Cancer

Zodiako eilėraščiai
VĖŽYS

Tęsiame

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). Ketvirtasis ženklas VĖŽYS, kuris pakeičia prieš jį buvusius Dvynius.

VĖŽYS - ugningiausia vandens forma, išlaisvinta aktyvi jėga - Upė, Krioklys, Lietus. Mėnulio globa, žmogaus įsišaknyjimas.

"Aš jaučiu, ko tau reikia. Aš tavimi rūpinsiuos. Jauskis saugus", kalba Vėžio žmonės. Jaustis saugiam - štai kas svarbiausia. Fizinį ir emocinį saugumą gali suteikti tik šeima. Todėl Vėžio taliamanas yra dobilas. Kodėl dobilas? Dėl greito augimo laikomas šventu ir stebuklingu šis augalas yra gyvybės jėgos įvaizdis. Penkialapis dobilas yra nuoroda į laimingą santuoką. Ant jo pagrindo iki žvaigždės nutiesę minties energijos gijas senovės lietuviai statydavo sidabrinę pilį, apsaugančią nuo viso pikto.

Nuo senų laikų trilapis (ir keturlapis) dobilas - saugumo simbolis, kuris iš tikrųjų yra vyrų lytinio organo analogas. Kadaise apsaugai žmonės piešdavo lytinį organą, skaičių "3", paskui juos pakeitė trijų dalių augalų piešinukais. Herbuose ir vėliavuose šie simboliai atrodo padoriau negu kūno dalis, nors ir labai svarbi, sauganti sėklą, garantuojanti žmonijos tęstinumą.

Cancer

Panėrė mėnulis galvą
Į gilų upės švelnumą.
Oi atsigėrė paslapties
Iš taurės nakties
Žalio vandens gaivumo.
Liejas šviesos takas
Vanduo žvaigždėm žyra
Mėnuo ir upė šnekas
Kol Aušrinė prabyla -
Jau seniai namo metas...
Už aukštų dangaus skliautų
Mėnuo tyliai pranyksta
Miglomis įsisiautus
Upė guolin įslysta.
Kantriai per dieną teka.
Kas žino -
Kokia paslaptis
Jungia upės ir Mėnulio naktis?

         Angelina Zalatorienė

Šis puslapis paruoštas pagal naują Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis