Kauno "Feniksas"

Skaitykite apie Lietuvos fantastiką ir Vilniaus" Dorado" klubą

Kauno fantastikos mėgėjų klubas "Feniksas" atitinka savo pavadinimą - ne vieną kartą jau laikytas iširusiu, apie jo veiklą nebūdavo jokių žinių, tačiau po kurio laiko feniksiečiai vėl pasirodydavo Lietuvos fendomo padangėje. Ne mažiau mįslinga tiksli šio klubo įkūrimo data. 1994-ųjų "InfoSFeros" teigimu, klubas buvo įsteigtas 1982 m. kovo 30 d. Tačiau 1992-1993 m. "Lietuvos fantastikos mėgėjų žinyne" rasime žinutę, jog šis klubas įkurtas 1984 m. spalyje. "Eurocono, Baltcono, Lituanicono" informacinėje brošiūrėlėje nurodyta trečia data - 1985 m.lapkričio 11 d.

Šią painiavą su datomis, ko gero, galima būtų paaiškinti tuo, jog iš esmės buvo ne vienas "Feniksas", o keli, kurie vienas nuo kito skyrėsi prezidentais, sudėtimi ir veiklos pobūdžiu.

Pirmąjį "Feniksą" įkūrė Gintautas Pocius. Tai buvo daugiau neformalus klubas, neturėjęs oficialaus statuso. Klubas apsiribojo narių susirinkimais.

Šio "Fenikso" egzistavimo nepripažino Rolando Maskoliūno vadovaujamas "Feniksas", oficialiai įteisintas 1984 m. spalio 14 d. ir rinkęsis tuometiniuose Profsąjungų kultūros rūmuose. Gautos klubui patalpos ir klubą kuruojanti rūmų darbuotoja Lina Venslovaitė "Fenikso" veiklą pakylėjo į aukštesnę pakopą. Būtent rūmų globa ir L. Venslovaitės aktyvumas lėmė tai, jog pirmieji Lietuvos fantastikos mėgėjų konventai "Lituaniconai" buvo surengti Kaune. Konventų organizavimas klubui suteikė naują impulsą, pritraukė naujų narių.

"Lituaniconų" organizavimas - didžiausias feniksiečių indėlis į Lietuvos fendomo gyvenimą. Pirmasis toks renginys kartu su "Dorado" pagalba organizuotas 1990 m. birželio 29 - liepos 1 d. Jis vyko Kauno profsąjungų kultūros rūmuose, dalyvavo apie 100 žmonių. Garbės svečiu buvo prancūzų fantastikos žurnalo "Antares" leidėjas J.P.Mumonas, lenkų fantastikos žurnalo "Fantastyka" darbuotojas M.Parovskis, grupelė rusų fenų, lietuvių rašytojai fantastai L.Latonaitė ir V.Norbutas. Vyko viktorinos, rodyti fantastiniai spektakliai, skaitytos paskaitos, diskutuota apie fantastinę dailę. Literatūrinėje sekcijoje buvo skaitomi ir aptarinėjami jaunųjų fantastų kūriniai. Kasdien atskiroje salėje demonstruoti videofilmai.

1991-ųjų konventas vyko vėl Kaune, vėl organizuotas "Fenikso" bei "Dorado" klubų. Jame dalyvavo apie 150 Lietuvos fenų bei Rusijos, Švedijos, Lenkijos, Ukrainos fantastikos mėgėjai. "Lituanicono" programa, kaip ir pirmajame suvažiavime, organizuota 3 srautais: videofilmų, vaidmenų žaidimo "Požemiai ir drakonai" ir paskaitų, susitikimų, diskusijų. Vakaronės metu klubai parodė trumpus spektakliukus, vyko kaukių pasirodymas. Aukcione konvento dalyviai galėjo įsigyti fantastinių knygų.

Šiame "Lituanicone" nuspręsta įsteigti Vytauto Norbuto premiją geriausiam Lietuvos fantastui, iškelta Baltijos šalių konvento idėja.

Kaune 1992 m. birželio 25-28 d. vyko trečiasis Lietuvos fantastų konventas. Jį rėmė nemažai firmų ir privačių asmenų. Konventas sutraukė jau apie 300 žmonių. Iš užsienio atvyko nemažas Ukrainos, Rusijos, Švedijos fantastikos mėgėjų būrys, keletas lenkų fantastų, Didžiosios Britanijos fendomo atstovas. Renginys, kaip visada, vyko trimis - vaidmenų žaidimų, fantastinių videofilmų peržiūros bei susitikimų, diskusijų ir paskaitų - srautais.

1993-iųjų, ketvirtasis, "Lituaniconas" taip pat vyko Kaune. Konvente dalyvavo apie 300 žmonių, buvo atvykę svečių iš Lenkijos, Prancūzijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Ukrainos. Renginyje vyko paskaitos, diskusijos, susitikimai su užsienio svečiais, idėjų generavimas, jaunųjų fantastų literatų seminaras, videofilmų peržiūra, vaidmenų žaidimo "Kariai ir magai" turnyras, fantastinių kaukių karnavalas. Feniksiečių konvente pažymėtinas labai geras pramoginių ir šou elementų atlikimas.

"Lituanicone" nuspręsta, kad pirmoji Vytauto Norbuto vardo premija fantastikos rašytojams įteikiama K. Paulauskui už romaną "Laukesos aitvaras".

Šiame konvente R.Maskoliūnas pareiškė pasitraukiąs iš fendomo. "Fenikso" prezidentu tapo Kęstutis Lizaitis. Jis nepasižymėjo dideliu aktyvumu, o Kultūros rūmuose nustojus dirbti L.Venslovaitei, "Lituaniconų" organizavimo estafetę perėmė Vilniaus "Dorado".

Po trijų konventų, vykusių Vilniuje, 1997 m. birželio 26-29 d. "Lituaniconas" sugrįžo į Kauną. Konvente dalyvavo apie 280 žmonių bei svečių iš Lenkijos, Didžiosios Britanijos. Be įprastų renginių, buvo organizuota kaukių eisena per Laisvės alėją.

Dabartiniam "Feniksui" nuo 1997 m. vadovauja A.Bražukas. Šis klubas ėmė leisti fenziną "Fenikso plunksna". Leidinyje publikuojama Kauno fantastų kūryba, apžvelgiamos fantastikos pasaulio naujienos, kompiuteriniai fantastiniai žaidimai, kaskart pristatomas naujas fantastinės dailės atstovas ir jo darbai, yra fantastinės muzikos, vadinamosios "New Age", skyrelis.

Kauno "Fenikso" ir "Fata Morganos" klubų nariai dar leidžia "Krištolinį rutulį", jo pirmasis numeris pasirodė 1997 m.

"Fenikse" žaidžiami vaidmenų žaidimai, žiūrimi fantastiniai videofilmai, rengiamos diskusijos, aptariamos fendomo naujienos. Kiekvienais metais spalio mėnesį švenčiamas klubo gimtadienis.

Nuo 1984 m. klubas glaudėsi Kauno kultūros rūmuose. Šiuo metu, deja, feniksiečiai nebeturi tokios galimybės.

1999 m. balandžio 30 - gegužės 2 d. feniksiečiai organizavo dešimtąjį "Lituaniconą". Renginys, kaip įprasta, vyko keliais srautais: paskaitos, kompiuteriniai bei kolekcionuojamų kortų žaidimai, filmai. Didelę programos dalį surengė doradiečiai. Į konventą susirinko apie 150 dalyvių.

Klaipėdos "Argo navis"

1988 m. vasario 17 d. Klaipėdos inžinierių namuose buvo įsteigtas mokslinės fantastikos klubas "Argo navis". Iniciatorius - Vladas Buragas. Klubo nariai buvo surengę keletą susitikimų su rašytojais fantastais K.Paulausku, V.Norbutu, o 1989 m. rugsėjį įvyko kūrybinis vakaras "Fantastika: ateitis kuriama šiandien", kuriame, be minėtų rašytojų, dalyvavo ir B.Balaševičius, R. Kalonaitis, "Dorado", "Fenikso", Kėdainių "Gėjos" klubų nariai. "Argo navis" klubo nariai parengė keletą publikacijų fantastikos tema laikraštyje "Tarybinė Klaipėda". Ten išspausdinta ir V.Norbuto kūrinio "Samariečiai" ištrauka. Deja, pradėjęs savo veiklą itin aktyviai, šis klubas po kurio laiko dingo iš Lietuvos fendomo horizonto.

Alytaus "Soliaris"

1989 m. balandžio 2 d. Alytuje susikūrė "Soliario" klubas. Jo įkūrėju ir pirmininku per visą klubo egzistavimo laikotarpį buvo Stanislovas Sliužinskas, o nariai - moksleiviai (jų skaičius nesiekė nė 10). "Soliario" veikla buvo nukreipta į literatūrą. 1992 m. klubo leistas dvisavaitinis rankraštinis fenzinas "Nesvarumo būklė" buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje. Leidinyje skelbta klubo narių kūryba. Fenzinas buvo leidžiamas trejus metus. 1993 m. didžioji klubo narių dalis, baigusi Alytaus vidurinę mokyklą, išvyko mokytis kitur, nustojo ėjusi "Nesvarumo būklė", klubą ištiko "narių stokos" krizė. Poros metų S.Sliužinsko pastangos atgaivinti klubo veiklą nedavė rezultatų.

Utenos "Uf!..

"Utenos fantastų klubas "Uf!.." buvo įkurtas 1989 m. gruodžio 24 d. Jo prezidentas iki šiol yra žinomas lietuvių fantastikos rašytojas, inžinierius Silvestras Sinkus. "Uf!.." sudaro apie 10-15 narių, kurie renkasi maždaug 4 kartus per metus ar kilus būtinybei. Iš kitų Lietuvos klubų uteniškiai išsiskiria tuo, kad tyrinėja anomalius reiškinius. Klubo nariai taip pat rašo fantastinius kūrinius. 1992 m. balandžio 24-26 d. Utenoje "Uf!.." suorganizavo Fantastikos festivalį. Jame skaitytos paskaitos, rodyti spektakliai, demonstruoti videofilmai. Renginyje dalyvavo Vilniaus ir Kauno klubų atstovai.

Sūduvos "222, Sirijus"

1990 m. Marijampolėje Vladas Buragas įkūrė dar vieną klubą - Zoninį Sūduvos mokslinės fantastikos klubą "222, Sirijus". Jis vienijo Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonų fantastus. Klubo nariai rinkosi Marijampolės inžinierių namuose kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Klube vykdavo susitikimai su žinomais fantastais rašytojais, kaip V.Norbutas ar S.Sliužinskas, buvo aptarinėjamos tuomet dar neišleistos šių autorių knygos, kaip "Samariečiai".

Pažymėtina, kad daugelis klubų laikosi vieno žmogaus dėka: jam pasitraukus, klubas išyra. Taip atsitiko ir su "Argo naviu" bei šiuo Sūduvos klubu.

 

Pakruojo "Selija"

Dar vienas gana aktyvus klubas yra Pakruojo "Selija". Impulsą susiburti davė 1990 m. įvykęs "Lituaniconas". Klubas susikūrė 1990 m. rugsėjo 16 d., pirmuoju pirmininku išrinktas Kazimieras Uogintas, klubas registruotas prie Knygų bičiulių draugijos. 1993 m. "Selijos" prezidentu tapo Egidijus Skrickas, o 1998 m. jį pakeitė Žydrūnas Meškonis. Klubą lanko 15-20 narių. Žaidžiami vaidmenų žaidimai, vasarą rengiamos lauko žaidynės (jų iniciatorius - Egidijus Skrickas). Klube nestokojama dėmesio literatūrai bei dailei, kūrybai. Kaupiama klubo biblioteka, rašomas metraštis. Selijiečiai ne kartą skelbė savo rajono konkursus "Visata ir mogus".

Nuo 1994 m. kovo klubas leidžia fenziną "Varūna" (redaktorė - Janina Strockienė). (Ikikrikščioniškajame lietuvių tikėjime Varūna - Mėnulio fazių deivė, dievaičio Bangpūčio motina.) Jame - vietos ir kitų Lietuvos fantastų literatų kūriniai, straipsneliai, piešiniai, informacija. Charakteringas šiam leidinukui skyrelis "Autoportretas"- jame žymūs fendomo žmonės pasakoja apie save.

Labiausiai šis klubas išgarsėjo nuo 1993 m. rengiamu "FantRopp" - konventu, kuriame dominuoja neformalus suvažiavusių fantastų bendravimas, smagios vakaronės, nors netrūksta ir paskaitų, diskusijų.

Telšių "Fajetai"

Viešvienuose, netoli Telšių, gyvena vienas aktyviausių Lietuvos fantastikos mėgėjų - Arnoldas Kalnikas. Savo veiklą jis pradėjo leisdamas fenzinus. Pirmasis jo leidinukas, pavadintas "Tam, kas mėgsta fantastiką", pasirodė 1986 m. rugpjūtyje 1 egzemplioriaus tiražu. Vėliau tiražas padidėjo iki 5 egzempliorių. "Tam, kas mėgsta fantastiką" 1986 m. išėjo penki numeriai, spausdinti rašomąja mašinėle arba rašyti ranka. Fenzinas buvo platinamas tarp vietos fantastikos mėgėjų, tuomet dar nesusibūrusių į klubą. Jame daugiausia spausdinta paties A.Kalniko apsakymų, straipsnių, iliustracijų.

1987-1989 metais A.Kalnikas išleido dar keletą fenzinų skirtingais pavadinimais: "Akapėja" (spausdinti rusiška rašomąja mašinėle), "Fantastikos horizontai", "Ne vien apie fantastiką". Parengęs keletą vieno fenzino numerių, A.Kalnikas imdavo rengti naują leidinį. Pažymėtina, kad šiuo laikotarpiu Lietuvoje nebuvo platinama jokių kitų fantastikos fenzinų. 1990 m. balandyje "Tam, kas mėgsta fantastiką" buvo vėl atgaivintas. Nuolat svyravo fenzino apimtis ir tiražas, o tų pačių metų gegužę fenzinas buvo pervadintas "Denebolos šviesa".

Telšių fantastikos mėgėjų klubas "Fajetai" A.Kalniko pastangomis susikūrė 1991 m. balandžio 2 d. Klubo pagrindą sudarė ne vien vietiniai fantastikos gerbėjai, bet ir įvairiuose Lietuvos miestuose išsibarstę A.Kalniko fenzinų skaitytojai. Klubo narių skaičius buvo išaugęs iki 25. Į vieną vietą jie susirinkdavo 1-2 kartus per metus, dažniausiai "Lituaniconuose".

Natūralu, kad tokio klubo veikla buvo komplikuota, o ryšiams tarp narių palaikyti sugaištama labai daug laiko. Klubas dažnai organizuodavo fantastinių pavadinimų konkursus, keletą kartų skelbė literatūrinius konkursus. 1993 m. sukurtas kosminis "Karių ir magų" žaidimo variantas "Stalkeris". Klube buvo organizuoti vaidmenų žaidimų turnyrai.

A.Kalniko fenzinas "Denebolos šviesa" tapo klubo leidiniu. Fenzine spausdinami straipsniai apie Lietuvos fendomą, trumpi mėgėjiški lietuvių fantastiniai apsakymai, fantastinių žaidimų aprašymai ir pan. Iš kitų lietuviškų fantastikos fenzinų "Denebolos šviesa" išsiskiria tuo, kad jame nemažai spausdinama vadinamosios kartografinės fantastikos - savotiškos atskiros fantastinio meno rūšies, kuri apima kartografiją, literatūrą ir dailę.

Netrukus įvairiuose miestuose įsisteigė "Fajetų" filialai. Tačiau jau 1993 m. nuo klubo atsiskyrė Vilniaus, Šiaulių, Kauno frakcijos, o patį klubą ištiko krizė.

Naujos sudėties "Fajetai" atsikūrė 1995 m. Telšiuose. Klubas rinkosi centrinėje miesto bibliotekoje, vėliau 8-ojoje vidurinėje mokykloje. Klubas pradėjo kaupti biblioteką. Arnoldą Kalniką ir Petrą Jankauską, iki šiol vadovavusius klubui, pakeitė Kęstutis Kardokas. 1996 m. "Fajetų" prezidentu išrinktas Egidijus Norvydas.

1995 m. gruodžio 1 d. klubas surengė vienos dienos konventą "Fajeticoną", jame dalyvavo apie 30 fantastikos gerbėjų.

"Fajetai", daugiausia A.Kalniko dėka, pasiekė savotišką fenzinų leidybos rekordą. Be "Denebolos šviesos", klubas leido fenzinus "Vilties daigas" (1993 m. pripažintą geriausiu Lietuvoje), "Paskutinis šauksmas", "Žingsnis po žingsnio", "Žaltvykslė", "Klaustukas", "Zona X".

Panevėžio "Bolidas"

Klubas susikūrė 1993 m. M.Korsako iniciatyva. Kartu su "Selijos" klubu nesėkmingai mėginta įkurti Aukštaitijos fenų asociaciją ir išleisti zoninį fenziną. Klubas rengė fantastikos skyrelį Panevėžyje leistame "Jūsų laikraštyje", taip pat kartu su redakcija skelbė nuolatinį fantastinių kūrinių konkursą. Geriausi apsakymai planuoti išleisti rinkinyje "Nemirtingumo tirpalas". "Bolidas" kol kas vienintelis iš Lietuvos klubų rengė televizijos laidas - vietinėje "PanTV" televizijos studijoje. 1995 m. klubo vadovu tapo D.Petrulis.

Lietuvos Tolkino brolija

1995 m. sausio 7 d. Vilniuje įsikūrė Lietuvos Tolkieno brolija, kurios narių veikla yra pasaulinio garso britų fentezi meistro Dž.R.R. Tolkieno kūrybos bei jo sukurto literatūrinio pasaulio propagavimas. Klubas surengė porą Tolkino festivalių, jo prezidentas (tolkinistai jį vadina "tanu") Andrius Tapinas išvertė į lietuvių kalbą dvi Dž.R.R. Tolkieno trilogijos "Žiedų valdovas" dalis. Klube buvo apie 40 narių. Planuota leisti savo fenziną, organizuoti lietuvišką fantastikos žaidimą paštu "Viduržemio legendos". Pasitraukus A. Tapinui iš aktyvios veiklos fendome, brolijos veikla nutrūko.

Kazlų Rūdos "Pulsaras"

Klubas susikūrė 1995 m. sausio 23 d. Kazlų Rūdoje. Nuo pat įkūrimo "Pulsarui" vadovauja Kęstutis Rakauskas. Nuo 1996 m. klubo nariai leidžia "Visatos pulso" fenziną (išleisti 7 numeriai), kas trys mėnesiai organizuotos fantastinių videofilmų peržiūros.

1996 m. spalį "Pulsaras" susijungė su Jonavos "Transferos" fantastų klubu ir pasivadino "Transpulso" vardu, tačiau aktyvios veiklos šis klubų junginys taip ir neišplėtojo.

Kiti Lietuvos fantastikos mėgėjų klubai ir organizacijos

Kėdainių "Gėja" savo veiklą pradėjo 1988-aisiais, nustojo gyvuoti maždaug 1994 m. Klubo įkūrėja - Marija Snitkienė.

Rokiškio fantastų klubą "Marsas" 1990 m. įkūrė V.Taroza. Klubas buvo gana uždaras, 5 jo nariai rinkosi neperiodiškai, pagrindinis narių tikslas buvo rinkti ir keistis knygomis, tad aktyvesnės veiklos klubas neplėtojo.

Prienuose nuo 1994 m. spalio 19 d. veikia vaidmenų žaidimų klubas "Katakombos", kuriam vadovauja A.Guzaitis. Klubą lanko apie 10 narių.

1993 m. Jonavoje iš pradžių susikūręs kaip "Fajetų" klubo atšaka vėliau savarankišku tapo fantastų klubas "Transsfera". Nuo 1993 m. spalio 28 d. pradėtas leisti klubo fenzinas "Apgaulinga šviesa". Prezidentu išrinktas A. Tamulaitis, klubo narių skaičius neviršija dešimties.

1996 m. Vilniuje susikūrė Lietuvos Warhammerio ("Warhammer" - fantastinių figūrėlių žaidimas) klubas "Legionas", tais pačiais metais jis surengė "Žaidimų savaitgalį'96". Klubo prezidentas - Egidijus Šantaras.

Kauno 24-ojoje vidurinėje mokykloje susikūrė Kauno fantasčių klubas "Sirenos". Pirmoji klubo vadovė Aurelija Buitvidienė klubą orientavo į dramos ir vadinamosios "erdvinės fantazijos" kryptį. 1996 m. klubą lankė 20 žmonių. 1997 m. jo prezidente tapo Kristina Lasytė.

Dar vienas fantastų židinys Kaune - 1997 m. susikūręs Kauno 13-osios vidurinės mokyklos klubas "Fata Morgana", leidęs fenziną "Krištolinis rutulys".

Klaipėdos "Zenitas" atsirado 1995 m. Jam vadovavo Klaipėdos universiteto profesorius Donatas Švitra, o veikloje dalyvavo apie 15 narių, daugiausia KU studentai. Klubas gyvavo neilgai, aktyvesnės veiklos neplėtojo. Prof. D.Švitra buvo parengęs mokslinės fantastikos kursą, kurį ketino skaityti universitete.

Naujojoje Akmenėje 1990 m. susikūrė "Fantazuojančių vaikų lyga", pagrindiniu jos koordinatoriumi buvo Ramūnas Žimantas. Lyga gyvavo dvejus metus, leido savo fenziną "Terra Phantasia". A

Akmenės rajone 1996 m. įkurtas fantastų sambūris "Žiezdrė", nariai renkasi nereguliariai.

Pakruojo rajone Medikonių pagrindinėje mokykloje 1991 m. sausio 25 d. įsikūrė fantastų klubas "Antares", kai kur dar vadinamas "Antaris". Klubo prezidente buvo R.Petrauskienė, jį lankė nuo 13 iki 30 narių.

Pasvalio rajone 1990 m. susikūrė Kriklinių mokyklos "Fantaziukų" būrelis. Jam vadovauja Lietuvos fendome savo originalia kūryba žinoma Margarita Lužytė.

Skaitykite apie Lietuvos fantastiką ir Vilniaus" Dorado" klubą

 
 

Fantastikos skirsnis
Svečias iš kosmoso
H. Velso pranašystės
Transportas fantastikoje
2018 m. fantastiniai filmai
Kosmoso musės ir musytės
Pranašai ir jų pranašystės
A. Cvetkovas. Ateities pabaiga
Kai aplinka buvo tiesiog gamta...
Sergejus Žemaitis. Artakserksas
Gaskonas, dueliantas ir fantastas
Noutbukas planetininkui Bykovui
Atgalinė kelionė prie pasakų
Ar „Marsietis“ nuves į Marsą?
Keliautojo autostopu gidas po galaktiką
Terra Incognita ir Terra Fantastica
Toji kosminė 19-ojo amžiaus antra pusė
Rėjus Bredberis. Vos ne pasaulio pabaiga
Gogolis. Vakarai vienkiemyje prie Dikankos
Į žvaigždes – pas kitus protus
S. Lemas. Baltasis erelis visuotinio nervingumo fone
Ambrozas Birsas. Prakeiktas sutvėrimas
Planetų judėjimo pakeitimai
Daugiaveidis Marsas
Paslaptingosios zonos
977 (filmas)
Poezija ir skaitiniai
Vartiklis
Mitologijos puslapis