Juozas keliasi (ištraukomis)

...Pabudęs ilgai galvoju: keltis ar ne? Vakar buvau atsikėlęs, bet diena baigėsi tuom, kad vėl atsiguliau.
Jei atsikelsiu, reikės praustis. jei nesiprausi - iki pietų būsi mieguistas, o kai papietausi - dar labiau miegas suims.
Taigi tik spėji pramerkti akis, ir subjūra nuotaika.
Atsikeliu ir rėkdamas nusiprausiu. Vanduo skaidrus, o nuotaika ar praskaidrėjo? Įžiebiu lempą, o ar tapo šviesiau akyse? Kur ten! Argi nuo tų dalykų priklauso? Kai tamsu galvose, tamsu ir Tėvynėj.
Seime daug galvų su nutrūkusiais siūleliais.

Bet dar kvailiau - žvaliai bėgioti gatvėm, įsigrūdus gerklėn telefoną, kaip daugelis nūnai mėgsta. kur tu nubėgsi? Kam tu prisiskambinsi? Viešpats, kai jam bus reikalinga, pats tave pasišauks.

Policija!.. Traukiuos už kampo. Nebijau, bet... Jie turi įgaliojimus, o aš - tik pažymą, kad neįgalintis. Jie gali mane sustabdyti!
Aš taip pat galiu juos sustabdyti. Tik kas iš to bus?
Aš nulis. Policininkai - du.
Jie praeina... Stebuklai! Nors... Jei gyvenimas praeina pro šalį, kodėl negalėtų policija praeiti.

- Gyventi galima, - sakau. - Tik reikia priprasti.

Sofijos pasaulis

Sofija kiūtina iš parduotuvės, nešasi būtinosios ginties krepšelį: puskepalis duonos, milteliai nuo dusulio ir kažkas, panašus į mėsą, bet ne mėsa.
Sofija išsivirs tą, kurs panašus, ir ilgai žlevernos su duona. Jei ateis Abraomas - ir jį pavaišins.
"Ak, - dūsauja, - kad nors penkiasdešimt metelių jaunesnė būčiau... Paleisčiau širdį..."
Sofija paleidžia dujas ir toliau kiūtina. Penkiasdešimt žingsnių, nebetoli, po pusvalandžio bus namie...
...Vidurnaktį kažkas ima grabaliotis. "Abraomas!" - pro miegus svajoja Sofija.
- Atiduok pinigus!
- Neturiu, - šypsos Sofija. - Mane imk.
Anas ima už gerklės. "Prieš penkiasdešimt metų rankos švelnesnės buvo..." - paskutinįsyk atsidūsta Sofija...


Taip pat galite paskaityti ir kitus Juozo 'gabalus':
Interviu ir 'Prokuroras atleidžia muitininkui' bei
'Kam skambina varpai?'
Rinktiniai sakiniai
Pragiedruoliuos nieko nauja
Ir sukūrė Dievas moterį...

O ar žinote,
kaip buvo tveriamas pasaulis?,
Kur pradingsta pašalinti simboliai? bei
kaip IBM plečia paslaugų sritį? ir
kokius penkis kvailus klausimus moterys užduoda vyrams?
Ir pagaliau Rinkinys: Juokai ir juokeliai
Apibendrintoji klaidų teorija bei
Programuotojo evoliucija: "Labas, pasauli!",
Suvalgykim tas karves!