TAD NIŠKALA
(Adi Šankaračarja)

Yra nuostabi Adi Šankaračarjos daina - „Tad Niškala“, apie Brahma Tattva, kurioje jis sako: „Aš esu brahmanas“. Joje pabrėžiamas atsiribojimas nuo materialaus pasaulio dėl amžino spindėjimo siekio.

Kai jūs pasieksite savo Nirvaną, kas atsitiks su jumis? Apie tai kalbama joje.


Om. Aš nesu protas, 
Nesu intelektas, nesu ego, nesu čitta,
Nesu ausys, nesu liežuvis,
Nesu uoslė ir rega,
Nesu eteris, nesu oras,
Nesu ugnis, nesu vanduo, nesu žemė.
Aš esu Amžina Palaima ir Sąmonė.
Aš esu Šiva! Aš esu Šiva!

Aš nesu prana,
Nesu penki gyvybiniai kvėpavimai,
Nesu septyni kūno elementai,
Nesu jų penki apvalkalai,
Nesu rankos, nesu kojos, nesu kalba, 
Nesu kitais veiksmo organais.
Aš esu Amžina Palaima ir Sąmonė.
Aš esu Šiva! Aš esu Šiva!

Nesu baimė, nesu godumas, nesu suklydimas,
Nesu pasibjaurėjimas, meilė kam nors nesu Aš.
Nesu išdidumas, nesu „aš“, nesu dharma ar išsilaisvinimas,
Nesu proto norai, nesu jo norų objektas.
Aš esu Amžina Palaima ir Sąmonė.
Aš esu Šiva! Aš esu Šiva!

Nesu malonumas, nesu kančia,
Nesu dorybė, taip pat nesu yda,
Nesu mantra, nesu švenčiausioji vieta,
Nesu Vedos, nesu aukojimas,
Nesu valgytojas,
Nesu maistas, nesu valgymo procesas.
Aš esu Amžina Palaima ir Sąmonė!
Aš esu Šiva! Aš esu Šiva!

Nesu mirtis, nesu baimė, turtingumas nesu,
Nesu kastų skirtumai,
Nesu tėvas, nesu motina,
Netgi nesu gimimas.
Nesu draugas, nesu draugiškumas,
Nesu mokinys, nesu guru.
Aš esu Amžina Palaima ir Sąmonė.
Aš esu Šiva! Aš esu Šiva!

Aš nesu forma, nesu fantazija,
Visaskverbiančiu esu Aš,
Visur Aš esu,
Netgi už pojūčių ribos.
Išsigelbėjimas nesu Aš,
Pažinimas nesu Aš.
Aš esu Amžina Palaima ir Sąmonė.
Aš esu Šiva! Aš esu Šiva!

Čia yra tai, kuom jūs esate. Jūs esate Amžina Palaima ir Sąmonė. Sąmonė. Tik Sąmonė. Aš galvoju, taip turi būti. Kiekvienas turi išmokti šitai mintinai, ir tai turi būti sakoma visuose ašramuose. Tai labai geras būdas prisiminti, kuom jūs esate!

Telaimina jus Dievas!

Šri Matadži Nirmala Devi
Guru Pudža
Gmundenas, Austrija, 1986-07-06


Bhadža govindam
Adi Šankara biografija
Advaita vedanta principai
Upanišados ir Namadeva
Kelias link Vedantos
Senoji Indijos istorija
Reinkarnacija ir Atmanas
Kaip suprantu indų filosofiją?
E. Blavatskaja. Skaičius septyni
Dasanami sampradaja – vienuolynų tradicija
Meditacija: mokslinis požiūris į Absoliutą
Adivasi kultūra ir civilizacija
Chan budizmas: reinkarnacija
Datatrėja gyvenimo istorija
Garsioji tamilė Auvaiyara
Bodhičita - kario kelias
Kabalos ir Tantros sąryšiai
Avesta. Vendidado knyga
Tukaramas. Gimęs šudra
Ajurveda. Himnas laikui
Mandana Mišra
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis