Lietuvos istorija

Drąsus karo lakūnas iš Lietuvos

Visas neilgas jo gyvenimas tapo legenda, kurios pradžia buvo meilė lėktuvams. Jokūbas Smuškevičius (1902-1941), žydų kilmės aviacijos generolas leitenantas iš Lietuvos šiaurryčių, Rokiškio, provincijos siuvėjo Vladimiro šeimos – dukart TSRS didvyris (buvo pirmuoju žydu, tapusiu TSRS didvyriu).

... Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui Smuškevičiai pasitraukia į Rusiją, Vologdą, kur būsimasis „sėkmės generolas“ dirba kroviku, 1918 m. įstoja į KP ir tampa Raudonosios armijos savanoriu. Tais metais grįžo į Lietuvą, vykdė priešišką Nepriklausomybei veiklą, dalyvavo bolševikinėje veikloje, įsijungė į raudonųjų partizanų būrį. 1918 m. gruodį pasitraukė į Baltarusiją.

Lakūnas Jokūbas Smuškevičius Toliau - pilietinis karas Rusijoje, politinio vadovo darbas kuopoje, batalione... Pulko komisaras paskiriamas politvadovu į besikuriančios tarybinės aviacijos eskadrilę. Ir čia praėjo mokytis skraidyti. Pradžioje – žemėje...

Žinomas lakūnas Piotras Šustovas pasakojo sūnui, kaip mokė skraidyti Jokūbą:
... Įsėdo abu lėktuvo kabinon. Jokūbas palietęs vairalazdę ir be jokių koregavimų žongliravęs ja, vykdydamas visus nurodymus. Kai naujokas sėkmingai nutupdė lėktuvą, Piotras nusišypsojo:
- Tik nesakyk, kad pirmą kartą skridai.
- Ne pirmą. Pusvalandį kartą jau skraidžiau.

Jo draugai aviatoriai juokavę, kad jis gimęs su lakūno šalmu. Ir niekas nesistebėjo, kad Kačino lakūnų mokyklos 2 m. kursą baigė ... per 40 dienų. Mat „netyčia“ išaiškėjo, kad politrukas pats yra aukščiausios klasės lakūnas – tik be ... diplomo.
1931 m. baigė Kačios karo lakūnų mokyklą, o jau tų pačių metų pabaigoje tapo aviacijos brigados vadu komisaru.

1936 m. jis išvyko į Ispaniją ginti respublikos kaip aviacijos vyr. padėjėjas generolas Duglas. Oro mūšiai vyko ir jam vadovaujant, ir pačiam dalyvaujant. Garsiosios karinės Madrido, Charamskio, Gvadalacharos operacijos įėjo į aviacijos istoriją.

Gen. Duglas skraidė drąsiai, beveik įžūliai, - buvo apdairus, greitai orientuodavosi, atakuodavo žaibiškai ir tiksliai. Ir skraidė ne tik naikintuvais – viso Ispanijos danguje praleido 223 val. Visi juo žavėjosi. Kazimieras Kobylianskis, J. Smuškevičiaus vertėjas:
Prisimenu, kaip mums iš Valensijos pranešė, kad Duglas jau išskrido, ir mes laukėm jo atskrendant jo kas minutę, o sulaukėme ... lėktuvo „Duglo“. Pilotai skaniai pasijuokė, bet netrukus pasirodė ir generolas. [ ... ]
Vienas ispanas technikas kartą man taip pasakė: „Jūsiškis generolas tikrai liaudiškas vadas“...

Leopoldas Morkiljas*), Ispanijos nacionalinis didvyris:
Matau jį tarsi šiandien: tamsi odinė striukė, tvirtai suręstas, lygi rami eisena, žvilgsnis skvarbus, beveik priekabus. Priekabus jis nebuvo, bet reiklus. Ir linksmas: jis taip nuoširdžiai šypsodavosi. [ ... ]
1936-ųjų rudenį mes nelabai bejuokaudavome: fašistų lėktuvai bombardavo Madridą dieną naktį, iš nuobodulio virš miesto išdarinėjo mirties kilpas, o mes aerodrome keikėme savo likimą, nieko daugiau nežadėjusį - tik kaip perspektyvą persikvalifikuoti į pėstininkus. [ … ] Lakūnai be lėktuvų. [ … ] Keisti jie mums pasirodė, tie lėktuvai, ir “Čatosai” [riestanosiai] vardas jiems prilipo ligi šių dienų…. Išvaizda vis tik apgaulingas dalykas… [ … ] Virš Madrido mums pavyko pašauti keliasdešimt priešo lėktuvų. [ … ]
Gvadalacharos operacijos įkvėpėju ir organizatoriumi buvo Jokūbas Smuškevičius. Lakūnai susižavėję pasakojo, kaip jis skutamuoju skridimu nardė virš italų kolonų – jo pašėlusiai drąsus skridimo braižas buvo pažįstamas visiems. [ ... ] Stiprus žmogus!

1939 m. vadovavo oro mūšiams Mongolijoje, prie Chaldin Golo upės, kur per 4 mėn. Japonų samurajai buvo visiškai sutriuškinti. Čia vėl, kaip ir Ispanijoje, buvo panaudotas taktinis manevras – „Smuškevičiaus karuselė“: pakyla visi lėktuvai, pilni šaudmenų ir sprogmenų. Toks „pragaras“ sugniuždydavo priešą – pradžioje psichologiškai, o paskui ir ....
Čia jis gavo antrąją aukso žvaigždę. 1939 m. jis ėmė vadovauti SSRS karo aviacijai. 1940 m. rugpjūčio mėnesį buvo užsukęs į Lietuvą ir Rokiškyje aplankė savo tėvus.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje Vokietijos karinių oro pajėgų leidinys „Luftvafe“ rašė, kad kontržvalgyba nėrėsi iš kailio norėdama sunaikinti generolą Duglą. Už aviaciją atsakingas Geringas buvo pasiūlęs premiją (milijoną reichsmarkių) tam, kas numuš jo lėktuvą.
Tačiau viskas baigėsi kitaip.... Likus 10 mėnesių iki Antrojo pasaulinio karo pradžios, buvo atleistas iš pareigų, o 1941 m. birželio 7 d. suimtas, apkaltintas dalyvavimu kariniame sąmoksle prieš Staliną ir gruodžio 28 d. L. Berijos įsaku sušaudytas Barbyšo gyvenvietėje netoli Samaros. Reabilituotas 1954 m.
Ir jo nelikus, vokiečiai triumfavo, kad sutaupė ... kelias eskadriles.

Rokiškio J. Smuškevičiaus aikštėje stovėjęs J. Smuškevičiaus paminklas irgi įkaitino rokiškėnų aistras. Jis buvo išbrauktas iš valstybės saugomų objektų sąrašo, tad imta jį siūlyti iškelti iš aikštės, tačiau politikai nesutarė kur – atseit. karių kapai jam netinka, žydų – taip pat. Ir tik kai Skemų neįgalių žmonių globos namų direktorius Gintaras Girštautas pasisiūlė jį pasistatyti prie globos namų, įvairaus rango klerkai sukruto ir ėmė kalbėti apie vietą jam prie krašto muziejaus. Beje, savo nuomonę apie paminklą išreiškė tik 4% rokiškėnų, tad politikieriai, kaip mūsuose jau įprasta, vėl bėga priešais traukinį - o visų jų priekyje varo proto genijus V. Saulis.


*) Leopoldas Morkiljas (Leopoldo Morquillas Rubio, 1914- 1989) – ispanų karo pilotas iš Katalonijos, kovęsis Ispanijos pilietinio karo, kuriame pašovė 21 priešo lėktuvą, metais. Antrojo pasaulinio karo metais kovėsi TSRS pusėje. Po karo liko Rusijoje, gyveno Tuloje.

Trakų pilys
Kyla ultralengvieji
Oreivystės žingsniai
Teliavelis – saulės kalvis
Lietuviški lėktuvai: KPI-6
Šiaurės tyrinėtojas Šileika
Universiteto spaustuvininkas
Steponas Darius. Laukė visa Lietuva
Kalbininkas, gamtininkas, pedagogas
Skrydžiai oro balionais Lietuvoje 19 a.
Senovės Indijos oreivystės priešaušris
Sebastiano Miunsterio „Kosmografija“ apie Lietuvą
M. Strijkovskio "Kronikos" lietuvių dievai
Kinų ir korėjiečių skraidantys vežimai
Senosios Indijos mašinos (yantra)
Tokios tad buvo lenktynės
Psichiatrijos pradininkas
Lietuvos antipodas
Kitoks T. Žebrauskas
Stakliškių versmės
Kur gieda angelai...
Vilnius po senovei
Vartiklis