Pradžios knyga. Pasaulio sukūrimas

'Vartiklis' įsijautė į pasaulio sukūrimo mitus, tačiau visiškai pamiršo arčiausiai širdies Marijos žemės piliečiui esančią Bibliją. Taisome šią "istorinę klaidą".

Pradžioje nebuvo nieko - tik kompiuteris. Ir Elohim'as tarė:

%Tebūnie šviesa!
#Įveskite savo vardą:
#Ir dar slaptažodį:

%Visažinis atkartojo:
#Neteisinga informacija. Kartok iš naujo.
%Ir dar kartą Visagalis atkartojo:
#Neteisinga informacija. Kartok iš naujo.

%O Technokratas įsileido:
#Ir Elohim'as prisijungė Ketvirtadienį 12:01:00 po pietų, Gegužės 9 dieną.

%Ir tebūnie šviesa!
#Nežinoma komanda. Kartok iš naujo.
%Sukurk šviesą!
#Atlikta!

%Vykdyk Dangų ir Žemę!
#Taip Elohim'as sukūrė Dangų bei Žemę ir išvydo, kad padarė 0 klaidų.
#Ir atsijungė tada Ketvirtadienį 12:03:00 po pietų, Gegužės 9 dieną.
#Apytikslė sąskaita: 89.98 svarų sterlingų.


#Ir vėl Elohim'as prisijungė Penktadienį 12:01:00 po pietų, Gegužės 10 dieną.
%Tebūnie tvirtas pagrindas vidury vandenų ir šviesos!
#Nežinoma komanda. Kartok iš naujo.
%Sukurk pagrindą! | Vykdyk >>pasaulis

#Taip Elohim'as atskyrė vandenis ir išvydo, kad padarė 0 klaidų.
#Ir atsijungė tada Penktadienį 12:03:00 po pietų, Gegužės 10 dieną.
#Apytikslė sąskaita: 120.02 svarų sterlingų.


#Ir vėl Elohim'as prisijungė Šeštadienį 12:01:00 po pietų, Gegužės 11 dieną.
%Tegula visi vandenys po dangumi ir tegul atsiranda sausuma ir
#Per ilga eilutė. Kartok iš naujo.
%Vykdyk #Atlikta!

#Taip Elohim'as perskyrė vandenis ir išvydo, kad padarė 0 klaidų.
#Ir atsijungė tada Šeštadienį 12:03:00 po pietų, Gegužės 11 dieną.
#Apytikslė sąskaita: 199.019 svarų sterlingų.<>


#Ir vėl Elohim'as prisijungė Sekmadienį 12:01:00 po pietų, Gegužės 12 dieną.
%Sukurt šviesas virš sausumos ir atskirk dieną nuo nakties!
#Nežinomas duomenų tipas. Kartok iš naujo.
%Sukurk (Saulę, Mėnulį, Žvaigždes) >>pasaulis
#Atlikta!

#Taip Elohim'as sutvarkė dangaus šviesulius ir išvydo, kad padarė 0 klaidų.
#Ir atsijungė tada Sekmadienį 12:03:00 po pietų, Gegužės 12 dieną.
#Apytikslė sąskaita: 200.00 svarų sterlingų.


#Ir vėl Elohim'as prisijungė Pirmadienį 12:01:00 po pietų, Gegužės 13 dieną.
%Sukurk (Žuvis, Naminiai_gyvuliai) | Judėk >>pasaulis
#Atlikta!

#Taip Elohim'as sutvėrė jūros siaubūnus ir visus gyvius, plaukiojančius
vandenyje, ir naminius gyvulius ir išvydo, kad padarė 0 klaidų.
#Ir atsijungė tada Pirmadienį 12:03:00 po pietų, Gegužės 13 dieną.
#Apytikslė sąskaita: 290.99 svarų sterlingų.


#Ir vėl Elohim'as prisijungė Antradienį 12:01:00 po pietų, Gegužės 14 dieną.
%Sukurk (raguočiai, ropliai!) | Judėk >>pasaulis
#Atlikta!
%Leisk sukurti žmogų pagal atvaizdą savo!
#Perdaug parametrų. Kartok iš naujo.
%Sukurk žmogų | Judėk >>pasaulis
#Atlikta!
%Veiskitės ir dauginkitės ir užpildykite visą žemę ir valdykite žuvį
vandenyje ir paukštį ore ir bet kurį gyvį, kuris juda ar šliaužia žemėje.
#Per daug ir prieštaringi parametrai. Kartok iš naujo.
%Dauginkitės <Žmogus >>pasaulis
#Vykdymas nutrauktas. 6 klaidos. Kartok iš naujo.

%Sukurk kvėpavimas >>Žmogus
#Atlikta!
%Dauginkitės <Žmogus >>pasaulis
#Vykdymas nutrauktas. 5 klaidos. Kartok iš naujo.

%Perkelk Žmogų į Edeno sodus!
#Edeno sodai neegzistuoja. Kartok iš naujo.
%Sukurk /TMP/Edeno_sodai
#Atlikta!
%Perkelk Žmogų į Edeno sodus!
#Atlikta!
%Dauginkitės <Žmogus >>pasaulis
#Vykdymas nutrauktas. 4 klaidos. Kartok iš naujo.

%Kopijuok Vyras Moteris
#Atlikta!
%Dauginkitės <Žmogus >>pasaulis
#Vykdymas nutrauktas. 3 klaidos. Kartok iš naujo.

%Sukišk Moterį į Vyrą!
#Neteisinga operacija. Kartok iš naujo.
%Sukišk Vyrą į Moterį!
#Atlikta!
%Dauginkitės <Žmogus >>pasaulis
#Vykdymas nutrauktas. 2 klaidos. Kartok iš naujo.

%Sukurk troškimus!
#Atlikta!
%Dauginkitės <Žmogus >>pasaulis
#Taip Elohim'as išvydo, kad žmonės dauginasi ir plinta.
#Klaida. Nėra vietos diske.

%Sukurk laisvą_valią > Žmonės | Vykdyk
#Taip Elohim'as išvydo, kad žmonės toliau dauginasi ir plinta.
#Perspėjimas: pasibaigė laiko limitas. 1 klaida.

%Atšauk troškimus!
#Troškimai neliečiami, nes sukurta valios laisvė.
%Pašalink valios laisvę!
#Neturi teisių. Prašyk pagalbos.
%Pagalba
#Troškimai neliečiami, kai sukurta valios laisvė.
#Valios laisvė neliečiamas sistemos resursas. Prašyk pagalbos.

%Sukurk pažinimo medį >> Edeno sodai
#Taip Elohim'as išvydo, kad žmonės toliau dauginasi ir plinta.
#Perspėjimas: pasibaigė laiko limitas. 1 klaida.

%Sukurk (Gėris, Blogis)
#Atlikta!
%Vykdyk Blogį!
#Taip išvydo Elohim'as, kad sukūrė gėdą.
#Sistemos klaida sektoriuje 84EC27. Žmogus ir Moteris išėjo iį Edeno sodų.

%Surask (Vyras, Moteris) < Edeno sodai
#Nesėkminga paieška.
%Atsisakyk gėdos.
#Gėdos negalima atsisakyti, kol veikia Blogis.
%Pašalink valios laisvę!
#Valios laisvė neliečiamas sistemos resursas. Prašyk pagalbos.

%Sustok!
#Neatpažinta komanda. Kartok iš naujo.
%Nusmik!
%Nusmik!
%Nusmik!

#Dėmesio visiems vartotojams. Kompiuteris po 5 minučių bus išjungtas profilaktikai. Prašom užbaigti visus darbus ir atsijungti nuo sistemos.

%Sukurk naują pasaulį
#Diske nėra vietos. Pašalink senus nereikalingus failus ir kartok iš naujo.
%Pašalink žemę
#Šalinama žemė. Prašau patvirtinimo.
%Taip!

#Visi darbai nutraukti. Šalinami demonai. Kompiuteris išjungiamas Antradienį 19:43:00 po pietų, Gegužės 14 dieną.
#Darbai bus atnaujinti Trečiadienį 11:59:59 prieš pietus, Gegužės 15 dieną.

#Ir buvo atjungtas Elohim'as Antradienį 19:43:00 po pietų, Gegužės 14 dieną.
#Apytikslė sąskaita: 999.99 svarų sterlingų.

Ir apsižiūrėjo Elohim'as, kad jo kapšas ištuštėjo ir ilsėjosi kitą dieną.


Pastabos:
1) Marijos žemės pilietis - t.y. lietuvis.
2) Biblija - Marijos žemės piliečiui artimos tautos šventoji knyga. Ne veltui Vilnius buvo vadinamas "Mažąja Jeruzale".
3) Elohim'as - šios knygos pagrindinis herojas, tiesa gana greitai persikrikštijęs į Jehovah.
4) Istorinė klaida - žymaus Lietuvos filosofo, sportininko ir TV žvaigždės Arvydo Juozaičio situacijos, kai prezidentu buvo norima rinkti V.Landsbergį, įvertinimas. Taip pat tokio pat pavadinimo jo knyga.

Taip pat skaitykite:
S. Altovas. Aplink pasaulį
Demiurgai tveria pasaulį
Jei jie atskristų...
Jumoras islame