Toji pirmoji naktis arba Failas 'X', Nr.3

Rekomenduojama paskaityti: 2000–ųjų metų apokalipsė?

Kanadietis-saugumietis prieš pusę metų nusprendžia, kad nėra Lietuvai didesnio pavojaus kaip 2000- ųjų pirmoji naktis (ką ten eiklieji rusų tankai, taiklieji gudų šauliai ar minkštagalviai mūsų politikai), ir per pusę metų viena Kanados firma jį padaro IT specialistu VaiTūKai problemai spręsti. Tik man paširdžiuos kirminas knibžda, jei jau toji Kanados firma sprendimą turi, ko jinai jo Kanadai neatiduoda, kuriai artėjant 2000-iesiems vis labiau piestu stoja. Tiek jau to, nelieskim tos klevo lapo šalies. Pažiūrėkim, ką mūsų tautietis per pusę metų išmoko: ogi, sukviesim užsienio firmų atstovus į seminarą ir jiems pasakysim, kad Lietuvoje ta Y2K problema nebaisi. Ar gali būti kas paprasčiau - tereikia tiesiog pasakyti.

Tokia mintis kirbėjo nuolat ir 1999.02.26 LIKS sukviestame seminare, kur lyg ir esantis Y2K koordinacinis centras paruoš WWW puslapį, kuriame visi sužinos, kad tokia problema yra, žinoma, po poros mėnesių dar paruoš strateginį planą, o per tą laiką, žiūrėk, jau ir 2000-ieji ateis. Pinigėliai išsidalinti, o kaip ten bus - Dievas parodys… Planas rengiamas iki 2002-ųjų, nes, atseit, reiks pasekmes likviduoti. Bet niekas nežino, ar tos pasekmės (ir kokios) bus - ir jei nebus, gal jas reikės sukurti?

Žinoma, niekas neliks numesta visai be nieko. Už tai atsakinga ministerija išsiuntinės užklausimus įvairioms valstybinėms institucijoms užklausdama apie šių institucijų pasiruošimą Y2K pavojui, šios institucijos sutartinai raportuos arba, kad joms skubiai reikia XXX.XXX sumos pinigų, arba kad pas jas viskas puiku ir joms nebaisi ne tik 2000-ųjų naujametinė naktis, bet ir branduolinis karas.

Laikas nelaukia, - ir kokios apimties tai darbas parodė dvi (irgi valstybinės) institucijos - Lietuvos Seimas ir Lietuvos bankas, kurių darbus pristatė du iškilūs žmonės: Jonas Mileris ir Snieguolė Gabrilavičienė. Abi minėtos nelaukė manos iš dangos ir joms nereikėjo jokio koordinacinio centro. J.Mileris kalba griežtai grindė mintį, kad "skęstančiųjų gelbėjimas pačių skęstančiųjų reikalas". Jo vadovaujamas kolektyvas išsiaiškino visos jų naudojamos įrangos silpnas vietas ir padarė viską, ką galėjo, atnaujinant ją. Ir vienintelis likęs pavojus - tai senokai sukurtos, bet vis dar eksploatuojamos duomenų bazės… Tačiau, atrodo, jos nėra tos klasės, kad sukeltų valstybės lygio problemą.

Lietuvos bankas apkasus pradėjo kasti daugiau kaip prieš metus. Jis gerai suvokė, kad be "svorio" tie darbai bus vien kalbos ir atsirašinėjimai. Tad pradėta nuo komisijos, kurios nariai tokie, kad jų nutarimams prieštarauti tiesiog negalima. Sistemingai ir kruopščiai per praeitą laiką praktiškai patikrinta visa sisteminė įranga (kompiuteriai ir sisteminė programinė įranga). Kaip ranką prie širdies tvirtino ir Giedrius Zlatkus, teko tikrinti kiekvieną kompiuterį, nepaisant, kad šalia iš pažiūros stovėjo lygiai toks pats kitas. Juk ir vidaus geležėlės ir juose įdiegtos programos gali skirtis.

Ir G.Zlatkus pripažino, kad su aparatine ir sistemine programine įranga dar galima (žinoma norint ir įdedant pakankamai pastangų) susitvarkyti. O ką daryti su taikomųjų programų žvėrynu? Niekas negali garantuoti, kur ir kaip koks nors programuotojas padarė kažką ne taip, kaip įprasta - ir tų X valandų gali būti daugiau. Ir visos įrangos "suinventorizavimas" ir sutvarkymas dar nieko neduoda. Jau kitą dieną bet kuris vartotojas gali nuspręsti įdiegti ką nors papildomai. Tad būtinas nuolatinis kompiuterių monitoringas (vienas galimų sprendimų yra A.Balčiaus pristatyta "Symantec" firmos "Norton 2000" programa). Ir nieko negelbsti nei WWW puslapio sukūrimas (kam jį kurti, jei net ir Lietuvoje Y2K problemai skirtų svetainių ir straipsnių yra nemažai), nei vienkartinis (ir niekaip nieko negarantuojantis, - labiau net niekinis) biudžeto institucijų atsiskaitymas kažkokiam "centrui".

Snieguolė nuėjo net toliau pabrėždama, kad reikėtų paskutinį metų ketvirtį susilaikyti nuo bet kokios įrangos diegimo. Juk galimybių jai patikrinti beveik nėra. Juk visuotinių tinklų pasaulyje nepakanka patikrinti vieno atskiro elemento, - ar tai būtų serveris, ar (net) darbo vieta. Atskiros įrangos (serverio, tinklinės operacinės sistemos ar duomenų bazių valdymo sistemos) pakeitimas gali atsiliepti visos sistemos saugumui. Jau beveik nebeliko izoliuotų kompiuterių.

Ir niekas negali žinoti, kokius padarinius ta nelemta naktis gali atnešti. Pavojus realus ar tik tariamas? Ir be galo stebiuosi tais, kurie užsimerkę tvirtina, kad jie viską žino, ir tais, kurie tvirtina, kad tik jie gali apsaugoti Lietuvą nuo katastrofos. Bet pirma duokime jiems milijoną! Citatos iš Elektros tinklų ir ligonių kasų lūpų (ar jos jus nuramino?):
“pas mus problemų nebus – pas mus relinė apsauga”,
"pas mus problemų nebus, nes registravimas praktiškai nekompiuterizuotas, arba pilnai dubliuotas kortelėmis".

 

P.S. Noriu pateikti ir vieno iškilaus žmogaus (tebūnie jis pavadintas santrumpa SNG) nuomonę, pareikštą perskaičius šio straipsnio juodraštį. Nors ši nuomonė buvo išsakyta labiau asmeniškai, tačiau, manau, ne vienam būtų sveika su ja susipažinti.

"Kažkodėl dažnai rėkaujama apie 2000-uosius kaip Armagedoną, kuriame programeriai lyg archangelai gelbės žmoniją nuo šėtono. Gal mes tiesiog nejaučiame dalies visuomenės skeptiško, ar net priešiško požiūrio į bet kokią informatikos plėtrą. Lietuvą išgelbės geros, darbščios, kruopščios ponios – registratorės, buhalterės, administratorės (“žinote, mes registravimą dubliuojame popierine kartoteka). Taigi jos išgelbės ir turės kokiam šimtui metų nuostabų tvirtą įrodymą, kad kompiuteris patogi spausdinimo priemonė, ar madingas viršininko kabineto dizaino elementas, o programuotojai smarkiai asocialūs elementai, dėl kurių jau dabar visam svietui skauda galvas (ir už ką jiems tiek moka). Ar šių ponių (o juk jos iš tikrųjų gelbėtojos) nuomonė nieko nereikš įmonės šefui planuojant biudžetą, ypač šiais kriziniais laikais. Y2K labai realiai gali liesti mūsų gildijos prestižą – gal tuo mes ir skiriamės nuo Kanados.", SNG

Taip pat skaitykite:
Krizė yra verslas!
2000–ųjų metų apokalipsė?
Už savo pinigus renkiesi pats!
Susirūpinkite ne kompiuteriu, o darbais, kuriuos su juo darote!
Rusijos krizės įtaka 2000-ųjų metų problemos sprendimui Lietuvoje
Oficialusis Y2K puslapis lietuvoje

 

Minties virusai
Tylos kalba
Kompiuteris rodo dėmesį
Ką Internetas davė Elizai?
Nematomo žmogaus kultūra
Niekada nesakyk, kad mirė
Istorijos ratas: pasikartojimai?
Toji pirmoji naktis arba Failas 'X', Nr.3
Mitas apie kompiuterių revoliuciją
Kas ten skrieja prie degančios žvakės?
Pasakykite tai mano avatarui
Surask geriausią!
Vartiklis