F. Braunas. Atsakymas

Dvaras Evas išdidžiai su platina sulitavo paskutinį kontaktą. 12 tūkst. televizinių kamerų neatsitraukdamos sekė kiekvieną jo judesį, išnešiodamas vaizdą po visą Visatą.

Jis išdidžiai išsitiesė ir linktelėjo Dvarui Reinui, tada nuėjo prie jungiklio, kuris netrukus turėjo sujungti begalinę galaktinę grandinę. Jungiklio, sujungiančio visų gyvenamų pasaulių, o jų 906 mln., visus kompiuterius į vieną supertinklą, vieną superkompiuterį, surenkantį visų galaktikų išmintį.

Dvaras Reinas prabilo, kreipdamasis į trilijonus klausytojų. Jo pasisakymas pasižymėjo trumpumu ir kartu minties gilumu. Metalinis balsas stipriai rezonavo mikrofonuose. Kalba truko lygiai tris minutes. Tada, po trumpos pauzės, ištarė:
- Dabar junk, Dvarai Evai.

Evas paspaudė jungiklį. Pasigirdo galingas gaudimas – tai pradėjo tekėti 906 mln. planetų energija. Ant be galo ilgo geltono pulto ryškia palitra sužibo įvairiaspalvės lemputės.

Dvaras Evas atsitraukė ir giliai atsiduso:
- Garbė ir teisė užduoti pirmą klausimą priklauso tau, Dvarai Reinai.
Dievo atsakymas - Dėkoju, - tarstelėjo Reinas. – Tai bus trumpas, tačiau senai visus kamuojantis klausimas. Tačiau į jį dar esugebėjo atsakyt nė vienos planetos kibernetinis įrenginys, nė vienas nė vienos planetos gyventojas.

Jis pasisuko į pultą ir uždavė tą sakralinį klausimą:
- Ar egzistuoja Pasaulio Valdovas? Ar yra Dievas?

Atsakymo nereikėjo ilgai laukti.

Galingas balsas aiškiai ištarė, - be jokio triukšmo, be jokių trukdžių, be relių kleksėjimo:
- Taip. DABAR Dievas yra.

Staigus išgąstis perkreipė Dvaro Evo veidą. Jis puolė prie jungiklio.

Trenkė žaibas iš giedro dangaus į jungiklį. Vienintelis dalykas, kurį sugebėjo padaryti Dvaras Evas, - atjungti kompiuterį nuo tinklo. Ir jis spėjo tai padaryti.

Papildomi skaitiniai:
Fantastikos skyrius
Uras  kitaip!
Julija Zonis. Megido
Volteras. Mikromegas
Marsiečio nuotykiai Rygoje
Kosmoso musės ir musytės
Igoris Proninas. Rusiška idėja
S. Lemas.  Mokomasis  skrydis
M. Zagirniakas. Elektroninis biuletenis
R. Jarovas. Genialumo komponentas
D. Bilenkinas. Protingumo išbandymas
Aleksandras Smirnovas. Sena legenda
Hubertas Lampo. Dievo gimimas
Sergejus Kolesnikovas. Džekas
V. Maryševas. Primityvas
Janušas A. Zaidelis. Riba
Poezija ir skaitiniai
NSO svetainė
Vartiklis