Lietuvos kompiuterininkų sąjungos 5-ojo suvažiavimo kreipimasis į
Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę

Birštonas 1997 m. rugsėjo 19 d.

Pasaulis kuria informacinę visuomenę. Valstybė, siekdama išlikti lygiaverte išsivysčiusių valstybių partnere ir stipria konkurente, turi užtikrinti, kad jos gyventojai, eiliniai žmonės ir visų lygių vadovai taptų aktyviais informacinės visuomenės nariais, mokėtų ir galėtų naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Lietuvos valstybei, neturinčiai turtingų žaliavų ir energijos išteklių, šis rūpestis ypatingai svarbus. Šalies atsilikimas, kuriant informacinę visuomenę, gali tapti rimta kliūtimi integruotis Lietuvai į pasaulio rinką ir globaliąją informacinę visuomenę.

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimo delegatai, išklausę konferencijoje "Kompiuterininkų dienos '97" šalies pareigūnų ir kitų dalyvių pranešimus apie informacinės visuomenės kūrimą Lietuvoje, konstatuoja, kad ji kuriama nepakankamai sparčiai ir koordinuotai. Pagrindinės to priežastys yra:

  1. Nepašalinti tarpžinybiniai barjerai, kurie trukdo vykdyti informacinės visuomenės kūrimo projektus, susietus su kelių ministerijų reguliavimo sferomis.
  2. Esama informatikos darbų finansavimo per ministerijas tvarka išskaido lėšas, darbai dubliuojami, lėšos panaudojamos neefektyviai.
  3. Nėra teisinių mechanizmų, užtikrinančių informatikos projektų tęstinumą, keičiantis renkamai valdžiai.

Suvažiavimas siūlo:

  1. Pripažinti informacinės visuomenės kūrimą strateginiu Lietuvos uždaviniu ir prioritetine vystymo kryptimi.
  2. Įsteigti tarpžinybinį nuolat veikiantį komitetą prie Vyriausybės bei prie to komiteto veikiančią visuomeninę tarybą, kurių funkcija būtų formuoti ir įgyvendinti informacinės visuomenės kūrimo politiką.
  3. Informacinės infrastruktūros kūrimo klausimus spręsti aukščiausiame valstybiniame lygyje - priimant atitinkamus įstatymus, užtikrinančius strateginių informatikos projektų tęstinumą.
  4. Pakeisti informatikos projektų finansavimo tvarką, centralizuojant lėšų valdymą komitete bei numatant tam atskirą valstybės biudžeto straipsnį.
  5. Kuriant informacinę visuomenę, skirti daugiau dėmesio gyventojų mokymuisi, jiems skirtų informacinių paslaugų plėtrai ir galimybėms gauti išsamią bei operatyvią informaciją apie valstybės valdymą.

Suvažiavimo vardu

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos
Tarybos pirmininkas doc. dr. Alfredas Otas