1998 metų sausio 25 d.
Turinys. Nr.22 prisistatymas

Internet kiekvienam
Ar neužmigo vorai?
Ar eis žmonės "Pas Juozapą"?
Naršyklė - kaip sąsaja
IE: Kam tai ne programa?
Voratinklis virš mokyklos
Gležnas Java standarto daigelis
Daugiakalbė paieška
Seksas - Interneto variklis!
Kas ten žiūri į mano miegamąjį?
Keletas www puslapių
Paieškos sistemos
Apie viska
PĮ 'šachtininkams';
NT: Viskas iš pradžių?
Intel: Ar priimsi į lizdelį?
Windows: Komponentų karas
Saulius Jonaitis su Recencija';
Nuotraukytę atminčiai? ir Nemirkčiokite!
Ginkimės! Kompiuteriai puola
Ką gali Lietuvos Prezidentas?
Ekologija: Du pasaulio modeliai
Truputis sekso?

Mąstymui palavinti
Voldenas
Nauja A.Zalatorienės knyga
Pasaulio sukūrimo spekuliacijos
Tibeto 'Mirusiųjų knyga' V d.;
Katmandu: mirtis nekelia siaubo;
Advento pamokslas
Ratas ir kryžius
Kornelijus Agripa - 'Fuko švytuoklės' komentarai
'Himno varlei' komentarai
Kas rašoma ant lapų?

Fuko švytuoklė
Filosofija
Mitologija
Atlantida
Voruta ir
partizanų karo kronika

Skaitiniai, poezija, fantastika ir
Visi Vartiklio tekstai
Šposai, šposeliai
Savaitės anekdotai (rinkinys)
Kas geresnio pas Laimėnus? (4 dalis)
Nieko nauja tinkluose
Ką platina mašalai?
Pindologija - kas per mokslas, 4d.
Juozas. Tada buvo vakaras,
Ar nori būti milicininku?