Savaitės anekdotas
(1998.06.14)

[ Tautiškas perspėjimas:
"Seksas gali skatinti rūkymą!!!".
Pastaba: Turinys gali pasirodyti mažesnis nei atrodė!

Ankstesnės savaitės anekdotas

Mėlynas trimitas
Žinokite, kad vakar gerokai pasitarnavote, jei jums pabudus, užpakalis ilsisi ant kėdės atkaltės.

Mėlynas trimitas
- Taigi, ponia, - senas jūreivis tenkino smalsios ponios žingeidumą. - Aš netyčia iškritau už borto ir mane už kojos puolė ryklys...
- Vajėzau, - sušuko klausytoja. - Ir ką jūs darėte?
- Matote, ponia, aš jam atidaviau koją. Aš niekada nesiginčiju su rykliais.

Mėlynas trimitas
Iš tolimos kelionės susiruošęs grįžti namo rūpestingas tėvelis savo atžalai nupirko mažą šuniuką. Neturėdamas laiko tvarkyti formalumus, jis užsikišo jį už kelnių ir taip įsinešė į lėktuvą. Šiam pakilus, stiuardesė pastebėjo vieną besimuistantį ir inkščiantį keleivį.
- Kas jums, pone? - ji paklausė. - Ar gerai jaučiatės?
- O taip, puikiai - atsakė šis.

Tačiau po kiek laiko striuardesė vėl išvydo tą keleivį besimuistantį ir darantį įvairias grimasas. Ji priėjo:
- Pone, ar nieko neatsitiko?
- Ne, tik va vienas nesklandumas - nespėjau sutvarkyti formalumų ir mažą šuniuką įsikišau į kelnes...
- Tikiuosi, jam nieko neatsitiko?...
- Ne, bet matote, jis dar buvo neatjunkytas...


Džonas Sledekas. Ralfas 4F
Rinkinys: Juokai ir juokeliai
Atspindžiai: Žemai toli
Pagrindinis Vartiklio puslapis