Kas geresnio pas Laimėnus (3 dalis)
(galite paskaityti ir pirmąją bei antrają dalis. Yra ir ketvirta dalis)

1.
Felicija su mažąja Ievute, aplankę senelės kapą, grįžta iš kapinių. Staiga Ievutė paklausia:
- Mamyte, ar laidoja iškart po du žmones viename kape?
- Ne, ką tu, dukrele! O kodėl klausi?
- Štai, mamyte, antkapyje parašyta: "Čia ilsisi teisininkas ir garbingas žmogus"...

2.
Ievutė klausia mamytės Felicijos:
- Mamyte, o kaip sužinoti, kad tėvelis meluoja?
- Oi dukrele, tai labai paprasta! Tada jo lūpos juda.

3.
Ievutė klausia mamytės Felicijos:
- Mamyte, kuo teisininkai skiriasi nuo vampyrų?
- Oi dukryte, tai labai paprasta! Vampyrai siurbia kraują tik naktį!

4.
Meilėnas gatvėje sutiko skubantį nuliūdusį Laimėną ir paklausė:
- Ko toks susikrimtęs, kaimyne?
- Oi nelaimė, tėvelis mirė...

Meilėnas pradėjo guosti, tačiau tuo metu suskambo Laimėno mobilus telefonas ir trumpai pakalbėjęs, jis dar labiau nuliūdo ir pravirko. Meilėnas pasimetė ir paklausė:
- O kas dabar?
- Oi drauguži, - teberaudojo Laimėnas, - ką tik paskambino brolis ir pasakė, kad ir jo tėvelis mirė.

5.
Felicija parėjo namo. Ją pasitiko Ievutė:
- Mamyte, mamyte, mūsų miegamajame kažkoks dėdė žaidžia su dviem merginom!

Felicija apstulbo ir iš netikėtumo išpūtė akis, bet Ievutė ją nuramino: - Oi, mamyte, aš juk pajuokavau - ten mūsų tėvelis!

6.
Ievutė paklausė tėvelio:
- Tėveli, tėveli, o kas yra politika?
- Oi vaikeli, aš tau paaiškinsiu pavyzdžiu.
Aš esu šeimos galva, taigi, Seimas. Mamytė tvarko pinigus, tad ji Vyriausybė. Mes rūpinamės tavimi, tad tu esi Tauta. Mūsų auklė yra Darbo klasė, o mažasis broliukas - mūsų Ateitis.
Ar supratai, dukryte?

- Nelabai, tėveli, bet aš pagalvosiu.

Naktį Ievutė prabudo, nes mažasis broliukas verkė, ir pamatė, kad jo vystykliukai yra šlapi. Mamytė kietai miegojo. Ji nubėgo į tarnaitės kambarį ir ten lovoje pamatė ją užsiėmusią su tėveliu. Tad grįžo į savo kambarį ir užmigo.

Rytą ji sako tėveliui:
- Tėveli, tėveli! Aš jau žinau, kas yra politika!
- Ir kas gi? Ar gali paaiškinti savo žodžiais?
- Štai, tėveli, kol Seimas spaudė Darbo liaudį, Vyriausybė miegojo, niekas nekreipė dėmesio į Tautą, o tuo metu mūsų ateitis smirdėjo.

7.
Ievutė paklausė mamytės:
- Mamyte, mamyte, o kodėl žmonės įsimyli iš pirmo žvilgsnio?
- Oi dukryte, taip jie sutaupo daug laiko.


Galite paskaityti ir savaitės anekdotų vasaros bei 98 m. pirmą rinkinius,
98 m. sausio-vasario mėn. rinkinį;
98 m. kovo-balandžio mėn. rinkinį;
o taip pat sužinoti, Kas per mokslas - pindologija;
Nieko naujo tinklų padangėj
Ir sukūrė Dievas moterį...
Ką platina mašalai?
ir kad 'Agurkai yra geriau už vyrus'.
Nuorodos norintiems juodų anekdotų
arba Nesąmonienų ir dar
'Keli požiūriai į šūdą'