Svečias iš kosmoso  

A. Kazancevo (1906-2002) kūryba kelia daug prieštaringų emocijų. Vieni nepagarbiai jį vadina „artimo taikinio fantastu“, konjunktūrininku; kiti susižavėję, stato greta A. Beliajevo ir I. Jefremovo, laiko vienu iš tarybinės fantastikos „šulų“. O jau kiek su juo susijusių linksmų istorijų prikurta – nesuskaičiuosi.

O gimė jis Akmolinske (dabar tai Nur-Surtanas, Kazachstano sostinė) gyvulių verslininko šeimoje. Pirmoji nepaprasta istorija jam nutiko vaikystėje, kai prieš 2-ąją realinės mokyklos klasę per patį revoliucinių įvykių, atsiritusių ir iki Sibiro, įkarštį jis beveik apako. Vietiniai gydytojai tik skėsčiojo rankomis (visai kaip dabar per koronės epidemiją): o ką mes galim padaryti!? Tada ryžtinga motina sūnų nuvežė į Tomską, teisingai manydama, kad į Piterį ar Maskvą per revoliuciją tikrai vykti neverta. Bet ir Tomske vietinis šviesuolis, profesorius, kažką miglotai aiškino ir siūlė kreiptis į tokį oftalmologą Odesoje,... tačiau tik nurimus pilietiniam karui. Pasimetę jiedu grįžinėjo, tačiau sėkmingai namų nepasiekė – įvyko traukinio avarija ir Aleksandras dribo iš viršutinės lentynos. Ir koks stebuklas – regėjimas atsistatė! O apako jis tik paskutiniais gyvenimo metais.

Iki parašant pirmąjį kūrinį, jo gyvenime nutiko daugybė įvairiausių įvykių. Jis mokėsi technikume, dirbo kūriku laive, šaltkalviu, įstojo į Tomsko politechnikumą, vedė, ėmė dirbti Belorecko metalurgijos kombinate. Beje, ir ten be nuotykių neapsiėjo,... be instrukcijų ir brėžinių buvo surinktas vokiškas kranas, o per ypač šaltą žiemą, kai užšalo vėsinimui skirtas ežeras, sukūrė technologinę grandinę, išgelbėjusią gamybą. O kartą į gamyklą užsuko NKVD, kad suimtų „kenkėjus“, tačiau laimei A. Kazancevas tuo metu buvo pasitarime Maskvoje. Skrendant atgal lėktuvui sugedo varikliai ir orlaivis avariniu būdu nusileido sode prie upės skardžio sulaikytas obelų... Aleksandras Kazancevas

Ir vis tik – kaip visa tai prasidėjo? Kas pastūmėjo jį į beveik 70 m. trukusį literatūrinį kelią?

Mat dar dirbdamas metalurgijos kombinate jį sugundė idėja sukurti „naujais principais veikiantį“ svaidomąjį ginklą: elektromagnetinę patranką arba relsotroną, kaip jį dabar vadina amerikiečiai. Tam reikėjo rasti energijos šaltinį. Vienos komandiruotės į Leningradą metu jis kreipėsi į akademiką A. Jofę. Beje, tuo metu labai perspektyvia kryptimi buvo laikoma superkondensatorių sukūrimas: žurnalai rašė apie „Niagarą degtuko dėžutėje“, „Saulę ant vinies galvutės“ ir pan. Jofė atsakė, kad norimo šaltinio jis neturi ir, aplamai, atrodo, kad yra suklydęs su savo teorija, tačiau iškart patarė, kuo galėtų užsiimti jaunasis inžinierius: Mokslininkų namai Maskvoje ir Leningrade paskelbė tarptautinį konkursą mokslinės fantastikos filmo scenarijui, o Kazancevas ten gali pasiūlyti savo idėją. Jofė pats paskambino direktoriui, kuris sutiko padėti jaunajam autoriui. Taip Izraelis Šapiro tapo pirmojo Kazancevo kūrinio „Arenida“, laimėjusio konkursą ir paskelbto „Leningrado tiesoje“ (1936), bendraautoriu. Beje, jį perskaitę Leningrado sektantai priėmė jį labai savitai ir ėmė ruožtis pasaulio pabaigai. Tuo metu jam pasiūlė „Detgize“ pagal scenarijų parašyti romaną – ir pilnai perdirbęs jį pavadino „Liepsnojanti sala“, spausdindamas „Pionierių tiesoje“ (1940-1941). Pasisekimas buvo iš kojų verčiantis – laikraštį ėmė prenumeruoti ir mokslininkai, ir inžinieriai. Labai gyvai buvo pasakojama, kaip vienoje tolimoje saloje įvyko katastrofa, pražūtimi grasinanti visai žmonijai. Parodytas skirtumas gelbstint žmones socialistiniame ir kapitalistiniame pasaulyje. Panaudojami ir rekordinių skrydžių, ir mokslo pasiekimai, ir drąsūs spėjimai. Ir dar išryškėja Kazancevo požiūris į savo kūrinius: jis juos iš esmės išvysto po kiekvieno leidimo. Juk romaną jis perrašinėjo 14 kartų!
Apie „Liepsnojančios salos“ sukūrimą taip pat skaitykite >>>>>

O kaip ten buvo su I. Šapiro? Viena legenda skelbia, kad 1938 m. tikrą Kazancevą suima NKVD, o jo vardą pasisavina Šapiro, kurį irgi jau sekė ir ruošėsi suimti. Tačiau būdamas jau kartą suimtas ir net sušaudytas, Izraelis Šapiro buvo saugus. Be to jis pradėjo ne tuščioje vietoje – tęsė literatūrinę ir inžinierinę veiklą 1939 m. išvykęs į Niujorke vykusią Pasaulinę parodą „Rytdienos pasaulis“. Ta teorija pasirodė 9-me dešimtm. O į klausimą kas jis, Kazancevas ar Šapiro, Aleksandras tik juokėsi, palikdamas intrigą.

Literatūra jau pavergė jį ir prieš karą jis ėmėsi rašyti „Arkties tiltą“, kuriame veiksmas vyksta ir Rusijoje, ir JAV. Publikavimas prasidėjo 1941 m. kovą žurnale „Aplink pasaulį“, tačiau prasidėjo karas – ir paskutinę naktį prieš jį autorius parašė jo libretą, o ryte išvyko į frontą prie Serpuchovo. Tačiau dalinio vadas, sužinojęs apie inžinerinę rašytojo specialybę, jį paskyrė techninės dalies padėjėju. Ir taip jis karą baigė pasiekęs pulkininko laipsnį.

Karo metu jis sukūrė „sausumos torpedą“ ET-1-627 – maža ir manevringa ji lengvai įveikdavo kliūtis, o sunaikinti ją praktiškai nebuvo įmanoma. O jau po karo jis organizavo karinių Austrijos gamyklų demontažą įrangą išvežant į Rusiją. O štai minėta torpeda ne kartą pasirodo jo kūriniuose, plačiausiai ko gero „Mėnulio kelyje“ (1960).

Oo karo nutiko keli įvykiai, pakeitę tiek A. Kazancevo likimą, tiek ir paveikę tarybinę fantastinę literatūrą. Pirma, pagaliau išėjo „Arkties tiltas“, o antra, jis susidraugavo su I. Jefremovu – ir ta draugystė tęsėsi iki pačios Ivano mirties (daugiau apie ją žr. >>>>>>). Ir pagaliau trečia, buvo paskelbtas nedidelės apimties apsakymas „Sprogimas“ (1946), kuriame pirmąkart išsakyta mintis, kad virš Tunguskos 1908-ais įvyko nežemiečių laivo avarija pasibaigusi branduoliniu sprogimu, tačiau išgyveno vienas to laivo įgulos narys. Ta tema užsidegė ir S. Koroliovas – ir kai į jį kreipėsi G. Grečko su pasiūlymu surengti ekspediciją, jis jiems palinkėjo sėkmės ir paprašė: „Atvežkite man marsiečių laivo nuolaužą“. Vėliau ši tema tapo rašytojo kūrybos leitmotyvu – jai skirtas ir paskutinis apsakymas „Oila“ (2002).

Aleksandras niekad nebuvo namisėda. Jis domėjosi viskuo pasaulyje, puikiai grojo fortepijonu, buvo šachmatų kompozicijos tarptautiniu meistru. Štai ir 1950 m. jis išplaukė į Arktį ledlaužiu „Georgijus Sedovas“ – iš šios kelionės gimė puikus novelių ir apsakymų rinkinys „Įprastas reisas“ (1951), kažkodėl nepakankamai įvertintas kritikų. O būtent čia tikrovės ir išmonės susiliejimas pasiekė aukščiausią laipsnį. Tai ir absoliučiai tikroviška, laikraštinio stiliaus istorija apie mamuto palaikų radimą, ir toks pat smulkmeniškas apsakymas „Marsietis“, tiesa pasirodęs kiek vėliau (1958). Ir dar vienas kūrinys, pradėjęs tarybinę paleoufologiją, „Žvaigždžių ateiviai“ (1963).

Metams praėjus po „Marsiečio“, „Komjaunimo tiesa“ išspausdino „Audrų planetą“ (1959), pagal kurią P. Klušancevas susuko filmą (1961), sėkmingai rodytą 28 šalyse. Amerikiečiai jį pilnai permontavo ir pavadino „Kelione į priešistorinę planetą“, niekur nepaminėję ne tik autorių ir aktorių, bet net ir šalies, kurioje jis buvo nufilmuotas. Pvz., titruose Georgijus Žženovas virto Kurtu Bodenu. Pakartotinai JAV filmas išėjo 1968 m. jau kitu pavadinimu „Kelionė į priešistorinių moterų planetą“.

Nuo 7-o dešimtm. pabaigos A. Kazancevas dirbo ties stambiausiu savo kūriniu, 3 dalių romanu „Fajetai“ (1973). Pirma mintis kilo dar 1961 m. po pokalbio su N. Boru. Tada jis išsakė spėjimą, kad prieš milijonus metų asteroidų juostoje buvo planeta, sunaikinta atominio karo metu. Boras neprieštaravo ir pridūrė, net jei taip nebuvo, branduolinį ginklą vis tiek reikia uždrausti. Romano veiksmas vyksta 3 planetose ir įvairiuose Saulės sistemos palydovuose kelių milijonų laiko tarpe. „Fajetai“ pažadino susidomėjimą paleokontaktų tema ir hipotezei, kad tokia planeta iš tikrogalėjo egzistuoti.

Verta paminėti ir rinkinį „Kaisės dovana“ (1975) – trys nedidelės apysakos ir 10 įvairiais metais parašytų apsakymų, skirtų šachmatų temai. Per savo gyvenimą jis buvo sukūręs 70 šachmatų etiudų; ilgus metus buvo Šachmatų kompozicijos komisijos pirmininku. Aleksandras Kazancevas

Žmonijai niekad negrėsė badas. Mes tiesiog badavome. „Vilties kupolas“ (1980) – romanas-svajonė apie tai, kaip išmaitinti visus žmones, kartu nepražudžius planetos. Ar tai neaktualu ir šiandien?! Tą kūrinį jis paskyrė akademikui A. Nesmejanovui*), sukūrusiam elementoorganinių junginių chemiją, tyrinėjusiam sintetinio maisto gamybos galimybes.

Netrukus A. Kazancevas skaitytojams pateikė visai kitokią fantastiką, „minkštą, humanitarinę“. Į trilogiją „Kunkuliuojanti tuštuma“ (1986) įėjo trys romanai: „Špagos smaigalys“, „Saulės varpas“ ir „Kitavietis“. Juose pasikeitė viskas: veiksmas persikėlė į 17-19 a. Prancūziją, pagrindiniais veikėjais tapo S. de Beržerakas,  P. Ferma ir R. Dekartas, bei T. Kampanela. Pakito ir dėstymo stilius – nemažas prasminis krūvis teko sudėtingiems sakiniams – ypač trečiame trilogijos romane.

Vis tik TSRS epocha „užvertė“ kosminės tematikos fantazijos: „Meilės koeficientas arba Nulio paslaptis“ ir „Žvaigždžių atspindys“.

A. Kazancevas išgyveno ir Revoliuciją, ir TSRS subyrėjimą, - ir vis tik liko ištikimas savo idealams. Beje, 1991 m. jo kūrybinis gyvenimas nesibaigė – susidomėjęs Prancūzijos istorija, ėmėsi Nostradamo temos – ir ją skaitytojui pateikė visai iš kitos pusės („Nostradamo įžvalgos“, 1996; „Nostradamo žvaigždė“, 2000). Beje, jame dar ir šokinėjama per epochas.

O netrukus pasirodė nepaprastas autobiografinis romanas „Fantastas“ (2001), parašytas kartu su jaunesniuoju sūnumi Nikita.


*) Aleksandras Nesmejanovas (1899-1980) – tarybinis akademikas (nuo 1943 m.), chemikas, specializavęsis organometalistinė chemija. 1948-51 m. buvo MGU rektoriumi.

Papildomai skaitykite:
Į kur pakvietė Aelita?
Pranašai ir jų pranašystės
Tarpplanetinė komunikacija
S. Lemas. Kosminis kazino
Apie taiką nešantį ginklą
Ankstyvieji rašytojai fantastai
Į žvaigždes – pas kitus protus
Pirmoji tarpžvaigždinė kelionė
V. Nazarovas. Silajaus obuolys
Mūsų anūkai pasieks žvaigždes...
Spindulinė energija rašytojų akimis
Atgal į ateitį: laivai kelioms kartoms
Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai
Psichikos jėga, atomo energija ir reaktyvine raketa
Recenzija: A. Tolstojus. Inžinieriaus Garino hiperboloidas
Ž. A. Roni-vyresnysis. Nepažintasis pasaulis
Toji kosminė 19-ojo amžiaus antra pusė
Bendra kosmoso ir muzikos istorija
Ar pametėsit į visatos pakraštį?
Ateitis nebus tokia kaip buvo...
Mokslininkų indėlis fantastikai
Ar „Marsietis“ nuves į Marsą?
Rusų fantastai apie Marsą
Mitologija Visatos masteliu
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Apie ufologiją kine
Fantastikos skirsnis
Ateities vizijos
Vartiklis