Unix komandų lygiagretumas

Keletas "Unix" komandų yra ypatingos, nes tiesiog skirtos daugiavartotojiško ir kelių procesų terpei. Juk galite nurodyti, kad kai kuriuos procesus galite vykdyti mažesniu už kitų vartotojų prioritetu (pvz., išeinant pietauti, kad kitiems tuo metu mažiau trukdyčiau). Arba vykdyti tam tikrus darbus nustatytais laiko momentais. Ir, pagaliau, įkelti juos vykdymui fone, o tuo pat metu dirbti kitus darbus (tai labai paprasta - tereikia komandos gale - prieš spaudžiant "Enter" - prirašyti simbolį '&', pvz., visuose failuose ieškant žodžio 'vartiklis':

find / -exec echo {};grep [V,v]artiklis {} >>/tmp/vartiklis.rez\; &

Aš švelnus kaip "nice"!

Iš tikro - kitiems sistemos vartotojams! Įvykdę komandą

ps -elf | more

gausite pilną visų procesų sąrašą, kuriame tarp kitų charakteristikų yra ir laukai PRI (prioritetas) bei NI (švelnus prioritetas). Pagal šias reikšmes sistema nustato, kuriam procesui perleisti CPU (tai vyksta gana dažnai - tūkstančius kartų per sekundę). Ir kuo aš švelnesnis (didesnė NI reikšmė), tuo procesas rečiau aptarnaujamas.

Proceso švelnumas nurodomas jį įkeliant:

nice -pokytis Unix_komanda

Nutylint pokytis 10, o bazinė reikšmė 20! Švelnumo lubos yra 39. Pvz.,

nice -8 tar parametrai

pradės "tempti juostą" turėdamas 28-is švelnumo vienetus. O administratorius ("root") gali mažinti švelnumą su dvigubu minusu (bosas yra bosas), pvz.,

nice --16 grep parametrai

Tokiu atveju boso paieška teturi tik 4 švelnumo vienetus!

Va tada, kai 'at'!

Komanda 'at' derina panaudojimo jėgą su galimų iškvietimo variantų gausa. Ji leidžia nurodytą komandą arba jų seką vykdyti vėliau - numatytu laiku. Pvz.,

at now + 1 minutes
who
Ctrl-D

po 1 min. "patikrins", kurie vartotojai dirba. Pasižiūrėkim, kaip ji dirba. Praėjo jau gerokai daugiau, nei viena minutė ir nieko neatsitiko! Nesijaudinkite - komanda tikrai dirba! Tik ji nurodytų komandų rezultatus siunčia ne į ekraną, o pašto ("mail") programai! Pasitikrinkite pašto dėžutę ir ten surasite sistemos atsakymą!

Tik nemanykite, kad tai nepatogu - jūs galite nurodyti, kokias komandas reikia vykdyti savaitgalį - negi bėgsite žiūrėti į ekraną? Pvz.,

at 3 pm Sunday next week </users/jonas/sutvarkyk.script

Visų komandų failo "sutvarkyk.script" komandų rezultatus aš surasiu pirmadienį savo pašto dėžutėje! Jėga! Na o vykdymo laiką galima nurodyti bet kokiu būdu - pateikiami pavyzdžiai neišsemia visų galimybių. Bet pavartykite "Unix" žinyną.

 

NSO puslapis
Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis
Globalusis lietuviškasis tinklas