Konstrukcija ir destrukcija

Gegužės pabaigos Palanga. Sena nostalgija, šachmatinė - tik prabangos imitacija. Geriau jau traukti į "Voveraitę". Žvejai ant tilto - tikri žemaičiai. Ir jiems ungurys kelnėse - jokia ten pornografija! Baltom žvakėm vis dar šviečia kaštonai. Ir ten išsirito viščiukas - informacinių technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos įmonių asociacijos "InfoBalt" susirinkimas, į savo gretas įtraukęs dar 14 paukštelių (pradedant studentais, 6-ių žmonių firmelėmis ir stambiais "rykliais") - jų jau 117. Ir išsiskyrė požiūris į narystę - "Lietelia" atstovauti pasiuntė net įdegusią švedę (ar ten šiaurėje saulė karštesnė?), o "Informacijos tiltas" nesiteikė net atvykti - atseit neturi nė vieno, lietuviškai liežuvį guldančio (Apie naujus ir senus narius ir kitą papildomą informaciją rasite "InfoBalt" asociacijos WWW svetainėje).

Bet užsukime į salę, kurioje su videokamera bėgioja "@" arba "Eta" (ši, o ne kita) TV laida. Prasideda kalbos. Kiekvienas gauna po kokias 7 minutes. Bet kol pranešėjas (pvz., Saulius Sidaras) tik per 2 min. tepasako, apie ką kalbės - trečdalis laiko ir nuteka. O kalba rimta - sauga. Kas tai?

Informacinėms DB saugos reikalavimai neypatingai aukšti (kiekvienas ima mane ir skaito). Na, bankai ir el.prekyba - jau rimčiau, bet ir tai niekis. Todėl mes ir imam jautį už ragų - branduolinė sauga! Ar įsivaizduojate kas būtų, jei dėl informacijos klaidos ji pokštelėtų? Tad reikia kurti mokslines teorijas - bet kas jas patikrins kiek jos realios - pranešėjas nutyli. Ir neužsimena dar apie vieną pavojingą sritį - karo ir valstybės saugumo (ar dėl to, kad ten tokia betvarkė, kad ir kipšas koją nusilaužtų? Ir A-bombos Lietuva, kaip gaila, dar neturi...)

Romas Markevičius prabyla apie informacinę visuomenę paklausdamas, "kam jos nereikia"? Bet ar žinote, kad informacinė visuomenė yra, buvo ir bus - nuo pirmojo "homo sapiens", nuo Adomo, o vėliau ir nuo Ievos - tik gal ji netokia, kokios kai kurie norėtų? Nesužinau... Bet sužinau, kam ji reikalinga. Ogi firmoms, kurios daro biznį! Ir "InfoBalt"... Tad, jei pinigėliai žvanga, reik juos paimti - nepatingėt pasilenkti (Ši tema iškils ir vėliau - tad vėliau ir paskaitysite)... O tuo metu prieš akis chaotiškai mirga TV ekranas - ką jis simbolizuoja? Gal norą užhipnotizuoti?

Romas Krukauskas šaukė diskusijai, tačiau visi norėjo tik iš aukšto kalbėti ir be reikalo liežuvio iš vietos nelaidė. Tad pasigirdo ir "Balsas iš provincijos" (Gintaras Baranauskas, Alytus, "Auksa"), kuris padejavo, kad provincijoje dar informacijos vieškeliai dulka - kompų mažiau nei Vilniuje, specialistų trūksta ir jų kvalifikacija mažesnė, o "Omnitel" tokį ryšį teduoda, kad į Alytų konkurentus atvykti ant kelių atsiklaupęs kvietė.

Po to apie Šiaulių atsilikimą paverkavo ir studentai - atseit apie tokį daiktą kaip "Internet" nieks kaip ir negirdėjo - bet kažkodėl mano pašto dėžutėje per savaitę gerokai virš tuzino iš Šiaulių laiškelių nusėda, o ir "Vartiklį" kasdien bent po kelis šiauliečius aplanko... Tiek tos Lietuvos, - išgerkim bent puoduką kavos...

O tuom tarpu Evaldas Kulbokas, užsimojęs lietuvybę įteigti, vien kalviatūra apsiribojęs kapojo galvas akademiniams sluoksniams. Kaip drįsta tie slunkiai balsą pakelti, į dulkes keliais nepuola ir pagarbiai į debesis nežvelgia? Juk jų (tų slunkių) siūlomą kalviatūrą pagaminti:

 1. brangiai kainuoja;
 2. didelės firmos (pvz., "Microsoft") dėl tokios niekingos Lietuvos net nusispajaut tingės;
 3. Ir panašiai...

O jojo siūlomoji:

 1. brangiai nekainuos?
 2. didelės firmos išsižioję žiūrės?
 3. Ir kita panašiai?

Panašu, kad ten interesai gali būti ir kiti... Bet kas žino?

Vilma Misiukonienė (Autorinių teisių agentūra) pakėlė aktualų licencijų tvarką. Panašu, kad priimant įstatymą, nebuvo atsižvelgta, kad tas pats žodis gali turėti kelias reikšmes (palyginkite, alkoholio licencija, tabako licencija). Tad dabar už informacijos licencijas reikia mokėti papildomus mokesčius. Problemos visur:

Liko neužsiminta apie Internetu teikiamų paslaugų (ir licencijų) aktualijas, bei Internete esančios (ir el.paštu perduodamos) informacijos autorinę apsaugą Tebūnie... Internete mums belieka laikytis nerašyto garbės kodekso...

Pristatomi "InfoBalt" projektai skamba iš tikro garsiai:

Vytautas Vitkauskas po kaulelį naršė Telekomunikacijų įstatymo projekto trečiąją redakciją, nepaliaudamas stebėtis jame esančių nelogiškumų ir nesąmonių kiekiu ir tų, kurie Seime jį svarsto, protiniais sugebėjimais. Tai atviras Telekomo monopolijos įtvirtinimas. Juk jis turi informacijos kanalus, "vamzdynus", kuriais teka žinios, ir taip pat teikia tais "vanzdynais" perduodamos ir informacijos paslaugas.

"Iridijaus" 66 (arba tiksliau 67-ių, įskaitant ir testinį) sistema baigta. Paskutinį tašką padėjo "Delta II" raketa, gegužės 17 d. su penkiais palydovais pakilusi iš Valdenburgo karinių oro pajėgų bazės Kalifornijoje. Konsorciumas planuoja, kad komercinės paslaugos bus pradėtos tiekti rugsėjo 23-iąją. Visa sistema susidės iš 72-ių žema orbita skriejančių palydovų. Apie tai daugiau bus vėliau.

Pvz., įstatyme neužsimenama apie bevielį ryšį. O kaip žinome, netrukus visą Žemę apraizgys "Iridium" sistema.

Tad kam toks įstatymas gali būti naudingas? Aišku "Telekomui" (nes jį norima kuo brangiau parduoti), Ryšių ministerijai ir firmai, kuri konsultavo šio įstatymo ruošėjus. Bet sako, kad ta pati firma lošė dokumentus Telekomo privatizavimui ir Telekomo pardavimo kaina tiesiogiai atsilieps jos uždirbtai pinigų sumai. Glaudžiai gijos susiviję!

Vėl paminėtas licencijavimas - tik iš kitos pusės. Jis turi dvi puses:
- techninę (kuria turėtų prižiūrėti, pakeitusi statusą, Radijo dažnių tarnyba, kuri įrodė savo sugebėjimus į kairią ir dešinę dalindama licencijas radijo ir TV stočių veiklai - dabar ten tokia betvarkė, kad nieks neatsirenka).
- intelektualią;

Vytautas kvietė, kad nors kartą Seimo nariai galėtų nustoti priiminėti įstatymus kovodami tik dėl vienų ar kitų grupuočių ekonomonių interesų. Pvz., ar ne kvaila telekominikacijas atiduoti Susisiekimo ministerijai, kurios ministras, dar net nepasirodžius trečiajai įstatymo redakcijai "garantavo" - "žalos valstybei nepadarys"?

Kitądien Juozas Zalatorius bandė išaiškinti informacinės visuomenės kūrimo galimas pasekmes.

 1. Tai globalūs ryšių tinklai;
 2. Visuotinė tų tinklų kompiuterizacija;
 3. globali veikla.

Tad ne žaliavos, o galimybės tvarkyti informaciją apspręs valstybės galią. O kuo tai atsilieps žmonėms? Jiems per gyvenimą teks 6-7 kartus keisti profesiją. Kada tai įmanoma?

 1. jei nuo mažens jie mokomi taip, kad teks keisti profesiją;
 2. Visą gyvenimą besimokant.
 3. Mokantis pačiam - bet tada reikia mokėti naudotis informacijos tvarkymo priemonėmis.

Įvyks baisus visuomenės susikaidymas į dvi klases:
- tuos, kurie moka naudotis informacija;
- tuos kurie nemoka.

Dar baisiau, kad pagal tą požymį susiskirstys ir šalys - ir "nelaimėlės" bus baisiai išnaudojamos. Tad pirmiausią didžiausią dėmesį reikia sutelkti į vaikus, į mokinius. Ir neužtenka vien pirkti "geležėles", techniką, bet ir mokyti, kaip ją išnaudoti (o ne laikyti paslėptus direktorių kabinetuose).

Trumpai guldant buvo va taip... Nesakau, kad ko nors nepražiopsojau, ar pamiršau akcentuoti... Jei kas turi kokių minčių ar papildomų pastabų, kviečiu jomis pasidalyti su visais... Forma jų įvedimui šios žinutės gale.


Susilėkimas parodė, kad reikia glaudesnio ryšio tarp asociacijos narių (tai paminėjo ir M.Bieliūnas), kad kiekvienas jų netrauktų vežimo tik jam težinoma kryptimi. Kad "InfoBalt" nebūtų tarsi kokia gaisrininkų komanda (ar garo puodas), pilanti vandenį į jau liepsnojantį visuomenėje laužą.

Ir kad "InfoBalt" asociacija neturi svorio - jos balsas į dangų (t.y. Seimą ir Vyriausybę) neina. Teks kelti jos prestižą.

Ir lyg atsidusę nuo kompiuterininkų naštos, sekmadienį (05.24) nurimo vėjas ir kopas nuglostė saulės garbanos. Palanga ruošiasi vasarai!

Tad baigiu duodamas esė apie paveldą

"Čia buvojo, čia gyveno,... - lentos, lentos, lentos. ar reikia mums aprašinėti visus mūsų žingsnius? Gal užtektų ateičiai byloti savo darbais (tiek gerais, tiek blogais), o ne savo lankytomis vietomis?

Ir kai eini bangolūžiu, tavo pėdas netrukus užlieja nauja banga. Ar jūrai nesvarbu išsaugoti praėjusiojo pakrante prisiminimą? Ar istorija turi fiksuoti viską? "Čia buvo Petras ir Marytė", skaitome ant Ranžės upelio tilto turėklų...

Čia yra anketa, kurioje įvedę tekstą, galite papildyti mano mintis ar pasidalinti su visais savo nuomone.

 Vardas, pavardė: 
El. pašto adresas: 
Žinutė:

               

Jūsų nuomonė:

Rolandas Markevičius 1998 m. liepos 30 d., ketvirtadienis, 11:12:08
Gerb. Redaktoriau, is jūsų komentaro apie Romo Markevičiaus pasisakymą spėju, kad tai su lengvu sarkazmu interpretuoti mano ( t.y., Rolando Markevičiaus ) žodžiai, kurie buvo pasakyti aptariamame renginyje. Aš nieko prieš. Bet man ir dabar atrodo, kad klausimas, kam nereikia informacinės visuomenės, yra vertas dėmesio. O mano noras buvo kiekvieną besiklausantį paskatinti bent patį sau duoti gan akivaizdų atsakymą: jos tikrai nereikia aukštiems valdžios vyrams, kurie turi realius svertus savo rankose, bet apsiriboja formaliais ir nieko iš esmės negalinčiais pakeisti į gerą pusę pareiškimais ir nutarimais. O realūs žingsniai (pvz., RIM panaikinimas) veda visai priešinga kryptimi. Kiek sunkiau atsakyti, kodėl tie aukšti ponai taip elgiasi. Bet ir čia yra vienas paprastas paaškinimas : jie tikrai nesupranta (ir tą jau sunku pataisyti), kam tos informacinės visuomenės dabar reikia, ir apskritai, turi daug svarbesnių reikalų. Todėl šie dalykai jiems iš tikro, deja, ir nerūpi. Beje, kaip ir didelei visuomenės daliai. Labai gaila, bet tokia realybė. Todėl tenka konstatuoti, kad šiuo metu bene vienintelė daugmaž organizuota jėga, neabejotinai suinteresuota informacinės visuomenės sukūrimu, yra Infobalto asociacija su visais jos individualiais ir kolektyviniais nariais. Ir nėra iš kur laukti malonių. O gal aš klystu, ir viskas yra geriau?


Pagrindinis Vartiklio puslapis
Vartiklio 'Naujienų' puslapis