Nr.20 prisistatymas

Nežiūrėkit į mane, - po drabužiais aš nuogas!

Vasara - nedėkingas metas. Truputį pamąstęs nusprendžiau "išmesti" naują 'Vartiklio' numerį, nors jame nėra vienos, t.y. kompiuterinės, dalies - o tai, tikriausiai, pažeidžia pradinės jo idėjos vientisumą. Tačiau vėliau, šio 'Vartiklio' numerio spraga bus užkimšta, - atsiras ir kompiuterinės srities tekstai. Apie tai bus pranešta "Naujienų ir skelbimų lentoje". Kartu, tuo pat metu bus paruošta ir tekstinė 'Vartiklio' versija, kuri yra siuntinėjama el. paštu.

O šis numeris yra sudarytas iš daugelio ankstesnių tekstų, tarp kurių nemažai ir "sunkesniųjų" visiškai naujų. Nenusisukite į šalį ir nuo ankstesnių, - daugelis jų pataisyti ar papildyti, o paskutiniai pradėti (L.Vangelio tekstai ar Komentarai Pitagorui) dabar yra užbaigti.

Tad laukite naujienų ir tikėkitės...

Redaktorius