Monojerio lentelė

Tai matėte ne kartą...  

Lentelė su skirtingo dydžio raidžių eilutėmis – kas nesitikrino pagal ją regėjimo oftalmologo kabinete? Vienas pirmųjų ją panaudojo prancūzų gydytojas Ferdinandas Monoeris*) (1836-1912). Jo variante, atmetus stambiausių raidžių eilutę, kraštinės raidės duos jo vardą FERDINAND MONOYER DM (t.y., medicinos daktaras)

Be to, jis įvedė dioptrijos sąvoką – linzių (prie kurių priskiriamas ir akies lęšiukas) optinės galios mato vienetą. Viena dioptrija – linzė, kurios židinys yra 1 m nuo jos. Visiems, nešiojantiems akinius, šis vienetas žinomas iš akinių recepto.

1862 m. Hermanas Snelenas (Herman Snellen, 1834-1908) sudarė lenteles regos aštrumui tirti, vienos minutės žiūros kampą laikydamas norma (1,0). 1909 m. Tarptautinis oftalmologų kongresas patvirtino jį normalaus regos aštrumo standartu. Šis rodmuo ne riba, jis tik nurodo tik žemutinę normos ribą. Daugelio žmonių mažiausias regos kampas yra vienos minutės dydžio. Naudojant optotipų lenteles, pagaliau atsirado galimybė regos aštrumą įvertinti skaitiniais dydžiais. Ženklai, skirti regėjimo aštrumui nustatyti, yra labai įvairūs. H. Sneleno pasiūlyti ženklai yra E formos. Kiekvienos ženklo detalės storis yra toks, kad žiūrint į jį iš tam tikro atstumo, akyje susidaro vienos minutės žiūros kampas. Viso ženklo aukštis ir plotis yra 5 k. didesnis negu jo atskirų detalių storis ir visas ženklas matomas 5' kampu.
Sneleno ženklai
Sneleno ženklai

Sneleno ženklai
Landolto ženklai
E. Landoltas (Edmund Landolt, 1846-1926) pasiūlė optotipus neraštingų žmonių regos aštrumui tirti. Tai įvairaus dydžio žiedai su spraga. Vienas žiedas tam tikru atstumu matyti 5' kampu, o žiedo brūkšnys su spraga - 1' kampu. 1909 m. Landolto žiedai yra pripažinti tarptautiniu optotipu. Regėjimo aštrumo tyrimui dar gali būti naudojamos įvairios raidės, skaičiai, paveikslėliai. Optotipai pateikiami spausdintose lentelėse, stenduose, projektoriuose, monitorių ekranuose.*) Ferdinandas Monojeris (Ferdinand Monoyer, 1836-1912) - prancūzų oftalmologas, 1872 m. įvedęs lęšio laužiamosios gebos matavimo vienetą dioptriją. Taip pat žinomas kaip Monojerio lentelės, kuri naudojama regos nustatymui, sudarytojas. 1877-1909 m. buvo Liono un-to medicininės fizikos profesoriumi.
Monojerio lentelė susideda iš eilučių, kurių kiekvienoje surašytos vienodo dydžio raidės, o raidžių dydis didėja eilutėse link apačios. Numatytos dvi lentelės – tikrinant iš 3 (baigiasi NXV) ir 5 m. (baigiasi ZU; būtent šioje F. Monojeris įdėjo savo vardą). Raidžių dydis parinktas taip: AV = 1/a = x/10
kur a - skiriamasis kampas minutėmis; x – dešimtosios regėjimo aštrumo dalys. Tad regos aštrumui 10/10, a = 1' = apie 0,0166o

Robotų iškilimas
Akiniai nuo saulės
Karai dėl telefono
Mechaninis žvėrynas
Akys išduoda mintis...
Zingeris ir jo siuvamoji
Kuo taps Homo sapiens?
Kodėl kraujas raudonas?
Tokios tad buvo lenktynės
Atsiradimai ir paaiškinimai
DNR – kvantinis kompiuteris?
Langų stiklas Lietuvoje
Šiltų prisiglaudimų paslaptis
Elektros panaudojimas žemdirbystėje
Celuloidas – plastmasių prosenelis
Ar mašina kada nors mąstys?
8 alternatyvūs energijos šaltiniai
„Apie ugnį neprieteliaus sudeginimui“
Degtukai – trumpas, bet svarbus gyvenimas
Skafandrai: atsiradimas ir variantai
Šarvuotųjų automobilių pirmeiviai
Naglumas – sėkmės garantas
Kas išrado telefoną?
R. Silverbergas. Musės
Kaip veikia daiktai?
Garo tramdytojas
Stikliniai laidai
Vartiklis