Durys (arba Įėjimas) į išorinį kiemą
(Išėjimo 27:16-17)

View of Tabernacle

Durys (arba įėjimo uždanga) į išorinį kiemą buvo kiemo įėjimą dengusi dvidešimties uolekčių išsiuvinėta užkaba iš mėlynų, raudonų, violetinių ir baltų plonų suktų siūlų. Uždangą laikė mediniai stulpai, įstatyti į varinius pakojus, kurie, kaip ir visi kiti stulpai, turėjo sidabrinius kablius. Įėjimo uždanga prie stulpų buvo prisegta aukso kabliukais.

Kiekviena spalva turi savo reikšmę:

MĖLYNA – dangiška ir dieviška spalva. “Štai jūsų Dievas” (žr.Izaijo 40:9). Prisiminkite abejojančio Tomo žodžius evangelijoje pagal Joną, kai jis galiausiai sako Jėzui “Mano Viešpats ir mano Dievas” (žr. Jono 20:28).

VIOLETINĖ – karališka spalva. “Štai jūsų karalius” (žr. Zacharijo 9:9) – ši eilutė susišaukia su Jėzaus žodžiais evangelijoje pagal Matą, kai Jėzus – Karaliaus Dovydo palikuonis (žr. Mato 1:1) – prisikėlęs iš numirusiųjų paskelbia: “Visa valdžia yra man duota danguje ir žemėje” (žr. Mato 28:18).

RAUDONA – kraujo spalva. “Štai Mano tarnas” (žr. Izaijo 52:13 & 53:5) – ši eilutė susišaukia su Jėzaus žodžiais evangelijoje pagal Morkų: “Aš atėjau tarnauti ir atiduoti savo gyvybę išpirka už daugelį” (žr. Morkaus 10:45).

BALTA - tyrumo ir teisaus žmogaus spalva. “Štai žmogus” (žr. Zacharijo 6:12) – ši eilutė veda į evangeliją pagal Luką, kur Pilotas apie Jėzų sako: “Šiame žmoguje aš nerandu kaltės” (Luko 23:4,14).

Šios keturios spalvos suaustos į vieną audeklą tampa vientisa spalvinga užkaba – Įėjimu arba Durimis. Tai panašu į keturias evangelijas, kurios visos drauge pateikia vieną išsamų Jėzaus paveikslą. Jėzus Kristus yra tyras, teisus, karališkas ir dieviškas. Tokiu būdu Jis, kaip žmogus, gali būti išpirka už mus. Jis gali būti tuo įėjimu, pro kurį įeiname į Dievo buvimą Jo Palapinėje. “Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas” (Jono 10:9). “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane” (Jono 14:6).

Šis Jėzaus teiginys labai unikalus ir išskirtinis. Tik pažvelkite į Jėzaus gyvenimą, Jo elgseną. Jį supo patys įvairiausi žmonės, su savom gyvenimo istorijom, savais motyvais. Jėzus buvo įvairiausiose aplinkybėse. Nežiūrint to, Simonas Petras (vienas artimiausių Jo mokinių) vėliau rašė apie Jėzų: “Jis nepadarė nuodėmės, ir Jo lūpose nerasta klastos” (1 Petro 2:22). Petras, kuriam Jėzų teko matyti įvairiausiose situacijose, greta įvairiausių žmonių, pradedant religiniais veikėjais ir baigiant prostitutėmis, muitininkais ir kitais nusidėjėliais, galėjo pasakyti: “Juk mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę Jo didybę liudytojai” (2 Petro 1:16).

Neskubėdami įsižiūrėkite į Palapinės įėjimą, paskaitykite evangelijas ir patys įsitikinkite, koks yra Jo charakteris, Jo gailestingumas, Jo uolumas, Jo mokymas ir Jo jėga. Jei nežinote, nuo ko pradėti, pradėkite nuo Morkaus pasakojimo (bent aš pats taip dariau).

Durys į Išorinį kiemą yra vienintelis kelias. Jų spalvos patrauklios, jos kviečia užeiti vidun. Spalvos taip pat byloja apie Jėzaus karališkumą ir gailestingumą, Jo dievišką ir žmogišką prigimtį. Dievo Sūnus ir Žmogaus Sūnus – nuostabaus grožio derinys, “per kurį pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, gerumas ir meilė žmonėms” (Titui 3:4). Pats Jėzus sako: “Aš esu vartai. Kas įeis per mane, tas bus išgelbėtas” (Jono 10:9). Gerai įsižiūrėkite į tuos vartus (įėjimą, duris, ar kaip bepavadintum) ir įeikite pro juos į Palapinę. Įėję į vidų suvoksite, ką Jėzus turėjo omeny, sakydamas “tas bus išgelbėtas”, ir galėsite patirti tai asmeniškai, pradėdami nuo Deginamųjų aukų aukuro ir Varinės praustuvės.

Grįžkite į pagrindinį Susitikimo palapinės svetainės puslapį

© Autorius: Martyn Barrow.
Medžiaga su leidimu Vartikliui paimta iš http://www.domini.org/tabern/outcourt.htm (jau neveiksni)
Ji ir piešiniai ginami autorinių teisių ir juos draudžiama naudoti be leidimo.

Skaitykite Išėjimo knygą apie Susitikimo palapinės (Padangtės) statybą

Apie Kalėdas
Apie Velykas
Apie Šv.Trejybės paieškas
Pradžios knyga. I-II d. Pasaulio sukūrimas.
Ignacijaus laiškas Polikarpui
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos puslapis
Religijos skiltis
Vartiklis