Liatuvninkai žiamaičjų ir Liatuvos,

Ir nutiko tokia lietuvinimo istorija arba kai duodate versti, pagalvokite, kam atidavėte.

Originalus tekstas (pažodinis vertimas iš anglų kalbos):
"...failai į domeną perduodami modemu X.25 protokolu"

Tautiųkas (gražus) vertimas:
"...bylos į tėvoniją perduodamos vartikliu pagal susitarima spalio 25 d.

"

Va taip mielieji, - kalbėkime gražiai lietuviškai...