1997 metø kovo 15 d.
Turinys. Nr.17 prisistatymas

Internet kiekvienam
Kai kurie www puslapiai
Menas piešti
Kur darbo įrankiai?
Elektroninės piršlybos

Apie viska
Obuoliukas sugros rapsodiją?
Kam skamba varpai?
Kada kompiuteris prilygs žmogui?
Kalbos: Susijungia begalybėje per Dzen?;
Dienoraðtis ið Airijos;
Reportažas ið Belfasto;
'Kalniečio' papildymai;
Aukso mintys: Recencija;
Greitaskaita ir lëtaskaita: Dar viena recencija;

Mąstymui palavinti
Kai dar elniai iš dangaus krisdavo,
Tibeto 'Mirusiųjų knygos' tęsinys
Paulinos Varnaitės 'Iliuzija'
Žmogus tarp matematinių modelių ir mistinio klodo
Donaldas Kajokas. Slaptasparnis
Vytautas P. Bložė. Atidėta iniciacija
K. Planko naujos eilės
En-Sof ir Kabalos pasaulio sukūrimas.,
RoRa. Soldatofonija
Toro: Mano sielos šnabždesys

Fuko švytuoklė
Mitologija
Skaitiniai, poezija ir fantastika
Šposai, šposeliai
Sausio-kovo anekdotai,
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Juozo rinktiniai sakiniai (angliškai)
Juozas keliasi