Karšta dienelė: HOT - karštas

Šio numerio žodį "pasiūlė" tokia frazė:
"A broken hot is hod to fix."
"Sudaužytą širdį nelengva pagydyti."
(ko nerasite žodynuose: 'hot' - kraują pumpuojantis organas; 'hod' - nelengva)


1. be on the hot scent - eiti karštais pėdsakais
I'm on a hot trail. I don't want it to cool off.
(E.S.Gardner. The Case of the Grinning Gorilla)
Einu karštomis pėdomis ir nenoriu jų pamesti.

2. hot and heavy - kietai, stipriai ir t.t.
Fred got it hot and heavy when his wife found out how much he had lost ar cards.
Fredui gerokai kliuvo nuo žmonos šiai sužinojus, kiek jis pralošė kortomis.

3. piping hot - šviežutėlis, ką tik iškeptas
Clam chowder must be served piping hot.
Moliuskų sriubą reikia paduoti ant stalo tiesiai nuo viryklės.

- Whence comes he, sir?
- Piping hot from the university.

- Pone, ir iš kur jį velnias atnešė?
- Tiesiai iš Universiteto!

4. hot under the collar - piktas.
Don't get so hot under the collar. Chill, man!
Nelipk ant sienų, - atvėsk, žmogau!

5. hot - a) ieškomas policijos;   b) pavogtas;
  c) sėkmė žaidžiant azartinius žaidimus;
  d) gabenamas kontrabanda ir aptiktas;
     Max was hot and on the run.
     Maksas įkliuvo ir slapstosi.
  e) apsinuodijęs svaigalais;
     He was too hot to stand up.
     Jis buvo perdaug šiltutis, kad pasikeltų.
  f) seksualus.
     Man, is that chick hot!
     Žmogau, ar ta paukštytė nėra puiki!?

     She's not my idea of hot.
     Ji ne mano svajonių mergaitė.

6. hot dog! - Oho!
Look at that! Hot dog!
Tik pažvelk į tai! Oho!

7. hot paper - blogas čekis, sąskaita.

8. hot seat - elektros kėdė.
Jim, you're headed for the hot seat.
Džimi, tavęs laukia šilta vietelė.

9. hot wire - užvesti mašiną be raktelio.


Kitų numerių pamokėlės:
Fuck - kodėl vienuoliai ne danguje?
Rabbit - triušis.
Mare - kumelė.
        Wind - vėjas,
        Dutch - olandiškas,
        Hang - kaboti, karti,
        SOAP - muilas ir SOUP - sriuba.
        Anglų kalbos žodynėlis: Canthus.