Nr.25 prisistatymas

Motto: Yra objektų, kurie turi sukaupę daugybę energijos. [Jų] tikra daugybė. Šie objektai yra mirties įrankiai. Jie tik ginklai ir neturi galios mokyti. Tiksliau, jie yra skirti smūgiuoti karo ginklai. Jie skirti žudyti...
Tai ne visai objektai, greičiau - energijos rūšys... Objekto energija priklauso nuo savininko, nuo to, koks tai žmogus... Stiprieji brujo suteikia jėgos savo įrankiams. [Ir tos] energijos rūšys turi apribojimų...
Carlos Castaneda. Don Chuano mokymas.
Brujo - tai Vartiklio redaktorius.

Bėga laikas - jo pats nepastebi, tik staiga nustembi pamatęs pažįstamų žilą sruogą... Taip netruko prabėgti du mėnesiai nuo ankstesniojo "Vartiklio" numerio pasirodymo. Per tą laiką jo "Naujienų" lentoje pasirodė nemažai straipsnių - kad jie nenueitų į užmarštį, buvo surinkti į šį naują numerį.

Kviečiu visus "Vartiklio" lankytojus prisidėti prie šios svetainės kūrimo. Mestelėkime man laiškelį, su pasiryžimu, ką nors nuveikti jos labui. Pavyzdžiui, aš ieškau Ūlos krašto nuotraukų (tai pati Ūla, Dubičiai, Marcinkonys ir t.t.)... Kartu - būsime jėga!

Taip pat naudojuosi proga pasiūlyti apsilankyti amerikiečių lietuvių sukurtą lietuviškąją svetainę: lietuviai į pagalbą lietuviams. Tai nemažas nuorodų į įvairius lietuviškus resursus (archeologiją, geografiją, meną ir literatūrą, geneologiją, kultūrą) rinkinys, pasidalijimai įspūdžiais, lietuviškų knygų parduotuvytė, lietuviškų patiekalų receptai, interviu su V.Adamkumi, gyvi pokalbiai ("chat") ir kita. Gal kai ką sudomins ir galimybė susirašinėti (Pen Pal)? Nesipykim - glauskimės vieni prie kitų.

Laisvų minčių laisva eiga

Štai aš mąstau, kokių galų dėka Internetas yra tarsi magnetas visiems subingalviams... Daugeliui tai keistas klausimas - ypač tiems, kurie jau iki kaklo paniro į tą mėšlą. Kodėl visi nori sekti tą kvailio judinamą pirštą?

Aš netoleruoju abejojančių... Abejonės yra tuščias laiko gaišinimas. Gyvenimas iš mūsų reikalauja tiek nedaug - tik optimizmo. Abejonės išgeria visą taip ilgai puoselėtą alų ir išveja iš namų. Ir pasikviečia tuos šūdžius, kurie sulaužo baldus ir nori pas tave surengti wrestling'o varžybas būtent tą vakarą, kai nusiteiki ramiai praleisti vakarą ir pažiūrėti, ką ten užsirašei notebook'o paraštėse.

Šūdas! Jis yra viskas, išskyrus šlapimą. Šiandien mano prasta nuotaika. Neturiu tiek jėgų, kad dėčiau tiesiai į dešimtuką. Gal nakčiai įsisiūbuosiu? Patraukiu prie ežeriuko su sūnumi - gal padės? Nusilengvinti? Tiesiai į vandenį... Ir parodysiu, kaip ištraukiamas tas didysis ešerys...

O veknias, - kažko nuklydau į lankas... Tai kaip ten su tais subingalviais? Ką jie tikisi surasti Internete? Gal tai, ką dėsto Nick Usborne:

"Interneto auditorija nenori girdėti apie JUS. Ji nori girdėti, ką jūs padarėte dėl JŲ".
ir
"Išskyrus tai, ko aš noriu; man visai nerūpi nei tu, nei tavo firma. Aš nenoriu žinoti ir man nereikia sakyti, kokia ji didelė ir nuostabi. Man tai visai nerūpi".

Še tau, boba, ir devintinės! Tai paneigia mano sraigės kiaukuto filosofiją: žiūrėk, nusmurgėli, kokią pribloškiančią svetainę aš sukūriau - tad aš sakysiu tau apie tai, kas man patinka, o tu būsi tiesiog apžavėtas. Net ir tada, kai ji visai nežavi tavęs. Ar man rūpi tavo paplėkusios mintys? Kas per sūtrauka tu esi?

Ir kas yra tie prietrankos, kurie laksto aplink mane ir davinėja patarimus? Jie atrodo taip, tarsi dar nėra gavę į kiaušius (tai tik viena iš galimybių). Jų tiek daug, ir jie varo iš proto savo priekaištais...

Kodėl aš turiu šokti pagal kito dūdelę? Aš jos netgi negirdžiu... Aš neturiu tų "Momento" klijų, kuriais juos galėčiau prisiklijuoti prie savęs. Kaip aš galiu perskaityti jų mintis? Et, dėjau skersą ant jų!

Ir dar, kai užsuku į WWW svetainę, man nerūpi, kokioje terpėje ir kokiomis priemonėmis ji buvo kurta (tie "powered by" siutina iki pat nugaros smegenų)., nei kokios ten kranksinčios varnos ją kūrė. Aš tiesiog noriu rasti mane dominančią informaciją. Ar taip yra tik man, ar visi tokie kvaili, kad tai nesupranta?

Ką mums pasako tos "Apie mus" nuorodos įvairių firmų svetainėse? Ką ten tie dvasios suskiai gali mums pasakyti? Ar tai, kada jie gimė ir kada lankė mokyklą? Su kokiomis kitomis beveidėmis firmomis jie bendradarbiauja? Kiek pinigų prisikrovė per praėjusius metus? Ar man tai naudinga ir įdomu žinoti?

Bet ką aš apie juos norėčiau sužinoti? Ogi tai, ar per savo veiklos metus ar turėjo bent vieną originalios minties blykstelėjimą? Kada paskutinį kartą maudėsi vonioje, ar valo dantis ir ar tai daro reguliariai? Ir ką mano apie sraiges (ar jų skonis tikrai primena keptą viščiuką, o gal - "Mazdos" užpakalinę padangą?)? Ar jiems šiandien nėra per karšta? Ir t.t....

Na užteks, užteks.... dabar - rimtai. Firmos Internete - tarsi varnos šūdas ant kepurės. Mes galime sakyti, ką galvojame! Kodėl to negali jos? Kodėl jos negali turėti savo nuomonės? Ir visai nesvarbu, kokia ji bebūtų - netikėta, nelogiška ar beprasmė. Pvz.: "Mes norime 'iškrušti' konkurentus..." arba "Mūsų sekretorė skirta direktoriaus popietiniam pasigulėjimui..." Kad ir kaip tai keistai nuskamba - kodėl mes neturėtume to žinoti? O ar turime mes teisę pareikalauti tokios informacijos?

Kiekviena firma turi savo charakterį, kultūrą ir, mano manymu, jos tai turi parodyti savo WWW svetainėse. Ir, galbūt, aš nepirkčiau iš magneto-optinio įrenginio (ar "Lotus Notes") iš firmos, kuri savo puslapyje tiesiai išdėtų:
"Mes džiaugiamės galėdami tokiems asilams kaip tu iškišti tokį niekam tikusį mėšlą ir taip uždirbti krūvą babkių",
bet neabejotinai ją labiau gerbčiau nei tą, kuri tą patį mėšlą įkišo saldžiai suokdama.

Kai aš užsuku į firmos WWW svetainę, neturinčią savitumo, man visai nerūpi, kokius piešinukus ir mygtukus joje rasiu ir kaip jie sudėlioti. Man į tai nusispjaut!

Tad aš būsiu kitoks! Aš dedu į Voratinklį save! Ką matau, ką girdžiu, ką darau, ką galvoju - ir ką pamiršau padaryti! Tai aš, aš ir vėl aš! Ir jei jums kas nors nepatinka, jūs to galite nežiūrėti - ir turite laisvę bet kurią akimirką eiti kitur. Jūs esate laisvi! Man tai atrodo garbingiau, nei stengtis įtikti kiekvienai susmirdusiai davatkai. Gal todėl aš jaučiuos geriau, nei jos?

"Vartiklio" redaktoriusPagrindinis Vartiklio puslapis
Vartiklio 'Naujienų' puslapis