Kukis, Mukis & Makukis
Avalstybine ir valstybine jų prasme
(noriu skaityti pradžią)

Avalstybine prasme:

Objektas, sudarytas iš generalinio spjaudiklio, bet į kurį neįeina valstybinės sėklidės, vadinamas Mukiu. Mukis, apjungus su valstybinėm sėklidėm ir, iš dalies, su Kukiu, gaunamas Makukis. Objektas kurių visuma išeina iš generalinio spjaudiklio vadinamas Kukiu.

Šie objektai, kartu paėmus, sudaro KMM sistemą. Sistema KMM yra lokaliai pilna ir uždara. Ši sistema yra pilna todėl, kad į ją įeinančių objektų užtenka jos autonominiam egzistavimui, o uždara todėl, kad ji gali autonomiškai egzistuoti be kitų sistemų.

Valstybine prasme:

KMM sistema yra, iš esmės, valstybinė sistema. Taip yra todėl, kad ji yra viena iš sistemų, įgalinanti valstybinės materijos egzistavimą. Ši sistema turi užimti valstybinėje erdvėje nV-matį tūrį. Makukiams yra būdinga valstybinio konvergavimo savybė matmenims artėjant prie tam tikro valstybinio dydžio ir geometrinei formai prie valstybinės formos.

KMM sistemos nepakankamumas ir Matumbos sąvokos įvedimas

KMM sistema autonomiškai egzistuodama negali pilnai valstybiškai egzistuoti. Taip yra todėl, kad Makukis Kukius gali išleisti tik į aplinkinę erdvę.

Tam tikslui praplečiame KMM sistemą prijungdami prie jos Matumbos sąvoką.

Mata, Tumba ir Matumba

Matumbos valstybinis apibrėžimas

Valstybinė Mata užima vidinę valstybinės Tumbos erdvę, o valstybinė Tumba formuoja šios erdvės ribas, kurios kartu sudaro valstybinę sistemą - Matumbą.

Ši sistema yra lokaliai pilna ir atvira. Ji pilna todėl, kad gali egzistuoti autonomiškai, o atvira todėl, kad funkcionuoti autonomiškai negali, nesikirsdama su KMM sistema.

Išvada:

Iš to išplaukia, kad egzistuoja dvi lokalios sistemos, kurios sudaro KMMMat sistemą, kuri yra lokaliai ir funkcionaliai pilna ir uždara.


(noriu skaityti pradžią, jau yra daugiau)

-- Valstybinių Skaičių Generavimo Susivienijimas (VSGS) --


Poetinės vizijos
Ką padarė viščiukas?
Įvadas į psichoproduktologiją
Ir sukūrė Dievas moterį...
Juokai ir juokeliai
Nesąmonienos
Vartiklis