Windows ir Unix kartu šoka Samba

Įvairios "Microsoft" langų versijos priartino mus prie visuotino bendro darbo slenksčio. Visuotinai palaimai įsigalėti trukdo iš inercijos vien tik "Windows" priskiriamas failų ir spausdintuvų bendro naudojimo SMB ("Server Message Box") protokolas. Tačiau juk "Microsoft" atidavė SMB specifikaciją "Open Group" standartų organizacijai ir jis yra taip gerai aprašytas, kad bet kuris pakankamai gabus programuotojas gali pats pasirašyti nuosavą SMB serverį, prie kurio jungtis gali visos "Windows" sistemos.

O kas galima, tas ir padaroma, - ir Andrew Tridgell sukūrė "Samba" serverį Unix terpei. Ir jis nekainuoja nieko, vien tik jo atsisiuntimo sąnaudas. Tereikia savo www peržiūros programai nurodyti:
http://samba.canberra.edu.au/pub/samba

adresą. Čia rasite vykdomuosius modulius įvairioms Unix versijoms. Sekant "Gnu" tradicija, pateikiami ir programų pradiniai tekstai. Įdiegus "Samba", visos "Windows", NT, OS/2 ir net DOS terpės matys ir galės naudoti "Unix" terpės failus ir spausdintuvus.

"Samba" neturi jokių tvarkyklio ar "Unix" branduolio plėtinių. Tai nepaprastai palengvina jos diegimą. Tačiau čia išryškėja ir tamsioji "Sambos" pusė, - į ją negali kreiptis "Unix" terpės programos. Taip pat (beveik dukart) nukenčia ir darbo greitis, nes failai tvarkomi ne tiesiogiai, o per "Unix" API. Patys spręskite ar imti šį veltui duodamą programą ar pirkti komerrcinį paketą ir mokėti maždaug po 100 dolerių už kiekvieną darbo vietą.

"Sambos" šokį galima valdyti keičiant per 120 parametrų. Todėl ji yra lanksnesnė sistema net už NT. Vieni parametrai skirti visiems vartotojams, kiti charakteringi tik bendro naudojimo resursų valdymui, pvz., ilgų failų vardų konvertavimo taisyklės ar resursų naudojimo teisės.

Tačiau "Samba" įkandama ne visiems. Administravimas gali išgąsdinti net "Unix" senbuvį. Tačiau ji turi du nepaprastus privalumus. Visų pirma, tai nieko nekainuojanti galimybė "Windows" terpės vartotojui naudotis "Unix" resursais. Jam nereikia turėti jokių FTP, NFS ar kitokių priemonių norint kopijuoti ar naudoti "Unix" resursus. Antra, turėdami "Samba" pradinius tekstus galite stebėti ir reguliuoti eismą SMB tinkle, spręsti jame atsiradusias problemas.

Trumpai paaiškinsime ir SMB pagrindus. Tai nuo tinklo transporto nepriklausomas failų ir spausdintuvų bendro naudojimo, vartotojų atpažinimo ir procesų tarpusavio bendravimo protokolas. SMB paketus galima siųsti visais transportais, kuriuos turi "Windows terpė: "Internet" TCP/IP, "Novell" firmos IPX/SPX ar "Microsoft" sukurtu NetBEUI.

SMB turi komandas spausdinimo eilių valdymui, darbui su failais ir katalogais, viso failo ar bet kurios jo dalies "užrakinimui" (išimtiniam naudojimui). SMB vieta tarp tinklo tvarkyklių pavaizduota piešinuke:

  +-----------------------------------------+
  :    Taikomosios programos      :
  +-----------------------------------------+
  :         SMB           :
  +------------------+----------------------+
  : NetBIOS     :           :
  +--------+---------+  IPX/SPX      :
  : TCP/IP : NetBEUI :           :
  +--------+---------+----------------------+
  :     PPP, 802.x ir kiti       :
  +-----------------------------------------+
  : Aparatūra: Token Ring, Ethernet, Serial :
  +-----------------------------------------+

Vartotojas ar programa, panorę naudotis bendro naudojimo resursu, kreipiasi į kokį nors SMB dialektą (jų yra bent dešimtis, tačiau paplitę tik kokie 3 ar 4). Jo pagalba prisijungia prie SMB serverio, kuris patikrina vartotojo asmenybę ir slaptažodį ir sugrąžina vartotojo identifikatorių (UID). Tai vadinamoji vartotojo lygio apsauga, kuri labiau rekomenduotina, nes leidžia iš vieno taško valdyti vartotojų galimybes naudotis tinklo galimybėmis.

Senesnieji SMB serveriai turėjo tik resurso apsaugą, kai kiekvienas besikreipiantis į šį resursą turėjo nurodyti vieną slaptažodį bendrą visiems vartotojams. "Windows" 95 ir NT terpės turi abu šiuos apsaugos tipus.