Ką padarė viščiukas?

Tai pasakojimas apie vieną vyruką ir papūgą. Toji papūga keikėsi kaip senas jūreivis ir tarškėjo kaip kulkosvaidis. Ji galėjo keiktis penkias minutes be perstojo ir nesikartodama. Blogiausia, kad ją įsigijęs vyrukas buvo tylus, ramus ir labai konservatyvus tipas, -ir galų gale toji papūga jam galutinai įgriso.

Tad vienąkart jis čiupo papūgą už kaklo ir stipriai papurtė:
-Liaukis!

Tačiau tai tik įerzino paukštį, kuris pratrūko keiktis dar smarkiau. Na tada vyrukas čiupo ir užrakino papūgą stalo stalčiuje:
- Bus dabar tau!

Papūga visai padūko. Ji draskėsi ir krebždėjo, snapu daužė stalčių ir kai pagaliau ją išleido, pratrūko nesulaikomu nešvankybių srautu. Neapsikentęs vyrukas sugrūdo papūgą į šaldytuvą. Kelias sekundes paukštis daudėsi, - po to staigiai nutilo. Iš pradžių vyrukas truputį palaukė, tačiau vėliau pradėjo galvoti, kad paukštis galėjo ir sušalti. Po poros minučių tylos jis susirūpinęs pravėrė šaldytuvo dureles.

Paukštis tyliai ir ramiai išskrido ir išsigandęs atsitūpė ant vyruko peties:
Papūga - Aš labai atsiprašau, kad sukėliau tau tiek rūpesčių. Aš ateityje būsiu labai geras ir visiškai pakeisiu savo žodyną.

Vyrukas buvo priblokštas. Jis negalėjo suprasti tokio paukščio atsivertimo priežasties. Pagaliau papūga paklausė:
- Bet vis tiek įdomu, ką tokio turėjo iškrėsti viščiukas?


Aukcionas

Vyriškis aukcione pirko papūgą. Jis labai norėjo to paukščio, tad vis kėlė kainą, tačiau, kažkas vis siūlė aukštesnę. Galiausiai jis laimėjo. Mokėdamas jis paklausė aukcionieriaus:
- Aš tikras, kad už tokią kainą nupirkta papūga moka kalbėti?
- Nesijaudinkite, - atsakė tas. – Ji kalba... kaip manote, kas su jumis varžėsi dėl kainos?!

Virvutės

Gyvūnų parduotuvėlėje buvo papūga, prie kurios abiejų kojų buvo pririštos virvutės. Įėjęs vyriškis paklausė pardavėjo, kam tos virvutės.
- Taigi, - paaiškino šis, - jei patrauksi už dešinės, papūga pasakys: „Polis nori sausainio“, o truktelėjus už kairės – „Mano vardas Polis“...
Vyriškis susidomėjo:
- O jei truktelėsi abi iškart?!
- Idiotas!!! – neišlaikė papūga. – Tada nukrisiu nuo laktos!?


Taip pat galite paskaityti:
Ir sukūrė Dievas moterį...
pasiaiškinti santykius su kompiuteriu,
aplankyti Juozą
ar paskaityti šių metų vasaros savaitės anekdotų rinkinį ar
anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
ankstesnį ir vėlesnį,
"Kas būtų, jei..." ir kai kas stipraus,
o taip pat nesąmonienas:
pirmąją dalį ir antrąją dalį.
O gal mėgstate lingvistines problemas? ar pjeses
Padangų pardavėjas
Ir pagaliau - Suvalgykim tas karves!
Taip pat Miniatiūros: Tarpplanetinis
Apibendrintoji klaidų teorija,
Liūdna pasaka apie Unix,
Truputį tinkliškos muzikos?,
Žvaigždžių trekas: Kas būtų skrendant su Windows'95 bei
apie dedukcinį mąstymą