Praeitų metų sukaktuvės

Prasidėjus Naujiems Metams neblogas laikas prisiminti praeitų metų sukaktis.

Prieš 5 metus: Rinkoje pasirodė pirmieji Pentium'ai, kurių pigiausias kainavo arti $9000

Prieš 10 metų: "Intel" pradėjo naują 80386 SX atmainą, kurių duomenų magistralė buvo 16, o ne 32 bitai ir kuris neturėjo FPU. Bet jis buvo gerokai pigesnis.

Prieš 15 metų: "Videotex" pasiūlė naują paslaugą, leidžiančią per atstumą bendrauti, įsigyti gaminius ir gauti šviežiausias naujienas. Šiokią tokią sėkmę "Videotex" turėjo Anglijoje ir Prancūzijoje. Tais pat metais pasirodė ir "Microsoft Mouse".

Prieš 20 metų: Pirmasis PC (pagal Sol Libes) buvo ne MITS Atair 8800. 1966-ais Amateur Society pradėjo leisti ACS Newslater. Po 2 metų jame pasirodė pranešimai, kad draugijos nariai sukūrė nemažai PK, - kai kurie jų turėjo net 20 KB atminties.

Pašmaikštavimai
"Microsoft" sinonimai

Jei turite Word 97 programą, galite praskaidrinti pirmąsias šių metų akimirkas. Surinkite žemiau pateiktas dvi frazes (atskirai), pažymėkite po vieną jų, priskirkite joms US anglų kalbą (Tools meniu, tada Language ir Set Language). Tada paprašykite pateikti sinonimus: Tools meniu, tada Language ir Thesaurus.

Pirmoji frazė:
I'd like to see you naked
ir kita:
Unable to follow directions

Chi-chi-chi...

Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis
Global Lithuanian Net