Kas Lietuvoje nežino, kur daugiausia grybų? Varėna!
Jei ne grybai, uogos, dzūkų mergos būtų nuogos!..

Šiame kukliame pavyzdėlyje pristatysime šio miškingo krašto įdomybes ir žmones.