Rusijos krizės įtaka
2000-ųjų metų problemos sprendimui Lietuvoje

Dar ne taip seniai vienas Vyriausybės gudrutis porino, kad Lietuvoje Rusijos krizė neturės jokios įtakos, o kitas išminčius teigė, kad Lietuvai negresia ir 2000-ųjų metų problema. Šiandien jau daugumai tautiečių yra akivaizdu, kad ir Rusijos krizės įtaka Lietuvoje yra gana žymi, ir 2000-ųjų metų problema, ko gero, vis dėlto egzistuoja. Netikintys tuo gali dabar padėti “Respubliką” į šalį, imtis “Lietuvos aido” ir nebesukti sau galvos.

Na, o rimtai besidomintiems pastebėsime, kad šie abu paminėti reiškiniai vienas kitą dar ir veikia, todėl pabandysime paaiškinti, kaip Rusijos krizė įtakos 2000-ųjų metų problemos sprendimą mūsų krašte. Visų pirma, Rusijos krizė turės neigiamą poveikį 2000-ųjų problemos sprendimui pačioje Rusijoje, kas, žinant glaudžius verslo ir kitokius ryšius su šia šalimi, kelia nemažą rūpestį. Be abejo, tas liečia ir Ukrainą, o taip pat kaimyninę Baltarusiją ar Karaliaučiaus kraštą. Kadangi jau ir amerikonai prabilo apie pagalbą Rusijai, CŽV pripažino ją labiausiai nepasiruošusia ir pavojingiausia šalimi, tad tikėkimės, kad atominių jėgainių sprogimų ar branduolinių raketų atsitiktinio starto bus išvengta. Nerimą turėtų kelti kaimynų energetinės sistemos padėtis, transporto, o konkrečiai geležinkelių ir aviacijos valdymo sistemų būsena. Kelia taip pat susirūpinimą ir padėtis naftotiekiuose bei dujotiekiuose. Žinoma, atitinkamos mūsų tarnybos ne tik kad turėtų susitvarkyti savo ūkį, tačiau ir intensyviai domėtis padėtimi kaimyniniuose kraštuose ir, reikalui esant, ieškoti alternatyvių galimybių, nes dabar egzistuojantys glaudūs ryšiai, ypač energetikoje, kelia nerimą.

Neturėtų nusiraminti ir privatus verslas. Praėję mėnesiai gali būti viso labo tik maža repeticija prieš tai, kas laukia 2000-aisiais. Tiekimai ir realizacija, atsiskaitymai – viskas gali vykti su didelėmis problemomis ar net visai nutrūkti. Pasistenkite labai atidžiai įvertinti savo verslo partnerius, pasidomėkite, kaip jie ruošiasi 2000-iesiems ir padarykite rimtas išvadas. Ir neužmirškite pasidomėti alternatyviais tiekimo šaltiniais bei produkcijos realizavimo rinkomis.

O dabar pereikime prie svarbiausio klausimo – kokią įtaką turėjo Rusijos krizė 2000-ųjų metų problemos sprendimui Lietuvoje? Kad atsakyti į ši klausimą, reikia žinoti, jog sėkmingam 2000-ųjų metų problemos sprendimui yra būtini du esminiai dalykai – laikas ir pinigai. Rusijos krizė labai sėkmingai mums pamažino tiek viena, tiek kita. Besidomėdami padėtimi Rusijoje, analizuodami ten vykstančius procesus, mes visi – politikai, pramonininkai, verslininkai, kiti specialistai, žiniasklaida, eiliniai žmonės tarsi užmiršome, kad be Rusijos problemų, egzistuoja ir kita, globalinė 2000-ųjų metų problema, kuriai skirtas laikas vis mažėja ir mažėja. Kita vertus, Rusijos krizės pasekmes reikėjo neutralizuoti, o tam irgi buvo išeikvota nemažai laiko. Nemažai laiko bus dar išeikvota ir savų, vidinių ginčų bei problemų sprendimui, tad apie 2000-ųjų metų problemą gali tekti pagalvoti tik prie šventinio stalo… Nė kiek ne geresnė padėtis ir su pinigais. Rusijos krizė sėkmingai ištuštino viską, ką tik galėjo – nuo gyventojų piniginių ir įmonių sąskaitų iki valstybės biudžeto. Žinoma, atsirado ir laiku persiorientavusių, bet ar tokių daug yra? 2000-ųjų metų problemos sprendimui reikės nemažai finansinių resursų naujai technikai įsigyti, senos technikos modernizavimui, programinės įrangos įsigijimui ar pakeitimui, visa tai dar reikės atidžiai testuoti ir derinti. Kiek dar reikės išleisti pinigų darbuotojų atlyginimams, ekspertams, konsultantams ir t.t. Šių metų gale samdysite programuotojus, kad pataisytų programas ar sukurtų naujas, o 2000-ųjų pradžioje samdysite buhalterius, kad rankomis vestų apskaitą. Nežinia, gal dar kiek vėliau teks ir advokatus samdytis, esant tiek ieškovo, tiek atsakovo vaidmenyse. Ir būkite tikri, kad atitinkamų specialistų paslaugos metų gale tikrai neatpigs.

Visos padėties rimtumui pateiksime mažytę iliustraciją. Šeši iš aštuonių patikrintų Hewlett- Packard Vectra kompiuterių su Pentium procesoriais (nuo 75 iki 133 MHZ), įsigytų 1997 m. pradžioje, iš datos 1999.12.31 pereina į 1900.01.01. Tas pats pastebėta patikrinus ir du iš keturių Microlink kompiuterių netgi su Pentium 200 MHz procesoriumi. Pavyzdyje paminėti tik du kompiuterių gamintojai, kurių produkcija Lietuvoje yra gana paplitusi, tačiau manau, kad ir su kitų gamintojų technika bei programomis situacija bus panaši. Didžiųjų technikos gamintojų bei prekiautojų akimis, Lietuva ir kitos panašaus išsivystymo šalys yra puiki vieta pasenusiai technikai realizuoti, t.y. ištuštinti sandėlius nuo užsigulėjusių, nebegaminamų ar net techniškai nebepalaikomų gaminių. Kiek dar tokios technikos yra gauta per labdarą? Čia labai verta prisiminti dvi patarles – “Dovanotam arkliui į dantis nežiūrima” ir “Pigiausias sūris – spąstuose”. Viso šito pasekmių laukti liko tikrai nebedaug, o pinigų tam sutvarkyti irgi ne kažin kiek.

Kaip ten bebūtų, tačiau specialistų yra paskaičiuota, kad 2000-ųjų metų problemos sprendimui visame pasaulyje reikės išleisti daugiau kaip 600 milijardų dolerių, t.y po 100 dolerių kiekvienam planetos gyventojui. Padauginkite 100 dolerių iš 3 milijonų ir gausite, kiek šios problemos sprendimas kainuos Lietuvoje. Iš kur tokius pinigus paimti? Žinoma, tai yra tik apytikslis skaičius ir, įvertinant nelabai didelį mūsų kompiuterizacijos lygį, ši suma bus gal kiek mažesnė. Tačiau, tai yra tik apytikslės lėšos reikalingos problemai išspręsti, o dar bus ir nuostoliai, atsiradę dėl to, kad ši problema nebuvo išspręsta laiku. Šiuos nuostolius kiekviena organizacija galės pasiskaičiuoti individualiai – kiek jai kainuos, jei sutriks apskaita, tiekimas, technologiniai procesai ir t.t. t.y. jei kelias dienas ar savaites firma bus nedarbinga.

Vyriausybinis informacijos šaltinis (www.2000.lt) pranešė, kad JAV rems smulkaus verslo 2000 metų problemos sprendėjus. Senatas vienbalsiai balsavo už įstatymo projektą, įpareigojantį Smulkaus verslo administraciją suteikti paskolas verslininkams, bandantiems spręsti 2000 metų problemą savo įmonių kompiuterinėse sistemose. Smulkieji verslininkai galės naudoti šią paskolą įrangos taisymui bei keitimui, konsultacijoms ir panašiems darbams. Įstatymo projektas šiuo metu perduotas svarstyti Atstovų rūmams. Analizuojant situaciją Lietuvoje, matome vos ne atvirkščią vaizdą – pramonės įmonės, smulkūs verslininkai, įvairios organizacijos ne tik kad neremiami, bet įvairiausių “žiaurių” akcijų pagalba tiesiog žlugdomi. Kas paneigs galimybę, kad 2000-ųjų pradžioje, daug kur sutrikus apskaitos procesui, nepadaugės tikrintojų? Ir aplamai, kiekvieno kompiuteris – jo asmeninis reikalas.

Neminėsiu pavardėmis tų, kurie tvirtino, kad Lietuvos ekonomika yra beveik izoliuota nuo negatyvių Rusijos krizės poveikių, kaip ir neminėsiu tų, kurie laiku ir realiai neįvertino 2000- ųjų metų problemos. Rezultatas – PRARASTAS LABAI BRANGUS LAIKAS IR PINIGAI – pagrindiniai resursai sėkmingai susidoroti su 2000-ųjų metų problema. Greitai pasirodys dar vienas valdžios “kūrinėlis“, kuriame bus nurodyta, kad įmonių ir organizacijų vadovai asmeniškai atsakingi už 2000-ųjų problemos sprendimą savo organizacijose. Keista, juk ir taip vadovai atsako už viską, kas vyksta jų įmonėse. O ką jūs atsakysite tokiam strateginės įmonės vadovui, kuris paprašys problemos sprendimui pinigų, kurių nėra? Pareikalaus etatų , kurių nėra? Tada vadovams telieka “išplauti” turimas skurdžias lėšas per “savus” ekspertus ir konsultantus, o po visko, 1999m. gale ir atsistatydinti, sukaupus pradinį kapitalą privačiam verslui. Situacija yra tikrai labai komplikuota ir netgi yra tekę girdėti nusiskundimų iš biudžetinių organizacijų, kurioms neskiriama net mažytė suma vienam kompiuteriui ir apskaitos programai pakeisti – ji, mat, ne strateginė įmonė… Beje, būtų labai įdomu sužinoti, o kiek tada pinigų bus išleista šventiniam 2000-ųjų sutikimui? Ar Skrebys atims nors kiek iš Šaltenio? Deja, tai vis labiau pradeda panašėti į balių be užkandos, po kurio laukia sunkios ir ilgos pagirios…

Yra du esminiai dalykai – LAIKAS ir PINIGAI – reikalingi 2000-ųjų problemai sėkmingai išspręsti. Aišku viena – laiko pritrūks ir pinigų neužteks. Tačiau nevalia gaišti laiko , kuris dar likęs ir naudoti likusių lėšų mažiau svarbiems uždaviniams. Jūsų verslo ar veiklos tęstinumas naujame tūkstantmetyje – štai pagrindinis strateginis uždavinys, kuriam dabar turite ir skirti patį didžiausią dėmesį.

ARVYDAS BALČIUS
Pirminis straipsnio variantas publikuotas
"Respublikos" priede "InfoTeka", 99.03.06

Taip pat skaitykite:
Krizė yra verslas!
Toji pirmoji naktis arba Failas 'X', Nr.3
2000–ųjų metų apokalipsė?
Už savo pinigus renkiesi pats!
Susirūpinkite ne kompiuteriu, o darbais, kuriuos su juo darote!
Oficialusis Y2K puslapis lietuvoje

 

Labas: kompiuterinės naujienos
Tylos kalba
Minties virusai
Kompiuteris rodo dėmesį
Ką Internetas davė Elizai?
Nematomo žmogaus kultūra
Niekada nesakyk, kad mirė
Istorijos ratas: pasikartojimai?
Toji pirmoji naktis arba Failas 'X', Nr.3
Mitas apie kompiuterių revoliuciją
Kas ten skrieja prie degančios žvakės?
Pasakykite tai mano avatarui
Surask geriausią!
Vartiklis