Gyvenkime pagal taisykles

Tos nuostabiosios "FoxPro" programos! Kartą nusipirkote (sukūrėte?) ir metus nesirūpinote, tikėdami, kad jos visąlaik darys, kas pridera. Gal net pamiršote, iš kur jos atsirado?... Bet, barkšt, ir vieną dieną pasikeitė įstatymai ar išleisti nauji potvarkiai ir, pvz., atlyginimų programa jau nebetinka, nes nemoka dirbti naujoviškai. Arba pasikeitė firmos veiklos pobūdis... Ar neteks tokiu atveju ieškoti vėjo laukuose? Programuotojas, kūręs tą programą, jau seniai dirba kitur ir kitką, o gal ir pačios "firmos-pardavėjos" jau seniai pėdsakai atšalo...

Būtų puiku, jei veiklą aprašančios taisyklės (arba formulės) būtų įdiegtos pačioje duomenų bazių (DB) sistemoje, nesunkiai suprantamos ir kurias galėtų pasikeisti pats vartotojas pasikeitus sąlygoms. Bet tam reikia dviejų prielaidų:
1) reikia turėti galimybę lengvai ir patogiai pasiekti tas taisykles;
2) leisti ekspertui prisiimti atsakomybę už veiklos planavimą ir jo mąstymo perkėlimą į DB sistemą.

Pagrindinė problema, kad dabar naudojami produktai leidžia kurti tik labiau į technologiją (o ne į verslą) orientuotas DB sistemas. Pvz., programuotojas turi mąstyti, kaip formuoti užklausas į DB lenteles, šių lentelių laukus, o ne apie tai, kaip patikrinti kliento kredito dydį. Bet jau atsiranda ir naujų įrankių, tačiau kol kas ir juos naudojant dar reikia programuotojui "pridėti ranką" prieš atiduodant sistemą komersantams.

Tad kas gi yra toji verslo taisyklė? Tai nesudėtingas teiginys, tikrinantis duomenų teisingumą, atliekantis būtinus paskaičiavimus ar valdantis duomenų pavaizdavimą. Programuotojas sukuria šių taisyklių rinkinį, aprašantį įstaigos veiklą. Toks principas labai priimtinas, kai greitai keičiasi veiklos sąlygos, - juk užtenka pakeisti tik taisykles ir nereikia liesti ir keisti pačios DB sistemos (skirtingai nuo procedūrinio programavimo).

Kad verslo taisykles būtų lengva keisti, reikia, kad jos būtų logiškai atskirtos nuo duomenų bei programos struktūros. Dažniausiai jos įsimenamos taisyklių interpretatoriuje, kurs yra priemonė, leidžianti peržiūrėti, pakeisti ar tvarkyti tas taisykles.

Egzistuoja du požiūriai į verslo taisykles. Pirmas, kai pagrindas yra duomenys, yra įprastas šiuolaikiniams DB produktams. Verslo taisyklės gali būti realizuotos 4-iais būdais:

  1. priklausančios nuo DB taisyklės įsimenamos DB-ėje kaip procedūros ar trigeriai parašyti SQL kalba. Jie veikia atsižvelgiant į DB lentelių ir laukų struktūrą. Tokių sistemų pavyzdžiai yra "Oracle Developer/2000" ir "PowerBuilder";

  2. nepriklausomos nuo DB kai taisyklės irgi užrašomos kaip procedūros ar trigeriai, bet jie kuriami ir tvarkomi naudojant DB instrumentus. Tai jau aukštesnis lygis, kurį iliustruoja "VisionBuilder";

  3. priklausomos nuo vartotojo, kai logika realizuojama kliento (o ne DB serverio) pusėje ir, šiuo atveju nebūtina naudoti DB procedūras ar trigerius;

  4. priklausomos nuo serverio, kai sukuriamas tarpinis sluoksnis, saugomas programų serveryje. Vartotojo programa kreipiasi į šiame serveryje aprašytus objektus, metodus ir funkcijas (verslo taisykles) - logika yra fiziškai atskiriama nuo duomenų, ką iliustruoja "USoft" firmos "Developer" (tai instrumentas C++ kalbai įvairiose platformose).

O pvz., "Neuron Data's Elements Environment" iliustruoja kitą, verslo taisyklių, naudojimo principą. Darbo metu taisyklės panaudojamos atsakymams kurti bei veiksmams, priklausomai nuo situacijos, vykdyti.

Nereikia užmiršti, kad verslo taisyklės tinka ne visuomet (kaip ir bet kurios kitos). Jis mažai tinka sprendimų priėmimo sistemose, o taip pat PC klasės palyginus nedidelės apimties uždaviniams spręsti (kuriems dažnai labiau tinka "Visual Basic" ar "Access" priemonės). Taip pat verslo taisykles sunku pritaikyti firmai ar įstaigai, kurios veikla sunkiai formalizuojama (nors teoriškai bet kuri veiklos rūšis turi kažkokias savas žaidimo taisykles, tik jos ne visada aiškiai išreiškiamos).

Daugiau šio tipo informacijos galite rasti šiais "Internet" adresais:
http://www.neurondata.com
http://www.usoft.com
http://www.ti.com
http://www.sapiens.com
http://www.riverton.com

Pagrindinis 'Vartiklio' puslapis