Atviras laiškas
Bronislovui BURGIUI ir
Antanui KULIKAUSKUI

Dėl "Kompiuterijoje" skelbto konkurso

Norėčiau pastebėti, kad sąlygos "Konkurso dalyviai turėjo parašyti programą, kuri kompiuterio ekrano centre rodytų ... ir t.t." konkurso užduotyje nebuvo. Mane labiausiai nustebino ši klaida ir gausybė klaidų (apie 10) konkurso užduotyje, todėl būtų įdomu pamatyti su "Kompiuterijos" redakcija bendravusių žmonių sprendimus, kad būtų galima palyginti, ką "Kompiuterija" įsivaizdavo ir ką parašė.

Dauguma užduoties klaidų nesusiję su likučio iki 2000 metų apskaičiavimu ir asmeniškai man nėra įdomios. Įdomesnės problemos, kurios ir buvo mano dalyvavimo konkurse motyvas:

  1. Ar yra kita platforma be "Java", kuri leidžia išspręsti šį uždavinį? Ar 2000 metų problema tėra tik skaičių skilčių trūkumo problema?
    (Pvz., ar sekundžių skaičius metuose lygus 365 d. * 24 val. * 60 min. * 60 sek. gali parodyti tik kalendorius).
  2. Ką Lietuva darys, kad Locale.LITHUANIAN būtų įtraukta į "Java" standartą (Locale.LITHUANIAN yra viena iš Microsoft "nuodėmių", už kurias "Sun Microsystems" padavė "Microsoft" į teismą. Beje, ši "Microsoft" Locale.LITHUANIAN spausdina datą ir laiką tokiu formatu, kurio nevartoja nė vienas lietuviškas spausdinys. Nepavyko išsiaiškinti ar lietuviai (tarp jų ir "Lietuvos rytas"), ar "Microsoft" nežino, kaip lietuviškai rašyti datą ir laiką).
  3. Ar Lietuva apskritai turi nemuziejinį kalendorių? Ar teks išsiversti be kalendoriaus, kaip išsiverčiame su angliška raide "y" (igrek) norėdami parašyti lietuvišką ilgąją "i".

Nustebčiau, jei iš tikrųjų į 200 baitus žmonės sugeba sutalpinti kalendorių. Aš sutinku, kad 200 baitų programa gali gana tiksliai rodyti likutį, bet, kad ji išspręstų uždavinį korektiškai ir būtų portatyvi (pvz., į lokalę Locale.TAIWAN) sunku patikėti.

Alfredas Šmita
fred@snt.lt


Pagrindinis Vartiklio puslapis
Vartiklio 'Naujienų' puslapis