Jurgita Cinkienė


   Gal tas pasaulis?

   Pakilo uždanga. Kitoks pasaulis.
   Čia Tu - ne Tu. Juk netikra šviesa,
   Kuri kaip niekas kitas keičia veidą
   Ir prakaito lašus nuspalvina rasos spalva.

   Lyg kasnį žodį - imkit, jo negaila,
   Nes tai tik meilė ir tiesa!..
   Šviesa ir vėl eilinį kartą keičia veidą.
   Dainuok! Dainuok!.. Juk klausosi minia.

   Minia supras, nuteis, įvertins,
   Minia nušvlips arba priims.
   Tik baltas žiedas vaiko rankoj
   Ištiestas ims ir sugraudins.

   Pakilo uždanga. Gal tas pasaulis?
   Už ašarą, atrodo, atiduotum jiems
   Kiekvieną žodį, mintį - lyg kasdienę saulę...
   Šviesos sraute prieš juos lenkies.


   Ar girdi mane?

   Ar gridi mane, kada negirdi
      niekas kitas?
   Ar grdi? Aš likus valandai iki taves
      renku
   Žodžius iš vakar tuščio vakaro
      išlikusius,
   Juos atiduosiu tau.

   Ar girdi mane, kada ištirpęs laikas
      kužda,
   Mena mus tik tuščios taurės
      kambary,
   Kai tamsos vėl trokšta išprotėjęs
      kūnas,
   Kai tu tyliai išeini?

   Ar žinai, kad tavo rankom
      kalba
   Tas beprotis ir laukinis
      ilgesys?
   Ar žinai, kokiu vardu pašaukti
      dangų
   Ir koks būna troškulys?..

   Ar girdi mane, kada pavargsta
      žodžiai
   Ir kai gimsta po nakties skliautu
      žvaigždė?
   Tavo lūpom praeitis numiršta.
   Vakare ateiki patylėt.

Skaitinių ir poezijos puslapis
Poetinės Vizijos
Siūlai, siūlai susivykite...
Pranciška Regina Liubertaitė. Šauksmas
Paslaptingas reiškinys: hyper-pasakojimas
Algis Markevičius. Eilėraščiai
Romanas 'Palikti'
Atgyja vėjas
Asfodelijų pievos
Alegorija "Kutai"
Adomas Mickevičius. Piligrimas
Lukas Vangelis. 13 17 40
Lukas Vangelis. Iki ir po sapno
A.Zalatorienės eilėraščiai: Skinu dienas
Edgaras Keretas. Venera
Fantastikos puslapis
Filosofijos puslapis
Vartiklio naujienos
NSO puslapis