Fishes

Zodiako eilėraščiai
ŽUVYS

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). septintasis ženklas ŽUVYS, kuris pakeičia prieš jį buvusias Vandenį.

ŽUVYS - vandeningiausia vandens dalis, pasyvus ir atspindintis vanduo - TVENKINYS, ŠULINYS Dvyliktasis septynmetis. Vienatvė, apsivalymas, išėjimas. Neptūno globa.

Žmogus pasijunta vienišas, laisvas nuo visų ryšių žemėje, jis bando analizuoti gyvenimą, peržiūri jį, daro išvadas. Ir - arba patiria vidinę ramybę, kuri duoda jėgų be baimės žiūrėti į paskutinį išėjimą, arba jam pasidaro labai sunku...

Dabar mes nusikratoem visu, kas sena, kas neatitinka naujo laiko reikalavimų. Kaupiamos jėgows naujam ciklui. Atsiranda formos ir turinio dvilypumas. ITai parodo į priešingas puses plaukiančios žuvys.

"Aš tikiu", - kartoja Žuvys. Jų talimanas - ryšulėlis. Į jį sudėta po truputį iš kiekvieno Zodiako ženklo. Baigiasi ciklas - su Avinu prasidės naujas...

Tu dvilypis
Tylių vandenų karalaiti,
Tavo namai -
Tvenkinys.
Gal skaidrus.
Gal dumblėtas.
Ar vasaros saulėj apkvaitęs.
Gal sušalęs
Žiemos stinguly.
Tavęs prašo -
Tylėk.
Tu juokiesi.
Tavęs meldžia -
Kalbėk.
Tu tyli.
Tavo rausvosios svajos
Išblėsta
Kai per žemę dulkėtą eini.
Neišlipk iš gelmių,
Karalaiti.
Nepalik žalsganų vandenų.
Jei gali...
Nepalik.
Šita žemė sukurta ne tau.
Vai, ne tau ji,
Karalaiti
Lelijų baltų.

         Angelina Zalatorienė
Zuvys, Fishes

"Sutinki savo mirtį ir išeini už baimės ribų. Susitikę su mirtimi ir susipažinę su dvasiso skrydžiu mes atrandame savo transcendentinį, NEMIRTINGĄJĮ AŠ. Tada baimė netenka prasmės, mes išlipame iš jos ir mirtis nepretenduoja į mus. Todėl mes galime pretenduoti į viską. Mus už viską labiausiai baugina ir gasdina susitikimas su Nežinomybe."
A.Villodo

Šis puslapis paruoštas pagal Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis