Nauji juokai ir juokeliai...    

Tai ankstesnio rinkinio papildymas        

Mėlynas trimitas
Mažas berniukas su tėvais nuėjo į nudistų pliažą ir susidomėjęs dairėsi aplink. Tada paklausė tėvelio:
- Tėveli, o kodėl vienų dėdžių dideli, o kitų maži?
- Taigi, sūneli, tie, kurių didesni, yra smarkesni, o kurių maži - tie kvaili.

Bet čia tėvelis susirūpino, o kur mamytė. Sūnus paaiškino:
- Ji nuėjo už krūmų su kvailu dėdžiu, kuris darėsi vis smarkesnis….

Mėlynas trimitas
Senelė su anūkėle nuėjo į banką, tačiau tąkart jį užpuolė plėšikai ir liepė visoms moterims gulti ant grindų.
- Ir mano senelei? - paklausė mergaitė.
- Ir tavo senelei! Ir visos nusimaunat sijonus!
- Ir mano senelė? - vėl paklausė mergaitė.
- Ir tavo senelei! Ir visos praskečiat kojas!

Čia anūkėlė išgirdo kaip šnibžda senelė:
- Anūkėle, girdėjai, ką tas VYRAS sakė!?

Mėlynas trimitas Kariški vaizdeliai:
Eilinis Petriukas sėdi liūdnas prie baro, kai įeina jo draugas seržantas Antanas, kuris pasiteirauja:
- Girdėjau, tave pažemino.
- Jo, atėmė seržanto juosteles.
- Kaip tai nutiko?
- Ach, sutikau tą viščiuką leitenantą Gastoną ir atidaviau pagarbą.
- Na ir?..
- Tuo metu nusičiaudėjau ir mano snarglys pataikė jam į burną.

* Būrys ruošiasi vykti į mūšį. Eilinis Petriukas kreipiasi į draugą:
- Klausyk, Antanai. Jei aš žūsiu, o tu liksi gyvas, čia yra laiškas Marytei. Perduok jį jai ir pasakyk, kad paskutiniai mano žodžiai buvo jos vardas. O čia laiškas Elenai – jai pasakyk tą patį.

Mėlynas trimitas
Senelių pora verandoje supasi kėdėse. Staiga senelė išverčia savo vyrą ant grindų.
- Už ką? - stebisi šis.
- Už prastą seksą per 30 metų.

Po kurio laiko senelis išverčia žmoną:
- O tu už ką? - nustemba ši.
- Už tai, kad žinai skirtumą!

Mėlynas trimitas
Žmona atėjo pas gydytoją ir pareiškė, kad turi problemų su vyru.
- Ir kokių? - pasidomėjo gydytojas.
- Kasnakt, kai mes sugulame į lovą ir vyras pasiekia orgazmą - jis klaikiai sušunka.
- Aš čia nematau nieko bloga….
- Bet jis tada pažadina mane!

Mėlynas trimitas
Senelių namuose susidraugavo du senukai. Vyras tarė:
- Mes per seni, kad užsiimtumėm seksu. Tai gal bent gali kurį laiką palaikyti mano "džiaugsmelį"?

Moteris nematė nieko blogo - ir taip jie pora mėnesių "draugavo" ežero pakrantėje. Tačiau vieną dieną vyras nepasirodė. Moteris susirūpino ir netrukus jį rado netoliese prie ežero su kita moterimi, laikančiajo "džiaugsmelį".

- Tu nevidone, - ji užsipuolė. - Mes draugavom du mėnesius - tad man pasakyk, ką ši moteris turi tokio, ko aš neturiu?
- Parkinsono ligą - ramiai paaiškino vyriškis…

Mėlynas trimitas
Džekas ir Frenkas sėdi naktį bute prisirūkę marihuanos ir Džekui, kaip visada, kyla pakylėtos idėjos. Jis perisveria per 5-o aukšto langą ir nukreipęs į dangų prožektorių pasiūlo Frenkui:
- Lipk šviesos stulpu, Frenkai. Juo pasieksi debesis.
- Nė už ką gyvenime!
- Kodėl gi? – nustemba Džekas.
- Aš ne durnas! Nespėsiu palipti ir 10 m., kaip tu išjungsi prožektorių!

Mėlynas trimitas
Girtuoklis, gulėdamas baloje, išvydęs kiaulę apsidžiaugė:
- Eikš, išgerk su manimi.. Būk žmogus!
- Hm... Aš taip žemai dar nepuoliau...

Mėlynas trimitas
Du vyriškiai kalbasi. Petras aiškina:
- Aš žinau, kad moterų orgazmas būna keturių tipų: optimistinis, pesimistinis, religinis ir apsimestinis.
Optimistinį išreiškia: " O taip, o taip!"
Pesimistinį išreiškia: "O ne, o ne!"
Religinį išreiškia: O Dieve!"
Apsimestinis būna, kai šaukiama: "O Petrai! O Petrai!"

Mėlynas trimitas
Du vaikai žiūri pro rakto skylutę į tėvų miegamąjį. Onutė ir sako Petriukui:
- O mamytė mane vedė pas psichiatrą, kai aš čiulpiau pirščiuką….

Mėlynas trimitas
Popiežius ir Bilas Klintonas mirė tuo pačiu metu. Per klaidą popiežius pakliuvo į pragarą, o Bilas - į dangų. Netrukus klaida buvo pastebėta, ir kai jiedu susitiko ant laiptų, Bilas paklausė:
- Kur skubi, šventasis Tėveli?
- Noriu greičiau išvysti nekaltą mergelę Mariją…
- 10 minučių pavėlavai, švenčiausiasis Tėveli…

Mėlynas trimitas
Vaikinas labai gėdinosi, kad jo pimpeliukas toks mažas ir gėdinosi jį parodyti draugei. Vieną naktį jis išdrįso ir nusimovęs kelnes paėmė jį į ranką ir laukė, kas nutiks.
- Ačiū, - tarė draugė, - bet aš dabar nenoriu rūkyti….

Mėlynas trimitas
Verslininkei naktį sugedo automobilis. Laimei buvo ūkininko namas, kuriame ji pasiprašė pernakvoti iki ryto. Jai paklojo lovą gretimam kambaryje šalia dvidešimtmečių ūkininko sūnų. Moteris pravėrė duris ir nusprendusi, kad jie gana patrauklūs, pakvietė:
- Užeikit, aš jus išmokysiu visų gyvenimo džiaugsmų. Bet aš nenoriu pastoti, tad turite užsimautišias gumytes…

Jie visi gerai pasilinksmino visą naktį. Po 5 metų sėdi Petras su Vicka ant malkų kaladės ir šnekasi:
- Vicka, ar prisimeni tą moterį, kuri buvo čia prieš 5 metus?
- Uhu…
- Ar tau vis dar rūpi, kad ji pastos?
- Hmmm… Neeee…
- Tai gal nusiimam tas gumytes?

Mėlynas trimitasSuvalkiečiai:
* Nakčiai sustabdo laikrodžius, kad be reikalo nediltų;
* Televizoriuje įjungia tik vaizdą. Garsą girdi pas kaimynus;
* Arkliams vietoj šieno duoda pjuvenų, prieš tai jiems uždėję žalius akinius.

Mėlynas trimitas
Šūdas yra puikus žodis, leidžiantis išreikšti visas mūsų gyvenimo apraiškas. Tai pati plačiausia sąvoka.
Spręskite patys!

Mėlynas trimitas
Pasaulis - nėra vien darbas, susilaikymas - dora, bet žmogus ne vien juoda duona gyvas... Mus laikė uždarę geležiniame narve - bet mes norime išeiti... Tad - eikite!

Taip pat galite paskaityti:
Naujausias rinkinys: Ir vėl - juokai, juokeliai…
savaitės anekdotų rinkinį,
Nieko naujo tinklų padangėj
Ką platina mašalai?
Ir sukūrė Dievas moterį...
Magnetinių diskelių priežiūra
pasiaiškinti santykius su kompiuteriu,
aplankyti Juozą
98 m. sausio-vasario mėn. rinkinį;
98 m. kovo-balandžio mėn. rinkinį;
o taip pat sužinoti, 'Kas geresnio pas Laimėnus?' (3 dalis), o taip par ir 4 dalis
ar paskaityti anksčiau paruoštus juodųjų anekdotų rinkinukus:
ankstesnį ir vėlesnį, o taip pat naujausią,
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
1997 sausio-vasario anekdotai.

"Kas būtų, jei..." ir kai kas stipraus,
o taip pat nesąmonienas:
pirmąją dalį ir antrąją dalį.

Ir pagaliau - Suvalgykim tas karves! bei
Atspindžiai: Žemai toli
Ką padarė viščiukas?
O gal mėgstate lingvistines problemas?
ar pjeses Padangų pardavėjas bei
Žvaigždžių trekas su Windows'95
Viena eilute!