Šiaip "Internet" temomis

Šiame tekste keli skyreliai:
apie naujokus,
apie užkimšimo problemą ir
HTTP 1.1 versiją

Į "Internet" tuntais veržiasi visi, kas tik nori, ir jame "žalių" tiek, kad nors vežimu vešk. Naršyti po Voratinklį labai paprasta, tačiau jiems greitai kyla neaiškumai, kai tik nusibosta vien tik "baksnoti ir spragsėti".

Ir tada jie pajunta, kad "Internet" nėra labai draugiška terpė. Kaip išmokti naudotis naujomis galimybėmis? Ką dar galiu padaryti? Kilo tokie klausimai? Patarimas: tyliai tupėkite tarsi pelės po šluota ir stebėkite, kas vyksta aplink. Jei pabandysite klausinėti patarimų "Internet" senbuvių, nesistebėkite, jei nieks jums nepuls į glėbį. Dar džiaukitės, kad iš jūsų nebus atvirai pasityčiota.

Asmenys, kibererdvėje gyvenantys ne pirmus metus, daug ką išmoko vien tik bandydami ir klysdami (aha, tas veikia, o tas ne, o šitas?). Ir tik iš nevilties, nerasdami išeities, (ir taip paslapčia, kiek tai tik įmanoma) "senas voras" išdrįs paklausti kitų patarimo.

Nors šiandien apsižvalgę aplink matome, kad visi tik moko ir moko. Žinias bruka vos ne per prievartą. Tik savaitę paklaidžioję Voratinklyje, tarsi iš kiaušinio išsiritę ir dar neapsiplunksnavę viščiukai, naujokai lipdo rėkiančius WWW puslapius, prikimštus įvairiausių nuorodų į KITAS stotis, turinčios vertingos informacijos ar programinės įrangos.

Isteriški berniūkščiai visomis išgalėmis stengiasi apdergti Voratinklio senbuvius, aiškindami, kaip keisti peržiūros programų režimus ir publikuodami, atseit, interviu su eks... virusų rašytojais ar hakeriais.

Kažkodėl pamirštama, kad egzistuoja tokių nesusipratėlių, kurie aukoja savo laisvalaikį, kad surinktų atsakymų į dažniausiai iškylančius klausimus rinkinius. Kam man tie tušti nuorodų puslapiai, jei man pakanka duoti užklausą bet kuriai paieškos sistemai, kuri viską atneš ant "lėkštutės mėlynais kraštais" - ko tik noriu.

Daugelis žmonių, įsiliejusių į naująją Voratinklio bendriją, pirmiausia puola bandyti visas šios bendrijos siūlomas paslaugas, mokosi vaikščioti painiomis Voratinklio gijomis ir ieško vietų, ties kuriomis galėtų apsistoti ir pasemti ieškomo "gyvybės" vandens ir praleisti laisvalaikius. Tat, gyvenimas Voratinklyje mažai kuo skiriasi nuo gyvenimo pasaulyje.

Pirmiausia turite susirasti Interneto paslaugų teikėją, o po to pasirinkti informacijos paieškos sistemą; žmogui Internete nereikia duonos - jam reikia žaidimų ir pramogų.

Bet pirma surask! Yra ne vienas tuzinas įvairių paieškos sistemų - ir kiekviena, kaip sako ji pati, yra greičiausia, geriausia, didžiausia ir visąlaik siūlo tik šviežiausią informaciją. Bet tereikia bent kartą pabandyti bent vieną, kad įsitikintumėm, kad vos ne trečdalis išrinktų WWW puslapių yra neveiksnūs, dar trečdalis - visai "nei į tvorą, nei į mietą", o iš likusio trečdalio tik apie 10% yra tų, kurie iš tikro mus domina. "Vartiklis" (http://www.spauda.lt), išleidęs spalvotą žurnalą, jame nuodugniai peržvelgia daugelį paieškos sistemų ir panagrinėja jų galimybes. Na o tikras lietuvis neturėtų ignoruoti galbūt iš tikro galingiausios "Altavista" sistemos lietuviškojo puslapio:
http://www.altavista.telia.com/cgi-bin/telia?country=lt&lang=lt - nuoroda jau neveiksni
Šia "Telia" serveryje esančia paieškos sistema gali pasinaudoti ir WWW puslapių kūrėjai, nurodę savo WWW knygos "viršelį" - ji jau po paros ją "perskaitys" (suindeksuos) ir padarys prieinamą viso pasaulio naršytojams.

Prisiskaitę visokių protingų dalykų iki sočiai, būtinai pajaučiate nenugalimą norą atsipūsti ir atsipalaiduoti. Jau esate pasiruošę patikrinti kai kuriuos žaidimų centrus. Žaidimai savame kompiuteryje greitai nusibosta, - norisi "duoti į kaulus" kam nors gyvam. Bet ne visada laiku susirasite žaidimo partnerį.

Vėl eikime į Internetą. Jame tikrai bastosi nemažas pulkelis norinčių pažaisti, - ir dar, jie gali būti bet kokioje šalyje. Per kelis paskutinius mėnesius labai išaugo žaidimų, kuriuos gali žaisti keli žaidėjai, skaičius. O kelią per IP džiungles jiems nutiesė "Quake" - Interneto žaidimų pionierė (gal geriau dabar sakyti skautė?). Paskui ją nuėjo kiti, tarp kurių yra ire "Duke Nukem".

Yra daug žaidimų centrų, pvz., TEN, PSInet arba "Mplayer". Tačiau pirma reikia atsisiųsti ir įsidiegti norimo žaidimo kopiją. Gera vieta pasidairyti žaidimų yra "Microsoft" firmos "Internet Gaming Zone" (http://www.zone.com" - nuoroda jau neaktyvi), leidžianti žaisti žaidimus, nereikalaujančius staigios reakcijos (kuri būdinga "action" tipo žaidimams). Tai šaškės, kortos (bridžas) ar šachmatai. Šių žaidimų net nereikia atsisiųsdinti pas save.

"Judresnieji" gali rinktis ką nors iš populiaresniųjų "Windows 95" terpės žaidimų (šių kopijas jau reikia turėti savajame kompiuteryje), pvz., "Monster Truck Madness", "HellBender", "Close Combat" arba tiesiog golfą. Šią sritį ruošiasi pildyti ir kitos firmos ir jau šią vasarą galėsime išbandyti "Monopoly", "Risk", "Battleship" ar "Scrabble"...

Tad žaidimų bus vis daugiau ir daugiau, - kad tik duonos liktų sumokėjus už paslaugas Interneto tiekėjams.

"Internet" kaunasi su perkrovimo problema

Siaubo pasakėlės (iš rūsio) prieš miegą - apie "Internet" mirtį - buvo aiškiai perdėtos. Jis tikrai dar puikiai jausis bent tris artimiausius metus. Pranašautojai vienas per kitą "skaldė" pamokslus. "Aš tariu, kad "Internet" greitai bumtels kaip kokia supernova ir 1996-ais visai subyrės į šipulius", - kažkada reiškė Bobas Metkalfas. Dabar jau žinim, kad tai neatsitiko.

Visi tikėjose, kad būtent Voratinklis (WWW) "Internet" tinklą paklupdys ant kelių ir privers prašyti pasigailėjimo. Ir net sunku patikęti, kad šis siaubas - WWW gyvuoja tik šiek tiek ilgiau nei trys metai. Iki "Web" eros dauguma perduodamos informacijos Tinklu tebuvo paprasčiausias tekstas. "Web" į tekstą prikaišiojo tonas piešinių, po to garso ir video.

Egzistuoja nuomonė, kad šiandien, kad gautų tą patį informacijos kiekį, "Internet" naršytojas atsisiunčia nuo 50 iki 1000 kartų (dėl konkretaus skaičiaus specialistai nesutaria) daugiau bitų, nei "grynojo" teksto laikais. Ir reikalai eina vis prastyn...

O neramios dūšios jau reikalauja ir video ir audio, - o tai ne vien tik didelės apimties persiuntimai. Tai reikalauja naujos Voratinklio infrastruktūros. Lieka tik džiaugtis, kad "Internet" vis dar per lėtas, kad normaliai pateiktų video. Tačiau technologijos nestovi vietoje ir tokios galimybės užuomazgos jau prigijo. Palaukime, kol daigelis sustiprės ir sužydės.

HTTP 1.1

"Vartiklį" galima pasiekti dviem adresais:
http://www.spauda.lt ir
http://www.vartiklis.lt

Tai nieko nuostabaus, tačiau kai kurie skaitytojai (ypač pabandę senesnes OS/2 terpės peržiūros programas) nustebs, kad antruoju adresu negali naudotis. Kur čia šuo pakastas? Atsakymas labai paprastas - "Vartiklis" pirmuoju adresu pasiekiamas naudojant HTTP v1.0 protokolą, o antruoju - jau v1.1. O kai kurios (ypač senesnės) peržiūros programos nesugeba susitvarkyti su naujove.

HTTP (hipertekstinės informacijos perdavimo protokolas) v1.0 nepakankamai išnaudojo TCP ("Transmission Control Protocol"), kuriuo jis naudojasi, galimybes. Pavyzdžiui, kiekvienam grafiniam šūdniekiui, kuris dažnai tik erzina, HTTP 1.0 pradėdavo atskirą ir nepriklausomą ryšio seansą. O, kaip žinote, dažnas WWW puslapis turi begales nuorodų į įvairius mažos apimties objektus. Ir TCP nesidžiaugia dideliu kiekiu atskirų ryšio seansų.

HTTP v1.1 minėtą trūkumą taiso dviem būdais. Pirma, nutiesiama ilgalaikė linija. Antra, "konvejeris" leidžia iškart pateikti kelias užklausas. Derinant abu juos, pasiekiamas daug didesnis (vidutiniškai 20 %) informacijos perdavimo greitis. Papildomai laimima greičio ir tada, kai pakartotinai peržiūrimi tie patys WWW puslapiai. Žinoma, v1.1 nieko negali padėti, kai siunčiamas vienas 10 MB dydžio failas.

Dėl kompiuterinio raštingumo