Kosmoso musės ir musytės

Staiga laivą silpnai krestelėjo - ir akimirksniu viskas aptemo, visi prietaisai blausiai mirktelėjo ir išsijungė. Laivas paskendo absoliučioje tamsoje?
Kas nutiko? Pirksas pažvelgė į išorinio vaizdo ekrano pusę - ten irgi tamsu tarsi naktį. Kokia ten dar naktis - naktį bent žvaigždės spindi!

O jame nė taškelio - ten, kur ką tik spindėjo svetimos žvaigždės... Aišku, jei dingo elektros tiekimas, tai ir ekranas neveikia, - švystelėjo mintis, tačiau nuo to šviesiau nepasidarė. O atsarginis maitinimas? Kodėl jis neįsijungė, jei sutriko pagrindinis? - Pirksas mintys jaukėsi...

Jis apgraibom prislinko prie iliuminatoriaus ir bandė kažką įžvelgti. Bet tik aklai žvelgė į tamsą, tiesa, net nebuvo į kažką žvelgti, - išorė skendėjo tokia pat tamsoje, kaip ir viduje. Hm... Kažkas nesuprantama - kad ekranai išsijungė dingus elektrai, galima suprasti, bet kad visa erdvė taptų tuščia - jį nukrėtė šiurpas...

Atsitokėjęs, iš kombinezono kišenės išsitraukė prožektorių. Jis buvo vienas tų privalomų daiktų, kuriuos privalėjo nuolat turėti prie savęs. Pabandė įjungti - beviltiška, jokios reakcijos... Instinktyviai išjungė, įjungė, vėl išjungė, įjungė - papurtė. Niekas nepadeda... Visiška tamsa...

Sustingo... Prabėgo kelios sekundės... Jų „Lexus Photon“ erdvėlaivis kosmoso erdvę skrodė jau treti metai, tačiau iki šiol jokio rimtesnio sutrikimo nebuvo patyręs... Kas dabar?

Ir tą akimirką tarsi laivu perbėgo vibracija... Plykstelėjo šviesos, įsijungė prietaisai. Įsižiebė ir prožektorius, kurį tebelaikė suspaudęs rankoje. „Dėkui Kentaurui! – šmėkštelėjo mintyse Pirksui. – Matyt nebuvau išjungęs…” Tačiau kažkas ne taip… Nugara nuvinguriavo šalto prakaito srovelė… Išorinio vaizdo ekranas liko tamsus! Instinktyviai pripuolė prie iliuminatoriaus, net prisispaudė staiga sudrėkusia kakta – tuštuma… Kur po velnių dingo tas žvaigždžių rėtis?

Atsisuko – ir tuo momentu iškart pamatė prietaisų skydeliu ropinėjančią musę... Dar viena stambi dūzgė palubėje... „Kas per velnias?!” – sušuko mintyse. Laive nėra jokių gyvių... Kas jas išperėjo? Ir kodėl jos pasirodė iškart po „užtemimo“?

* * *

Transgalaktinio transporto stebėjimo centre kilo sąmyšis. Radarų ekranuose tarp Paukščių tako ir Andromedos galaktikų neaišku iš kur pasirodė, beprotišku greičiu laiku pralėkė ir pradingo „musė“. Taip tą pamėklę ekranuose iškart pakrikštijo operatorius Bentas. Ir tikrai, jos vaizdas visai nesiskyrė nuo įprastinės musės – tik, atsižvelgiant į kosminius mastelius, jos dydis privalėjo būti milžiniškas... didesnis už mūsų Saulę.

Mokslininkai dar tebesiginčija, ir matyt ilgai besiginčys, kas tai buvo, tačiau sąmyšis kilo, kadangi tuo pačiu dingo ir ryšys su tame rajone buvusiu transgalaktiniu kreiseriu „Lexus Photon“... Tarsi toji „musė“ būtų jį prarijusi ir nusinešusi su savimi...


Palydimasis-paaiškinamasis tekstas

Šis trumpas apsakymiukas yra savotiška parodija-alegorija. Juo norėta perteikti mintį, kad kosmose gyvena milžiniški siaubingu greičiu skraidantys vabzdžiai („musės“), besimaitinantys tuo, ką nuryja pakeliui. Tarp jų „maisto“ pasitaiko ir kosminiai laivai. Tą „maistą“ jie naudoja savo jauniklių auginimui, kuriuos „įleidžia“ į nurytą grobį. Į tokią situaciją ir pakliuvo „Lexus Photon“ laivo ekipažas.

Musė – tai vabzdys, dažnai sukeliantis sutrikimus kosminiuose laivuose. Taip musė kosminiame, į Mėnulį skrendančiame mokomajame laive, sukelia nesklandumus S. Lemo „Mokomajame skrydyje“. Beje, iš jo paimtas ir veikėjo vardas – Pirksas.
Ir aplamai, S. Lemas nemažai eksploatavo musės kosminiame laive temą. Sviesta is svaidykles

Ji „zuikiu“ į kosminį laivą įsibrauna ir „Prisipažinime“, tik ten nieko neiškrečia.

„Anankėje“ minimas „Musmušys“, galėjęs pusę komandos pasiųsti gaudyti į laivą prasibrovusią musę.

Animaciniame filme „Fly Me to the Moon“ (2008) trys drąsios muselės praninka į Mėnulį skrendantį laivą, o kolorado vabalai nusprendžia neleisti joms grįžti.

O milžiniškos kosminės musės vaizdinį sutinkame TV seriale „Lexx“ (1997-2002). Jame pagrindinis laivas yra žiogo pavidalu, o jame „auginami“ mažesni laivai-musės, kurie skraido po Visatą mosuodami sparnais. Iš čia, pagal skambesio panašumą, „nusižiūrėtas“ ir kosminio laivo pavadinimas „Lexus Photon“.

Fantastikoje sutinkama ir kitų musės apraiškų įvairiuose siužetuose, kurių čia neapžvelgsime, paminėdami tik siaubo filmą „Musė“ (1986), kaip mokslininkas pamažu virsta muse. Beje, musės kosmose buvojo ne tik fantastikos kūriniuose, bet ir tikrovėje – jas eksperimento tikslais į kosmosą skraidino kosminiai aparatai. Štai 2014 m. rusų „Foton-M“ zonde buvo patalpinta jau ketvirta Drosophila melanogaster karta; jų protėviai jau buvo buvoję kosmose. Plačiau apie tai >>>>>

Musė tarybinėje stotyje

O štai realiai įvykęs atvejis, kai po tarybinę stotį pasklido musės-drozofilos...

Vieno ryšio seanso su „Saliut-6” metu „Taimyras-1” (koks buvo vado Jurijaus Romanenkos šaukinys), pranešė:
- Šiomis dienomis, stebėdami Žemę, netikėtai ant iliuminatoriaus aptikome muse – mažytę, gražią, labai neįprastą, auksiniais sparneliais. Pradžioje labai apsidžiaugėme. Tačiau po to, išvydę dar vieną, nustebome. O kai pasirodė ir trečia, tapo aišku, kad tai ne šiaip sau, o, matyt, atsirado kažkoks nesklandumas sistemoje, kurioje buvo atliekamas biologinis eksperimentas su drozofila.

Kosmonautai užklausė Žemę apie galimas sutrikimo priežastis ir netrukus gavo atsakymą: musės išskrido per orvamzdį.
- Reikia daryti taip, - pasakė G. Grečko, - kad ir vilkai būtų sotūs, ir musės sveikos.

Kelias dienas sugaišo „Taimyrai“ gaudydami muses, tačiau nesustabdė svarbaus biologinio eksperimento, atliekamo gruodžio-kovo mėnesiais „Saliut-6” stotyje. Eksperimentas baigėsi sėkmingai.

Skaitykite daugiau apie biologinius eksperimentus „Saliut-6” stotyje...

Papildomi skaitiniai:
Fantastikos skyrius
Lino Aldani. Korokas
M. Jako. Protingumo testas
Robertas Silverbergas. Musės
S. Lemas. Mokomasis skrydis
Marsiečio nuotykiai Rygoje
Igoris Proninas. Rusiška idėja
Lao Še. Užrašai apie kačių miestą
Vl. Berezinas. Riugeno aukštas dangus
J. Verovas. Niekada neatsiliepkite nepažįstamiesiems
Rėjus Bredberis. Vos ne pasaulio pabaiga
N. Chrapovas, A. Sapunkovas. Trimurti
A. Klarkas. Informacijos nutekėjimas
Henrichas Altovas. Devynios minutės
Aleksandras Smirnovas. Sena legenda
V. Nazarovas. Silajaus obuolys
„Pikų septyniukės“ sugrįžimas
Pavelas Michnenko. Etiketas
Andrejus Anisimovas. Uras
Janušas A. Zaidelis. Riba
V. Baalis. Eksperimentas
Kasijus
Poezija ir skaitiniai
NSO svetainė