. Tame mieste yra vieta vadinama Hlidskjalf, ir kai Odinas ten sėsdavo į sostą, regėdavo visą pasaulį ir matydavo visus žmonių veiksmus".

Vidinė Žemė

Iš vidinės žemės į paviršių patenkama ne tuneliais. Tam "įeinama" į kristalo matricą. Per ją inkarnuojamasi į žemiškąją motiną išsaugant karminius ryšius, kurie, vienok, yra labai silpni. Tačiau jie užtikrina ilgalaikį poveikį. "Išeinama" siekiant pasikeisti informacija ir tiriant kitas rūšis.

Kūno elektrolito dėka nervų sistema skleidžia šviesą. Požemio gyventojai, ta prasme, yra "šviesos būtybės". Paviršiaus gyventojai tėra jų "atvaizdai" Tik kai kurie jų sugeba "pakilti" iki "švytinčiųjų". Jie spindi tamsos pasaulyje.

Paviršiaus gyventojai save regi kaip tvarinius, o ne kaip tvėrimo dalyvius.

Siono knyga

"Mes sukelsime pasinaudodami visais požemių metodais ir auksu, kuris visas mūsų rankose, pasaulio ekonominę krizę, - ir taip į gatves išvesime visų Europos šalių darbininkus. Jie pralies kraują tų, kurie per savo nežinojimą supykdė savo maitintojus ir kurių turtai bus atimti.

"Mūsiškių" jie nelies, nes puolimo momentas bus mums žinomas ir mes imsimės priemonių apsisaugoti."

"Pirmas žingsnis - valdyti žmonių judėjimą. Masinė emigracija į Ameriką po Kolumbo atradimo išleido katę iš maišo ir to neturėtų, pagal slaptus pasaulio kontrolierius, nutikti dar kartą. Tropinių žemių ir išsivysčiusios svetimos civilizacijos mūsų Žemėje paslaptis turi būti išsaugota bet kokia kaina".

Šasta ir Telos

Telos - senasis lemūriečių šviesos miestas po Šasta kalnu. Lemūriečiai požeminiame pasaulyje sukūrė Dangų žemėje.

Aurelia Louise Jones prieš pora metų iš Montana persikėlė prie Šasta kalno vedama Adama, aukštos Telos, požemių miesto, žynės ir įsikūrė kalno šiaurės vakarų pusėje prie Šastina ežero - ta vieta perteikia kalno moteriškąją galią. Ji "juto" balsą, kviečiantį ją namo [nuo 1997-ųjų pavasario, kai vyko į Week į Wesak apeigas. 98-ųjų vasarį ji gavo el.laišką iš Adama, sakančią, kad jos eterinis kūnas naktį ateina į Telos, kur ilgai kalbasi su telosiečiais. 98-ųjų gegužį ji vėl nuvyko į Wesak ir rado vietą, kur galima apsistoti. Tuo metu ji sunkiai sirgo, bet dabar jaučiasi geriau.

  1. Earlyne Chaney. Secrets from Mt.Shasta
  2. Dianne Robbins. The Call Goes Out of Telos

Iš Puranų

Ravana, blogasis "Ramayana" karalius, su broliu įkūrė karalystę po žeme su požeminiais tuneliais.

Puranuose rašoma, kad žmonija prieš Kali amžių džiaugiasi gyvenimo per 1000 m. - didžios atminties ir proto, ir jų ūgio vidurkis - 12 pėdų.

Puranai sako, kad žmonijos savybės išsivystė veikiant nepalankioms planetos įtakoms (radiacija), įsigalėjusioms Kali jugoje. Vidinėje žemėje gyventojai galėjų jų išvengti.

Kali jugos pabaigoje Vedų kultūrą atstatys žmonės iš žemės centro. Kai Kalki avataras priartins Kali pabaigą.

Skrebutės

Kapitonas Sabine pateikia eksperimentus apie švytuoklės pagreitėjimą įvairiose platumose. Tai, kad švytuoklės, perkeltos iš Paryžiaus į ekvatorių, padidėja svyravimo laikas rodo, kad poliarinė ašis yra trumpesnė už ekvatoriaus ir gravitacinė jėga stiprėja nuo ekvatoriaus link polių.

Artėjant link ekvatoriaus, žmonių ūgis mažėja. Patagoniečiai Pietų Amerikoje yra vienintelė išimtis.

"Aukso amžius" - kai paviršiuje buvo gausu aukso, vėliau pernešto į vidinę Žemę. "Keliai į Porthologos nubrėžti auksu. Tokių paviršiuje niekur neregima",

Hiperboriečiai, nešę Visatos paslaptis nuo vienos žvaigždės prie kitos - dvasiniai pasiuntiniai iš begalybės.

Rigden-jyepo – taip tibetiečiai vadina Pasaulio valdovą.

Jobo knyga mini poliarinę ertmę su vandenyno ir oro sąlygomis.
Žydų gentys negali gyventi vidinėje žemėje. Naciai laikė save arijų kilmės ir nemėgo žydų.

"Aš kviečiu jus medituoti su manimi į YaPool olas. Reikia pabūti Motinos įsčiose, atskirtos minties pavojų ir iliuzijos."
Interviu su Carlo Barbera, vadovaujančia Shanga grupei. Kalbama apie NSO ir vidinę žemę 7-ojo dešimtmečio laikraštėlio "The Hollow Hassle" tyrėjas TalLaVesque ir John Rhodes, ilgalaikis žinduolių.roplių sąveikos propaguotojas:
Žmogus iš dalies yra roplys. Praeityje mūsų "ropliškieji" protėviai pasitraukė į vidinę žemę.

Egzistuoja kitos būtybės – ir būtent jos kovėsi su rusais kartu su Afganistano sukilėliais 3-me dešimtmetyje.