Atnaujintas RAŠTAS!

Galite atsisiųsti šviežiausią lietuviškų tekstų rašybos RAŠTAS DEMO versiją. Didžiausi atnaujinimai:

DEMO versija nuo tikrosios skiriasi beveik vien tik tuo, kad žodyne nėra 7 raidžių:
A, D, K, P, S, V, Ž.
Kartais tai gali sukelti netikėtų pasekmių, pvz., RAŠTAS neatpažins žodžio 'iškelti', nors 'I' raidė žodyne ir yra, - mat 'iškelti' atpažįstamas pagal šaknį 'K', o raidės 'K' žodyne nėra. Kiti skirtumai nuo originalios versijos nežymūs.

RAŠTAS veikia šiose terpėse (pagal terpę reikia pasirinkti ir diegimo programą):
MS OFFICE 4.x - diegimo programa SETUP16.EXE (veikia ne tik su Word š.) ir Excel į.), bet ir Word 2.0 bei Excel 4.0);
MS OFFICE'95 - diegimo programa SETUP32.EXE (tik Word 7.0 ir Excel 7.0);
MS OFFICE'97 - diegimo programa SETUP97.EXE (su visomis Office'97 programomis: Word 8.0, Excel 8.0, PowerPoint 8.0, Access 8.0, Outlook, - pašto ir dienotvarkės programa);

Jei norite atsisiųsti šią DEMO versiją, - prašome aplankyti šį puslapį. Taip pat sekite lietuviškų programų VELTUI puslapį, nes jame bet kuriuo metu gali atsirasti naujų programų.