kumele    Kodėl vienuoliai ne danguje?   Bride: ponia

Atgaiviname "anglų kalbos pamokėles" - Šiandien - visur akis badantis Fuck.


FUCK - lytiškai santykiauti

1. veiksm. (vulg.) a) Atlikti lytinį aktą (pisti, pistis); b) (slang.) Elgtis (su kuo nors) negarbingai ar šiurkščiai; išduoti, apgauti; c) (slang.) kištis (į reikalus) [dažnai seka around arba with];
~ (slang.) fuck around - 1) elgtis lengvabūdiškai ar iššaukiančiai; 2) ieškoti atsitiktinių sekso partnerių; ~ (slang.) fuck off - 1) nevykdyti įsipareigojimų; apsimetinėti; 2) nueiti, palikti (naudojamas kaip nekantrumo išraiška); 3) švaistyti laiką; 4) masturbuotis; ~ (slang.) fuck over - elgtis negarbingai, būti pranašesniu; ; ~ (slang.) fuck up - 1) atmestinai dirbti; griauti; 2) kvailai ar nerūpestingai elgtis, kelti rūpesčius; kelti netvarką; 3) suklysti, padaryti klaidą;
2. Jaustukas - (slang.) išreiškiant pyktį, nepasitenkinimą, kategorišką atsisakymą ir pan. [dažnai seka įvardis, pvz., you arba it];
3. Daiktav. a) lytinis aktas; b) lytinio akto partneris; c) (slang.) asmuo, ypač įsipykęs ar niekinamas; d) (slang.) the fuck - naudojamas kaip sustiprinimas, ypač klausimuose, išreiškiant pasipiktinimą, nekantrumą ir pan., pvz., What the fuck did you do that for? - Kam, po velnių, tai darei?; e) idioma (slang.) give a fuck - rūpintis, būti susirūpinusiu.

Pastaba: Žodis buvo uždraustas spausdinti Anglijoje (1857 m., Obscene Publications Act) ir JAV (1873 m., Comstock Act).

Kilmė

Nešvankus fuck yra labai senas žodis, nors dabar spausdintas pasirodo daug dažniau nei anksčiau. Pirmas žinomas jo panaudojimas yra eilėraštyje, parašytame mišria pseudo-lotynų ir anglų kalba kažkur prieš 1510 m. Eilėraštis, kuriame šaipomasi iš Anglijos Kembridžo karmelitų vienuolių, savo pavadinimą „Flen flyys“ gavo iš pirmųjų dviejų žodžių „Flen, flyys, and freris" (Blusos, musės ir broliai). Eilutė, kurioje sutinkamas fuck, yra ši „Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk.“ Antroji sakinio dalis nesunkiai iššifruojama, imant ankstesnę abėcėlės raidę ir atsižvelgiant į to meto skirtingą abėcėlę bei rašybos ypatumus (i žymėjo tiek i, tiek j; v - u ir v, o vv žymėjo w) – „fuccant wivys of Heli“ („fuccant“ – „fake“ lotyniška forma). Tad eilutės vertimas būtų „Jie [vienuoliai] nėra danguje, nes pisa Elio žmonas“ (Ely – miestelis netoli Kembridžo).

Romance Anksčiausias paminėjimas dabartine forma yra 1535 m. sero David Lyndesay*) „Ane Satyre of the Thrie Estaits“: „Bischops ... may fuck thair fill and be vnmaryit“ (Vyskupai ... gali pistis ir būti nevedę). Tačiau žodis gali būti gerokai senesnis ir tiesiog neišliko tekstai su juo senąja ir viduriniąja anglų kalba. Minimas 1278 m. tikrinis vardas John le Fucker.

Ankstyviausi žodžio panaudojimai ateina iš škotų kalbos, kas leidžia spėti jo skandinavišką kilmę, galbūt norvegiško dialekto fukka - „santykiauti“ ar švedų dial. focka - „santykiauti, kišti“; fock - „penis“.

Kita teorija jį kildina iš vidurinės anglų kalbos žodžio fkye, fike - „judėti nesustojant, nenurimti“, kuris taip pat reiškia ir „meilikauti, flirtuoti“. Jis greičiausiai kilo iš bendro Šiaurės jūros gyventojų žodžio fokken, vok. ficken - „santykiauti, brukti“, anksčiau reiškusio „daryti greitus judesius pirmyn-atgal“, o dar anksčiau „niežėti, kasytis“ (vulgari prasmė atsekama nuo 16 a.). Čia galime atsekti paraleles, kaip įprastas vidurinės anglų kalbos slengo žodis, reiškiantis „turėti lytinius santykius“, swive yra kilęs iš senosios anglų kalbos žodžio swifan - „judėti lėtai viršuje, suptis“ (palyg. swing).

Chronologiškai ir fonologiškai atmestinas Shipley bandymas kildinti jį iš vidurinės anglų kalbos firk - „stipriai spausti, suduoti". Kaip daiktavardis jis datuojamas nuo 1680-ųjų. Prancūzų fortre ir italų fottere panašūs į anglišką žodį, tačiau nesusiję, nes kilę iš lotynų futuere, kuris, tikriausiai, išvestas iš kamieno *bhau(t)- - „belsti, atkirsti", išplečiant vaizdingam panaudojimui „prievartinio pobūdžio seksualinio taikymo" prasme [Shipley].

Populiarūs ir Internete paplitę kildinimai iš santrumpų tėra sąmojingos interpretacijos (jie paplito maždaug 20 a. 7-me dešimtmetyje). Pvz., aiškinama, kad FUCK yra „Fornication Under Consent of the King" santrumpa (Santykiavimas karaliaus leidimu). Atseit, senovėje žmogus negalėjo užsiimti seksu negavęs karaliaus leidimo. Panoręs turėti vaiką, reikėdavo gauti karaliaus leidimą. Karalius išduodavo lakštą, kurį kabindavo ant durų tuo metu, kai užsiimdavo seksu. Lakšte buvo raidės F.U.C.K. Kita versija, kad tai teisinė sąvoka išprievartavimo apibūdinimui ir yra „Forced Unnatural Carnal Knowledge" (Priverstinis nenatūralus kūniškas pažinimas) santrumpa.

Kitas aiškinimas, kad žodis kilęs iš kolonijinių laikų ir reiškė bausmę už „prostituciją". Jis buvo „For Unlawful Carnal Knowledge" (Už nusikalstamą kūnišką pažinimą) santrumpa, kuri būdavo užrašoma ant kaltinimo, nes valdininkai tingėjo rašyti visą išsireiškimą. Kitas aiškinimas, kad britų kareiviams nustačius lytiniu būdu plintančią ligą, ligos istorijoje buvo uždedama štampas F.U.C.K.


*) Deividas Lindsėjus (Sir David Lyndsay of the Mount, apie 1490-1555) – škotų poetas (makaras), heraldas, diplomatas. 1542 m. sukūrė škotų heraldikos aprašymą (Lindsay of the Mount Roll) su per 400 herbų. Literatūriniai kūriniai kiek satyriniai, nuo jo kliuvo visoms klasėms. „Monarchijoje“ skamba didaktiniai motyvai. Moralizuojanti pjesė „Trijų dalių satyra“ (Ane Pleasant Satyre of the Thrie Estaitis) - labiau tiesmukiškes dvasininkų užsipuolimas. Ji tebestatoma iki šių dienų. Ji žinoma ir kaip vienu pirmųjų žodžio fuck panaudojimu.

Literatūra:

  1. The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th Edition, 2006
  2. Random House Dictionary, 2009
  3. Online Etymology Dictionary, 2001
  4. WordNet 3.0, 2006
  5. Jesse Sheidlower. The F-Word, 1999

Ankstesni:
Velniškasis žodynėlis
Lietuvių kalbos aiškinamasis žodynėlis

Canthus - akių kamputis
Baedeker - kelionės vadovas
Glabrous - plikas
Aceldama - baisi vieta
Bane - mirties priežastis, mirtis

Hang - kaboti, kabinti
Mare - kumelaitė
Rabbit - triušis
Wind - vėjas.
Dutch - olandiškas.
Karšta dienelė: HOT - karštas.
Hang - kaboti, karti.
SOAP - muilas ir SOUP - sriuba.