Vieną kart ir visiems laikams!

'Vartiklis' jau rašinėjo apie mitus dėl virusų - šis straipsnelis bus ir popierinėje "Vartiklio" versijoje, kuri, dar kartą užstrigusi, pasirodys šios savaitės pabaigoje. Tačiau ši tema tokia gaji, kad neišrausi jos ir su šaknimis. Štai ir "Lietuvos ryto" kompiuterijos skyrelio Didysis Žinovas pasidavė šiam spaudimui ir tautai išplatino IBM atstovybės paskleistą "žinią" apie nepaprastai "pavojingą" virusą. Cituoju:

"IBM atstovybė Lietuvoje kompiuterių tinklu perdavė įspėjimą apie kompiuteriui labai pakenkti galintį virusą "AL4FREE". Fredas Parksas gavo elektroninį laišką su antrašte "AOL4FREE.COM". Pabandžius jį skaityti, kompiuteris pradėjo trinti diske esančias bylas. Ekrane buvo rodomas "langas" su naikinamų duomenų sąrašu. "Windows 95" ir "F-Prot" antivirusinės programos naujojo viruso neaptinka. F.Parkso laiške prašoma įspėti KUO DAUGIAU kompiuterininkų apie pavojų."

Wow! Tai dar vienas nuostabus mitų paplitimo pavyzdėlis - "žmogus yra elnias"! Arba, "ar gali muitininkas išlysti per adatos skylutę?". "Lietuvos rytas" sugebėjo! Ar kompiuterijos skyrelio vedėjas nežinojo, kad kiekvienos kometos pasirodymą lydi pulkai netikrų pranašų?

TAD, padėjęs ranką ant širdies sakau, šis pranešimas buvo eilinė "Internet" apgavystė, "Internet" šiukšlė. Štai dvi taisyklės, kurias atsispausdinkit su lazeriniu printeriu ant kaktos ir įsiminkit:

  1. Paprasti įprastiniai tekstiniai laiškai NIEKADOS neatneš jokio, net paties smulkiausio virusėlio ar "Trojos arkliuko" - taip vadinamos kenkėjiškos programos. TAŠKAS. NE! Ką ir kiek kartų jums bekartotų kaimynai, kolegos, kad ir kur rastumėt parašyta - Internete ar tualete - NE, ir TAŠKAS!

    Tegul rašo jie apie "Gerus laikus" ("Good Times"), "Deeyenda" ir net "Lietuvos ryte" gąsdintu AOL4FREE - jie MELUOJA! Grynas tekstinis laiškas neatneša virusų!

  2. Laiškai, prie kurių kas nors prijungta, gali būti pavojingi. Bet ne patys laiškai, o tai, kas prie prijungta: Lotus ar Excel skaičiuoklės, o ypač Word dokumentai. Pavojus gali slypėti ir prijungtose programose (tiesiogiai ar ZIP archyvų viduje). Šie "atačmentai" tikrai gali atnešti tiek virusą, tiek "Trojos arklį". VISADA PASITIKRINKITE, KĄ GAVOTE! Neįkelkite nepasitikrinę prijungtų dokumentų ar programų - ypač iš nepažįstamo siuntėjo. Dar geriau - VISADA!

Gal galų gale visi supras, kad nėra ko susijaudinti, kai jums pučia miglą į akis. Ir mažiau skaitykite "Lietuvos ryto" kompiuterinės "mitologijos" skyrelį.

Nereikia mums lia-lia...

"Internet" paslaugų tiekėjai irgi gali apgaudinėti. Jie irgi yra žmonės, o klysti juk žmogiška. Štai "Lietuvos ryto" išgirtajame "Skaitmeninių komunikacijų" firmos "Problemų" skyrelyje radau tokią informaciją, kurios fragmentą cituoju:

"Ar galima užsikrėsti virusu, peržiūrint Web puslapį?

Ne, kompiuteris negali būti užkrėstas virusu peržiūrint Web puslapį, net jei jame yra paveikslėlių, videoįrašų ar Java appletų."

Viskas puiku ir gerai - iš tikro, kiekvienąkart sušukus "Gaisras!" neverta šokti stačia galva iš devinto aukšto... Suneramino paskutiniai du citatos žodžiai. Ne, "Java applets" nėra tokie jau nekalti, - ir viena iš didesnių "Java" problemų tebėra prastas ir nelabai tikęs jos programų saugumo modelis. Jau ir teoriškai ir praktiškai įrodyta, kad su jais ne tik kad gali ateiti ne tik virusai, bet ir į Jūsų kompiuterį prasiskverbti ir jį užvaldyti "blogiukai". "Vartiklis" yra paruošęs ta tema straipsnį, tebelaukiantį, kada išmuš jo valanda.

Dirbtinis intelektas kare