Pasielgiau kaip koks tūlas amerikonas, manantis, kad visas pasaulis ir tekalba vien angliškai. Šiuo numeriu atidarau prancūziškų skaitinių kertelę. Gal kaip nors perskaitysite? Juk man kažkas sakė, kad "Web" nėra problemų su lietuvių kalba (o tuo labiau su kitomis). O gal yra manančių kitaip?


DUTCH - OLANDIŠKAS

Visos tautos pasišaipo iš kaimynų silpnybių. Žemaičiai - iš aukštaičių, aukštaičiai - iš suvalkiečių ir t.t. Na o olandai buvo jūrininkų tauta - tad juos žino visi. Bet ir lietuviams nėra ko džiaugtis, - paskutiniu metu jie pasaulyje vis dažniau užima pas mus paplitusią čiukčių (arba vakaruose žinomesnę lenkų) vietą. Patys kalti, kad nesisaugo:
"Boy, stay away from that bob war fence!"
"Ei berniuk, pasitrauk nuo šios spygliuotos tvoros!"

Taigi mokykitės ABC, o kita raidė juk D!


1. dutch - žmona (na ką čia ir bepridėsi, slengas yra slengas, o Kalnapilio "Milžinų" alus turi to stiprumo, - ypač po penkto butelaičio).

1. The Dutch act (cure) - savižudybė (būtinai su "the").
Well, Ken took the Dutch cure last week.
Praeitą savaitę Kenas bandė užbaigti gyvenimą.

2. Dutch comfort - maža paguoda
That'a a bit of Dutch comfort! But I suppose you're right to look on the bright side of things.
Ech, tai mažai paguodžia. Nors, tikiuosi, esate teisūs, kad pastebite tik šviesias gyvenimo spalvas.

3. Dutch courage - a) girto drąsa
A couple of shots of Dutch courage, and he was ready to face anything.
Pora stikliukų ir jis buvo viskam pasiruošęs.

b) narkotikai
Too much Dutch courage and you're in permanent trouble.
Truputį per daug susistūmei ir užverti kanopas.

4. Dutch feast - vaišės, kuriose šeimininkas nusigeria anksčiau nei svečiai.

5. The Dutch have taken Holland - Cha, Ameriką (dviratį) atrado (išrado)!

6. In Dutch - pakliūti į nemalonią padėtį.
- He's here because he's in Dutch.
- You think he embezzled money? - said Iggy astonished.

(S.Bellow. The adventures of Augie March)

- Jisai čia, nes pakliuvo į bėdą.
- Manai, kad išsvaistė pinigėlius? - nustebęs paklausė Igdži.

7. Dutch treat - vaišės, kai kiekvienas sumoka už save.


Taigi, lietuviais esame mes gimę, o gal .....

I'm Dutchman if ... - rinkitės geriausią:

    a) Prasmegsiu kiaurai žemę, jeigu ...
    b) Tenubaudžia mane Dievas, jeigu ...
    c) Duodu galvą nukirsti, jeigu ...
-I'll have a glass of wine, - said Kit, piching up a bottle and smelling it. - Good stuff, or I'm Dutchman.
(J.Lindsay. Lost Birtright.)

- Išgersiu stiklą vyno, - pratarė Kitas, ištraukdamas butelaitį ir pauostydamas jį. - Geras gėralas, tenutrenkia mane perkūnai!


Kitų numerių pamokėlės:
Fuck - kodėl vienuoliai ne danguje?
Rabbit - triušis.
Mare - kumelė.
        Wind - vėjas.
        Karšta dienelė: HOT - karštas.
        Hang - kaboti, karti.
        SOAP - muilas ir SOUP - sriuba.