JavaScript pradžiamokslis

Pravartu paskaityti apie programavimo kompiuteriams palyginimą su kitais realaus gyvenimo aprašais > >>> >

"JavaScript" yra interpretuojamų programyčių ("script"), įrašytų tiesiog HTML puslapiuose, kūrimo kalba. Ji daug ką perkalbėjo iš "Java" programavimo kalbos. Tačiau "JavaScript" programas supranta ne visos peržiūros priemonės (pirmuoju buvo "Netscape Navigator" 2.0), tačiau jų tikrai daugiau, nei 'pripažįstančių' tikrąją "Java" (taip pat jau ir MS Explorer 3.0) Tik kartais giedrų vasaros dangų aptemdo didelis kiekis skraidančių vabzdžių (ypač 'Mac' versijose).

Tačiau netampykime gumyčių ir pradėkime.
Aišku, kad pirmasis pavyzdėlis bus "Labas, pasauli!"

<HTML><HEAD>Pirmoji programytė</HEAD>
<BODY><BR>  Įprastinis tekstas puslapyje<BR>
        ....<BR>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  document.write ("Labas, pasauli!")
</SCRIPT>
<BR>     Toliau tęsiamas tekstas HTML puslapyje...<BR>
<FONT SIZE=2>(C)1996. Vartiklis<P>
</BODY></HTML>
Toks HTML puslapis į ekraną pateiks (<BR> komanda reiškia naujos eilutės pradžią, o <P> - pastraipos pabaigą) tokį vaizdą:
Įprastinis tekstas puslapyje
Labas, pasauli!....
Toliau tęsiamas tekstas HTML puslapyje...
(C)1996. Vartiklis

Gali pasirodyti, kad tokia programa nelabai naudinga. Tačiau "JavaScipt" jėga padidėja pradedant naudoti funkcijas. Jas geriausia talpinti dokumento antraštėje (tarp <HEAD> skliaustų), nes ji įkeliama pirma nei bet kuri kita puslapio sritis, iš kurios gali būti kreipinių į šią funkciją. Programas naudinga įrašyti kaip komentarus, kad senesnės peržiūros programos neišvestų jų į ekraną.
<HTML><HEAD>Antroji programytė
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Komentaro pradžia programytės slėpimui
 function Labas() {
   alert ("Puslapis paskutinį kartą buvo taisytas: " +
       document.lastModified);
 }
// Komentaro pabaiga -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY><BR>
<FORM>
 <INPUT TYPE="button" NAME="mygtukas"
     VALUE="Paspausk mane!" onClick="Labas()">
</FORM>
<HR>
<FONT SIZE=2>(C)1996. Vartiklis<P>
</BODY></HTML>
Šis pavyzdėlis pateikia puslapį, kuriame yra mygtukas "Paspausk mane!" (mygtuką sukuria komanda <INPUT TYPE="button" ...>). Paspaudus šį mygtuką, iškviečiama funkcija 'Labas' (nes ji nurodyta raktu 'onClick' - ką veikti paspaudus mygtuką). Ši funkcija 'išmeta' dialogo langelį pranešantį paskutinio redagavimo datą (<FORM> skliaustai aprašo blanką, kurio viduje galima naudoti įvedimo elementus).

Funkcijos gali turėti argumentus. Štai trečias pavyzdėlis iliustruoja, kaip juos naudoti.

<HTML><HEAD>Trečioji programytė
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Komentaro pradžia programytės slėpimui
 function Labas(kastuesi) {
   alert ("Labas, " + kastuesi + "!")
 }
// Komentaro pabaiga -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY><BR>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
 document.write ("Puslapis paskutinį kartą buvo taisytas: " +
          document.lastModified);
</SCRIPT>
<FORM>
 <BR>Koks tavo vardas:
 <INPUT TYPE="text" NAME="vardas"
     value="" onBlur="Labas(this.value)">
</FORM>
<HR>
<FONT SIZE=2>(C)1996. Vartiklis<P>
</BODY></HTML>
Šiame pavyzdėlyje blanko (tie patys <FORM> skliaustai) viduje sukuriamas laukas (<INPUT TYPE="text" ...>), kuriame kviečiama, kad puslapio skaitytojas įvestų savo vardą. Kai tik skaitytojas pabandys palikti įvedimo lauką, bus iškviečiama funkcija 'Labas' (šią situaciją aprašo raktas 'onBlur'). O funkcijai perduodama teksto eilutė, esanti įvedimo lauke - 'this.value' (Pastaba: 'value' šioje vietoje privalo būti mažosiomis raidėmis).

Žodelis 'this' reiškia, kad kreipiamasi į 'šio' (t.y. veiksnaus) blanko elementą (puslapyje gali būti ir keli blankai, kurių elementų reikšmes galima naudoti toje pačioje "JavaScript" programėlėje. Nuorodose į juos reikia naudoti NAME rakto reikšmę).

'value' reikšmė iš pradžių yra tuščia eilutė, o vėliau ji įgauna tekstą, kurį šiame lauke įveda skaitytojas - ir šis tekstas perduodamas funkcijai 'Labas', kuri, savo ruoštu, pasisveikina su skaitytoju, pvz., "Labas, Jonas".

Taip pat atkreipiu dėmesį, kad puslapio viršuje visada nurodoma jo paskutinio pataisymo data, - ją įrašo antroji "JavaScript" programytė. Na o komanda <HR> per visą puslapio plotį nubrėžia horizontalų brūkšnį.


Na jau patį pirmąjį kartą Jūs išmokote daug naudingų dalykų, kurie leis sukurti įdomesnį Web puslapį.

Dabar galite išbandyti 'gyvus' šio staipsniuko pavyzdėlius:
Pvz.1 ('Labas, pasauli'); Pvz.2 (mygtukas) ir Pvz.3 (įvedimo laukas ir funkcijų argumentai).

Iki kitų susitikimų!


(C)1996, liepa. Vartiklis. Pasiliktos visos teisės.


Šiuo metu taip pat galite pasiskaityti straipsniukus apie:
Kas yra HTML?
Kas yra CGI?
JavaScript eilutes
JavaScript laiko objektas
Java 8: Optional prieš null
Lambda išraiškos – Java į naują lygį
Kokie nauji JavaScript elementai naujoje versijoje?
Sugrįšk, kol nevėlu... - 'Back' mygtukas.
Kaip Web'e atsiranda piešinukai
Anotacijos Java kalboje
Džonas Bakas – FORTRAN tėvas
Lyginant su gimtąja kalba
Unix komandinės eilutė