Voratinklis virš mokyklos

Nemažai prisiklausėme apie "Internet" tinklo įtaką vaikų auklėjimui. Bet ar tikrai jis padeda jiems lavintis? Ar tikrai jo atėjimas į mokyklas bus kažkas nepaprastai pažangu? O gal tai blogis, priemonė vystytis smurtui ir blogam skoniui? Kas už ir kas prieš?

Pernai mūsų šventeivos sukėlė tikrą audrą prieš "Byvį ir Tešlagalvį" - ir TV, t.y. LNK, pasidavė. Šiemet "Baltijos TV" pasikvietė jųjų draugę "Dariją" - pats laikas laukti naujos pasipiktinimų bangos. O gal paprasčiau nuspręsti, kad TV (Sokratas iš senosios Graikijos) tvirkina jaunimą ir reikia ją uždrausti.

Net "Lietuvos rytas" pasitinka mus antrašte: "Seksas - varomoji Interneto jėga". Ar jūs siūlote tą jėgą atvesdinti į mūsų mokyklas? Pateikti ją mokytojams, kurie draudžia į mokyklas neštis net "Spiced Girls" papuoštus sąsiuvinius? Bet jei uždrausim "Internet", ar jis išnyks iš mūsų sąmonės? Kas už ir kas prieš?

Pirmiausia, ką "Internet" gali duoti mokykloms? Ar mokytojai pasiruošę pakinkyti šį arkliuką? Atsakymas į antrą klausimą vienareikšmis - "tik keletas jų". Esu giliai įsitikinęs, kad daugumos mokytojų moralinis iškrikimas yra daug didesnis nei vaikų. Ką jie gali duoti, jei jiems reikia imti?

Ar laikysimės Abraomo Linkolno teorijos, siūlančios kiekvienam mokiniui duoti vieną knygą (kompiuterį) ir žvakę ("Internet") ir laukti, o kas gi atsitiks?
TEIGINYS: PIRMA, REIKIA PARUOŠTI MOKYTOJUS.

Tad įdomesnis pirmasis klausimas - kuo "Internet" pranašesnis už TV, video medžiagą ar projektorių? Trūkumai aiškūs: reikia kompiuterių, modemų - tai pinigai. Po Naujųjų Metų mokėsime už kiekvieną minutę (ačiū "Telekomui") - dar papildomos išlaidos. Mokyklos ir taip šaukia, kad skursta - sulesdamos nuo valdžios puotos likusius trupinius. Pinigų nėra.

Antra, ką mokiniai ras lietuviškai? Ar tai, ką jie ras bus pakankama, dėl ko verta į mokyklas tiesti Voratinklio gijas? Man pasakys, - ten yra tonų tonos visokiausios vertingos medžiagos. Palaukit, - TEN... Tonos medžiagos paruoštos anglų kalba. Ar visose mokyklose mokoma anglų kalbos? Kupiškio ar Varėnos rajonų mokiniai antrarūšiai, nes jie mokosi prancūzų kalbos. O dar kiti - vokiečių. Ne, Jūs neteisūs, kad šiomis kalbomis irgi labai daug informacijos. "Internet" statistika iškalbinga - per 95% svetainių yra angliakalbės!
TEIGINYS: ANTRA, REIKIA PARUOŠTI LIETUVIŠKĄ MOKOMĄJĮ TINKLĄ.

O kas yra "Internet" tinklas? Mokytojas ar vaizdinė priemonė, tarsi knyga? Gal mokytojas net nereikalingas? Mokiniai kasryt susirenka į klases, ant suolų randa užduotis, kurias reikia atlikti, ir savarankiškai lavina savo mintį. Skamba keistai, bet ar tai labai kvaila? "Internet" tinkle mokinys tikrai suras kelias nuomones kiekvienu iš klausimų, - ir jam nebus prievarta brukamas vienas požiūris - dažnas reiškinys mūsų mokyklose. Jis gaus teisę rinktis ir vertinti, lyginti ir mąstyti. Tada priemone, pagalbiniu instrumentu yra mokytojas.

Tačiau tada mokiniai prarastų galimybę semtis dvasinės stiprybės iš kai kurių tikrai dvasiškai šviesių asmenybių. Jie praras dvasinį ryšį su mokytoju. Juk neveltui Rytų filosofijose taip pabrėžiama Mokyjojo, Guru, svarba. Bet tikrųjų mokytojų buvo labai nedaug, - ir kiekvienas jų išugdė tik po vieną ar du savęs vertus mokinius. Ar Lietuvos mokytojai netaps vien tik prievaizdais, su pagaliu vaikštančiais po klases ir nurodinėjančiais, ką galima žiūrėti, o ko ne?

Ar galit įsivaizduoti panelę, kuri keičia CD-ROM diskus bei naršo po "Internet" tinklą. Ji viena. Šalia nesimato nei draugių, nei mokytojo. Nieks jos neprižiūri, tačiau ji ruošia kursinį apie karalienę Nefertini. Ar vien utopija? Ne, per "Vartiklio" mitologijos skyrelį (>>>>>) pernai mane surado pora Izraelio studenčių, ruošiančių kursinius darbus. Jos vėliau patvirtino, kad pagalba buvo labai naudinga - jos visos gavo aukščiausius įvertinimus.

O štai vaizdelis iš kitos pusės. Vaikinas paskubomis (studentai juk įpratę viską daryti paskutinėmis minutėmis) siurbia viską, ką tik randa. Per pusvalandį jis sulipdo savo kursinį. Pažiūrėkim į jį. Vaikinas nieko nesupranta apie užduotį. Kalbėdamas apie inkus jis mums parodo Čičen Itza piramidę, kuri yra majų palikimas. Ją nuo Peru skiria 2500 mylių ir 500 metų. Bet jis nejaučia skirtumo. Ir nieks "Microsoft" firmoje nejaučia skirtumo.

Kas gali padėti vaikui? Kaip jam pradėti? Atsakymas tegali būti vienas - TĖVAI. Mes galim reikalauti, kad mokykla išmokytų mūsų vaikus skaityti ir rašyti, Bet mąstyti išmokyti galim tik mes. Privalom rasti laiko ir kartu su juo tyrinėti daiktus ir reiškinius. Ir vaikai turi jausti tą mūsų dėmesį. Jo mokykla dar negali duoti.
TEIGINYS: TREČIA, "INTERNET" NEGALI BŪTI IMAMAS ATSKIRAI NUO VISO MOKYMO SISTEMOS PERTVARKOS.

O pabaigai parinkti skaičiai iš kelių Amerikoje vykusių apklausų. Skirtingos apklausos kartais duodavo labai skirtingus rezultatus:

Paskutinė eilutė ypač įdomi skaičių prieštaravimu. Ir vis dėl to man norisi tikėti mažu mokomųjų programų lankomumu (arba efektyvumu).
TEIGINYS: KETVIRTA, "INTERNET" YRA VEIKSMINGAS TIK UŽKLASINĖJE VEIKLOJE.

Vartiklis, Nr.21
Gaono atminimas?
Kieta ar minkšta kalba?
Atviras laiškas mokytojams
Dėl kompiuterinio raštingumo
Kaip sekasi, nepažįstamasis?
Amerikai matematika nereikalinga!
Laisva mintis ir oficialioji propaganda
Seksas - "Internet" progreso variklis!
Knygos, kurios mokė nesimokyti
Įvairiapusis Ričardas Feinmanas
S. Lemas. Televizija be korseto
Mano sielos grobikai
Kam Elizai Internetas?
Informacijos ekologija
Į ką iškeisčiau muilo operas?
Kaip aš pirkau kompiuterį?
Pačiupinėti Visatą
Rašmenys
NSO ir paslaptys
Vartiklis