Kiškučiai pabiručiai

Nuo šio numeriuko įvedame naują skyrelį "anglų kalbos pamokėles". Taigi einame į Vakarus, link Montanos kalnų su matematiko "Unabomberio" trobele.

Šiandien pradedame nuo puikios raidytės 'R' - ji man įstrigo nuo žodžio raffle ("šaunamasis ginklas"), pvz. "Son ... fetch me ma raffle!" ("Sūneli, ... paduok mano šautuvą!")

Bet šiandien ne apie ginklus (esu pacifistas iš prigimties), o apie švelnius ir mielus žvėrelius - triušiukus.

Gal ir skaitytojai paruoš, papildys ar pakomentuos kokį gabaliuką? Ar bus ir toliau tylūs kaip triušiai aptvare? :) Bent jau balsuokite už kitą raidę - aš Jums ruošiu loteriją.


RABBIT - triušis

1. "as rabbits in the warren" - kaip silkės bačkoj;
   ankšta, kaip Vilniaus troleibuse.

2. "breed like rabbits" - veisiasi, kaip triušiai.
"Think about their infantile rate! Breed like rabbits or vanish." (R.Aldington. Death of Hero)
"Bet gi koks jų vaikų mintingumas! Turi veistis kaip triušiai arba išnyks."

3. "scared as rabbit" - mirtinai išgąsdintas (kaip kiškis).
"...and, says I, he looked as scared as rabbit". (G.Elliot. Silas Marner)
"..ir, sakau tau, jis mirtinai išsigando".

4. "pull the rabbit out of the hat" - nustebinti
"I see that you still continue your meteoric career, pulling the rabbits out of the hat at the last minute" (E.S.Gardner. The Case of the Restless Redhead)
"Žiūriu, vis dar tebeesi šlovės zenite pabaigai pasilikdamas kokį nors netikėtą efektėlį."

5. "rabbit food" - kopūstai, salotos.

6. "rabbit punch" - "kiškio smūgis": greitas nestiprus kepštelėjimas (pvz., bokse).
"She battered him with about 40 rabbit punches on the arm. Boy, is he ever sore!"
"Ji bent 40 kartų kepštelėj ranką. O jis ar bent pastebėjo!"

 
Mare: kumele
Kitų numerių pamokėlės:
Fuck - kodėl vienuoliai ne danguje?
Mare - kumelė.
Wind - vėjas.
Dutch - olandiškas.
Karšta dienelė: HOT - karštas.
Hang - kaboti, karti.
SOAP - muilas ir SOUP - sriuba.