Stasė Šakytė-Surdokienė

Lietuvių išeivijos poetė, 1967-aisiais Amerikoje išleidusi pirmąją knygą "Alkana žemė", apie kurią Kazys Bradūnas rašė: "Alkana, bet ne dykumos žemė". Gimusi dainingoje Žemaitijoje, Norgėlų kaime, Veiviržėnų valsčiuje. Virš jos lopšio ošė didžiulė liepa, kurioje skambėjo paukščių simfonijos. Dar mokykloje gimė pirmasis eilėraštis, bet gyvenimo bangos nenuplukdė į literatūros glėbį. Ji 1942-aisiais įstojo į Medicinos universitetą, odontologijos fakultetą.

1944-aisiais pasitraukį į Vakarus, lapkričio mėnesį atsidurdama Freiburge, kuris netrukus buvo subombarduotas. Pateko į amerikiečių zoną ir tesė studijas Heidelberge. Tik 1950-aisiais pasiekė Ameriką, Baltimorę, kur jos diplomo nepripažino. Lietuvoje po emigracijos pirmąkart apsilankė tik 1989-aisiais.


Išplauksiu

Kada palies
    Mane banga,
Kada užlies
    Šalta srovė,
Išplauksiu,
    Lyg lengva puta -
Tuščia -
    Iš
     Čia -

Kenčiančiųjų balsu

Iį atskirų
Ir apleistų pasaulių,
Gilių,
Tylių,
Lyg nebylių

Tyla
Kraupi
Atkyla -

Ir šaukiu
Kenčiančių balsu,
Taip artimu,
Skaudžiu,
Liūdnu,
Kurs gaudžia naktyje
Per erdvę -
Kurs šaukia tamsoje
Per tylą -

Ir aš nebegaliu
Nešaukti -

Bet ar kas nors
Girdės? -

Iš knygos "ALKANA ŽEMĖ"

Tyloje

Man begaliniai gera tyloje,
Kurios į tolumą nulinkęs sparnas
Padovanojo horizontą
Nenugalėtųjų varsų,
Nesurinktų į sausą šnabždesį
Ir neįrėmintų paveikslan

Ruduo

Jau palikau gėles,
Tik užmigdysiu trapią
Vasaros oazę
Giliai
Savy,
Kad rudens vėjams ūžiant
Ir prietemai praeinant,
Matyčiau saulę
Ir spalvas.

Tau

Juk aš tau nieko nežadėjau.
Nieko.
Tiktai palikti ryto rasą
Ir tai,
Kiek jos lašelių susirinksi
Rankom
Ir atiduosi
Mano žemės nesibaigiančiam
Spindėjimui.


Ypač trumpos eilės
Sofija Maidanskaja. Eilės
Pranciška Regina Liubertaitė. Šauksmas
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Algirdas Markevičius. Smėliadėžė
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Vis tiek ateis pavasaris...
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis