C++ - tai pagerintas C?
Pasekmės nesilaikant prielaidų

Šiame trumpame straipsniūkštyje palyginsime įdomų skirtumuką tarp C ir C++, kuris parodo, kad šiose giminingose kalbose objektams skirtingai priskirimos pradinės reikšmės. Pavyzdžiui, klasės turi konstruktorius, kurie globaliems objektams priskiria pradines reikšmes, kurios nežinomos kompiliavimo metu.

Kitas skirtumas - C++ nėra prasmės perduoti valdymą toliau, nei priskiriamos pradinės reikšmės. Pateikiamas pavyzdėlis leistinas C, bet tik ne C++ kalboje, nes bus atspausdinta šiukšlės, esančios steke, reikšmė.

#include 
int main()  { goto xxx;
  { int x = 0;
   xxx:  printf("%d\n", x);
  }  return 0;
} // programos pabaigaC/C++: Ką reiškia "static"?

Ne visi įsigilina į gana savotiško termino "static" prasmę C++ kalboje. Aprašuose jis nurodo objekto atminties gyvavimo laikotarpį. Juk atmintis gali būti trijų tipų: statinė ("static"), dinaminė ("heap") ir automatinė ("stack"). Įprasta (bet nebūtina), kad programai skiriama atmintis yra suskirstoma taip:

+------------------------------+
| Programos kodas       | Kaip matote, stekas ir dinaminė
+------------------------------+ atmintis iš skirtingų pusių plečiasi
| Statiniai duomenys     | vienas link kito.
+------------------------------+
| Dinaminė sritis (heap)   | Steko atmintis naudojama kviečiant
|      | |        | paprogrames (funkcijas), o "kupetynas"
|      V         | dinamiškai išskiriant ir naikinant
+------------------------------+ atmintį objektams (operatoriai "new"
| Laikinai nenaudojamas plyšys | ir "delete")              -
+------------------------------+
|      ^         | Pastovios ("static") atminties kiekis
|      | |        | nekinta per visą programos gyvavimo
|     Stekas       | laiką.
+------------------------------+

Užsirašykite ant popieriaus skiautelės ar smegenų raukšlelės, kad pateiktame pavyzdėlyje kintamojo "Lokalus" atmintis irgi gyvuos, kol gyvuos ir programa, nors jis naudojamas tik "Funkcija" viduje.

void Funkcija()
{ static int Lokalus = 37;
 int Laikinas = 45;
}
O atmintis kintamajam "Laikinas" yra išskiriama iš steko kiekvieno kreipinio į "Funkcija" metu. Ir kiekvieną kartą iš naujo jam priskiriama pradinė reikšmė.


Antra "static" paskirtis - nurodyti objekto pasiekiamumo sritį, pvz.,

static int X = 37;
static void F() {}
nurodo, kad kintamąjį "X" ir funkciją "F" galima naudoti tik tame modulyje (faile), kuriame jie aprašyti. Pasiekiamumas ir gyvavimo laikas nėra tas pats - palyginkite bent paskutinius du pavyzdėlius.Taip buvo C kalboje, taip yra ir C++ - kaip danguje, taip ir ant žemės. Tačiau leidžiama naudoti statinius klasės narius, pvz.,
class Objektas {       || Statinius klasės narius gali naudoti
public: static int Bendras; || bet kuris klasės objektas.
    static void F();   || Aprašius du objektus:
    int T;        ||  Objektas Obj1;
};              ||  Objektas Obj2;
               || jie abu turės tą patį narį "Bendras",
               || tačiau "T" skirsis.
int Objektas::Bendras = 0;  ||
void Objektas::F() {}    ||
Taip aprašyti nariai palengvina informacijos apsikeitimą tarp skirtingų tos pačios klasės objektų. Na o "static" funkcijos yra tarsi klasės pagalbinės funkcijos. Pavyzdžiui, klasė darbui su kalendoriumi gali turėti "static" funkciją, kuri nustato, ar jai nurodyti metai yra keliamieji. Tokios funkcijos veiksmai reikalingi šiai klasei, tačiau nedirba nė su vienu šios klasės konkrečiu objektu. Žinoma, ją galima daryti visuotine (globalia), tačiau žymiai vaizdžiau ją įtraukti į klasę.

Na o kitame pavyzdėlyje tokia funkcija yra vidinė klasės funkcija ir ją naudoti gali tik kiti klasės nariai:

class Kalendorius {
      static int ArKeliamieji(int Metai); // arba static BOOL ...
   public: // kitkas
}


Įdomus aspektas, kai paliečiami klasės konstruktoriai, pavyzdžiui,
class Objektas {
public: Objektas();
    ~Objektas();
};

void F() { static Objektas obj; }
Mūsų aprašytas objektas turi konstruktorių, kuris yra iškviečiamas aprašant objektą. Tačiau negalima kiekvieną kartą kviečiant "F", kviesti ir konstruktorių. Juk objektas statinis ir gyvuos, kol gyvuos pati programa. Todėl konstruktorius turėtų būti kviečiamas tik pirmą kartą kviečiant funkciją. Jei ji nebus niekada iškviesta - objektas neegzistuos!

Tačiau, jei jis buvo sukurtas, - prieš baigiant programą jį reikia sunaikinti. Kas tai padarys? Tai gali padaryti tik pagrindinė programa, o ne funkcija "F".


Taip pat galite pasimokyti programuoti Windows terpei naudojant MFC
arba 'užmesti akį' į "JavaScript"
Programavimo kalbų istorija